Testületi ülések előterjesztései

2020. június 17.
 
 
2020. június 12.
 
 
2020. június 10.
 
 
2020. június 5.
 
 
2020. május 27.
 
 
2020. május 25.
 
 
 
2020. május 21.
 
 
2020. május 14.
 
 
2020. május 11.
 
 
2020. május 8.
 
 
2020. május 5.
 
 
2020. április 28.
 
 
 
2020. április 20.
 
 
2020. április 15.
 
 
2020. április 8.
 
 
2020. április 7.
 
 
 
2020. április 6.
 
5. Napsugár strand föveny kialakítás tervezési árajánlat                -melléklet                   -melléklet
 
 
 
2020. április 2.
 
1. Katlan sportöltöző építés finanszírozása                -melléklet                   -melléklet
 
 
2020. március 20.
 
 
 
 
 
2020. március 11.
 

1.) Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2019. évi szakmai beszámolója           -melléklet

2.) Javaslat Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatására                     -melléklet

3.) Javaslat a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének támogatására           -melléklet

4.) Közbeszerzési terv módosítása                 -melléklet

5.) Javaslat a Dinnyési Polgárőr Egyesület támogatására                 -melléklet

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés               -melléklet

7.) Pályázati kiírás         -melléklet

8.) Kivitelezési pótmunkák          -melléklet

9.) Javaslat az Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatására

  

 
 
2020. február 26.
 

1.) Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása                -melléklet

2.) A 2020. évi költségvetés jóváhagyása        

3.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése             

4.) A köztisztviselők 2020. évi cafetéria keretének meghatározása      

5.) A nyugdíjas klubok 2019. évi beszámolója               -melléklet

6.) Dinnyési iparterület 7509/36 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés módosítása           -melléklet

7.) Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői alapítvány kérelmének támogatására

8.) Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására

9.) Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

10.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása

11.) Javaslat az Agárdi Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatására    

12.) CLLD projekthez kölcsön folyósítása               -melléklet

13.) Konyhatechnológus szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés          -melléklet

14.) Dinnyési járda felújítások                     -melléklete

15.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés szerződés          -melléklet

 
 
2020. február 12.
 
 
 
2020. január 29.
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) 2020. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása

3.) A köztisztviselők 2020. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2020. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása                     - melléklet

4.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

5.) Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése              -melléklet

6.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

7.) TDM számára biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása            -melléklet

8.) Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület éves tagdíja

9.) Járda felújítások           -melléklet

10.) Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás       -melléklet

11.) Törvényességi felhívás             -melléklet

12.) A gárdonyi strand üzemeltetése             -melléklet

13.) A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium udvarán kézilabdapálya létesítése  

14.) Forgalmi rend változtatása            -melléklet

15.) Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére                                                            -melléklet             -melléklet            -melléklet            -melléklet                    -melléklet

16.) Javaslat házi gyermekorvosi körzetek kialakítására

17.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása                 -melléklet

18.) Forgalomképessé nyilvánítás                  -melléklet

19.) Út átminősítése                     -melléklet

 


 
2019. december 18.
 

1. A 2019. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

2. A 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

3. Javaslat Gárdony Város Önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzési tervére

4. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. alapszabály módosítása          -melléklet            -melléklet     

5. A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

6. Az Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

7. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése               

8. Változtatási tilalom elrendelése

9. A temetők és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

10. Tervezési feladatok – Bóné K. utca                         -melléklete

11. Pályázat épületbontásra                       -melléklet                    -melléklet       

12. Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja

13. A 2020. évi munkaterv elfogadása

14. A 2020. évi átmeneti gazdálkodás

15. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése                           -melléklet

 
 

 
2019. november 27.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Hóeltakarításra, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés          -melléklete

3. Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról    

4. 2018. évi adóztatásról szóló beszámoló

5. Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló

6. Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról                -melléklete

7. Javaslat a Gárdony Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására       -melléklete

8. 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

9. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

10. TDM számára kölcsön biztosítása CLLD támogatás előfinanszírozására          -melléklete

11. Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra   

12. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása                       -melléklete

13. Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakítására

14. A Gárdonyi Református Egyházközség számára CLLD pályázathoz kölcsön folyósítása           -melléklete

15. Igazgatási szünet elrendelése

16. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagsága          -melléklete

17. Helyi Építési Szabályzat módosításáról négy területet érintően      -1.melléklet       -2. melléklet         -3.melléklet       -4.melléklet          -5.melléklet          -6.melléklet         -7. melléklet        -8. melléklet         -9.melléklet

18. Javaslat a Dinnyési Polgárőrség támogatására               -melléklete

19. A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése            -melléklete


 
2019. november 6.
 
 

 
2019. október 29.
 
 

 
2019. szeptember 25.
 

 
2019. szeptember 18.
 

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához

2. „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” pályázati projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátása                         -melléklet

3. Agárd, városközpont út- és járdaépítés                   -melléklet

4. Helyi TDM Szervezet működése érdekében kölcsön folyósítása                   -melléklet

5. A Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

6. A Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő partnerségi egyeztetési szakasz lezárása             -melléklet           -melléklet             -melléklet           -melléklet

7. Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde SzMSz-nek és szakmai programjának jóváhagyására                                      -melléklet                           -melléklet

8. Javaslat az Esti Harmóniák Kulturális Egyesület részére kölcsön biztosítására          -melléklet

 
 

 
2019. augusztus 28.
 

1. Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér projekthez kölcsön folyósítása          -melléklete

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

3. Javaslat a Gárdonyi Református Egyházközség egyházi jogi személlyel létrejött köznevelési szerződés módosítására

4. Igazgatói beosztásra benyújtott pályázat elbírálása                -melléklete

5. A IX. Családi Piknik és III. Gyertek Át Dinnyésre Fesztivál megrendezéséhez támogatás kérése       -melléklete

6. TOP-3.2.2 pályázat – közbeszerzési szakértő kiválasztása              -melléklete                 -melléklete

7. Javaslat maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezésére   

8. Gárdony alközpontban csapadék csatorna építése               -melléklete

 
 

 
2019. augusztus 14.
 
 

 
2019. július 31.
 

1. Bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálása

2. IV. Ütős Fesztiválhoz kölcsön folyósítása          -melléklet

3. A Dinnyésen felállítandó gólya szoborpár elkészítése                     -melléklet

4. Földhasználati szerződés            -melléklet                   -melléklet              -melléklet

5. A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása                -melléklet             -melléklet                        -melléklet

6. TOP-1.4.1-19 pályázat – projektterv              -melléklet

7. Óvodai csoportszoba kialakítása                   -melléklet

8. Gárdonyi könyvtár bútorainak beszerzése                      -melléklet

9. Névhasználat iránti kérelem                        -melléklet


2019. július 17.
 

1. Utcák felújítása                    -melléklete

2. Kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatása

3. Védőnő kinevezése

4. Pályázati kiírás igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére

5. Az egységes elektronikus közműnyilvántartás előírásainak megfelelő digitális szakági térkép készítésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása                            -melléklete

6. Forgalmi rend változtatása iránti kérelem                -melléklete

7. Javaslat Könyvtár elnevezésére

8. Ingatlanértékesítés – adásvételi szerződés aláírása           -melléklete

9. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása – Hotel Varsa ügyében                           -melléklete                 -melléklete

10. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása – Gólya u. 174/2 hrsz. terület a SPAR mellett         -melléklete                     -melléklete

11. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési   Szabályzat módosítása – Sportpark melletti területen és tömbben                 -melléklete                          -melléklete

12. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési   Szabályzat módosítása – Bóné Kálmán utcai „polgári házak” melletti területen és telektömbben            -melléklete             -melléklete

13. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési  Szabályzat módosítása – Cerbona Kemping Pisztráng utcai ingatlanok             -melléklete                            -melléklete

14. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési  Szabályzat módosítása – Határ utcának a Posta és Vörösmarty utcák közötti szakaszán                -melléklete                     -melléklete

15. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás              -melléklete                 -melléklete

16. A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú  ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása

                             -melléklete                   -melléklete               

17. Közbeszerzési terv módosítása                       -melléklete


 
2019. június 26.
 

1. „2019. évi Testvérvárosi Találkozó megrendezése Gárdony városban” című projekt - projektmenedzsment   -melléklet

2. Javaslat szakértő bizottság tagjainak megválasztására bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálására

3. Javaslat véleményező bizottság tagjainak megválasztására a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói beosztására benyújtott pályázatok elbírálására

4. Útfelújítás         -melléklet

5. Intézményvezetői megbízás

6. Digitális Tanterem szolgáltatás

7. Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kérelem              -melléklet

8. Digitális térkép            -melléklet

9. A Surf Core Kft. Sportkomplexum engedélyezési eljárásához szükséges parkolóhelyek
önkormányzati területen lévő biztosítása
                  -melléklet                    -melléklet

10. Ingatlan ajándékozása önkormányzati tulajdonba          -melléklet           -melléklet

 
 

 
2019. június 19.