Testületi ülések előterjesztései
2022. január 19.
 
 
2021. december 15.
 

1.) A 2022. évi átmeneti gazdálkodás

2.) Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodásáról         melléklet

3.)Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről való tájékoztatás                           melléklet

4.) 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5.) A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról                  melléklet

6.) A többször módosított 3/2009.(I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása 8 területet érintően               melléklet                          melléklet                             melléklet                       melléklet

7.) Városháza földszinti tanácskozó terme hangtechnikai eszközeinek beszerzése és  beszerelése

8.) A gárdonyi 3655/1/A önálló ingatlan megszüntetése                         melléklet

9.) A gárdonyi 7066/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése              melléklet

10.)Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

11.)Gárdony város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása                      melléklet

12.) Parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban közbeszerzési eljárást lebonyolító cég kiválasztása           melléklet

13.) Utcaelnevezés                         melléklet

14.) A 2022. évi munkaterv elfogadása

15.) Gárdonyi Géza település tábla tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása           melléklet  

16.) Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés elfogdása                  melléklet                  melléklet                    melléklet

17.) Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

  
2021. november 30.
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) A 2021. évi költségvetés I. sz. módosítása                        melléklet                       melléklet

3.) A 2021. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató          melléklet

4.) Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés elfogadása                 melléklet

5.) Javaslat a Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadására                         melléklet

6.) 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

7.) A Látótér Alapítvány kérelme - Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér

8.) A Látótér Alapítvány kérelme – Ütős Fesztivál

9.) Hulladékszállítás közszolgáltatással összefüggő együttműködési megállapodás módosítása

10.) Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkák                   

11.) Városháza földszinti tanácskozó termének felújítása – szerződés                       melléklet

12.) A gárdonyi 7509/7 hrsz-ú ingatlan egy részét érintő adásvételi szerződés aláírása               melléklet

13.) A helyi adókról szóló 18/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása                  melléklet

14.) „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés (2)” tárgyú közbeszerzési eljárás – döntés   

15.) Településszerkezeti Terv és Helyi építési Szabályzat módosítása az Agárdi Hajóállomás és kikötő előtti 5420/21 hrsz-ú területen            

16.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása az Agárd, Horgony utca melletti területen

17.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása a Gárdony, Határ utca melletti telkek területén  

18.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása az Agárd 013/8, 013/9 hrsz-ú ingatlanok területén 

19.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása Dinnyés Vajky György utca melletti 8032/20 hrsz.-ú területen

20.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő biológiai aktivitásérték pótlása     

21.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

22.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításához tervező megbízása

23.) A gárdonyi 5415/6 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                    melléklet

24.) Önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése                   melléklet

25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész állami tulajdonba adása                 melléklet

26.) 2020-2027-ig tartó fejlesztési ciklus alapdokumentumainak elkészítése        melléklet

27.) Igazgatási szünet elrendelése

28.) Agárd, Gárdonyi Géza u. - közvilágítás                  melléklet

29.) "Gárdonyi Géza település" tábla

30.) Forgalomképessé nyilvánítás                     melléklet

31.) Magánút forgalomképessé nyilvánítása                      melléklet

32.)A gárdonyi 6331/88 hrsz.-ú közút önkormányzat részére történő ajándékozása    melléklet     melléklet    melléklet

    
2021. november 3.
 
   
2021. október 20.
 
1.) Kishajó kikötő tervezése                      melléklet
2021. október 6.
 
  
2021. szeptember 15.
 
                -melléklet                       -melléklet                -melléklet
8. Forgalomképessé nyilvánítás                   -melléklet
 
2021. szeptember 1.
 
5. Ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés                  -melléklet                -melléklet
                     -melléklet
 
2021. augusztus 11.
 
1. Napsugár strand új bejárati épületére vonatkozó tervek elkészítése
2. A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Forgalomképessé nyilvánítás            -melléklet
4. Javaslat 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
5. Javaslat 2. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
6. Javaslat 1. sz. gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
7. Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre                -melléklet          -melléklet
8. Városi lap terjesztésére vonatkozó pályázat kiírása                        -melléklet
9. Tankerület leltárában szereplő eszközök selejtezése                      -melléklet
10. A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet

 
 
2021. július 28.
 
 
2021. július 14.
 
 
2021. június 29.
 
5. Vízvezetési szolgalmi jogról szóló megállapodás                                    -mellékklet
 
 
2021. június 14.
1. Bérleti szerződés megkötése                     -melléklet
 
2021. június 10.
 
                  -melléklet              -melléklet                      -melléklet                 
 
 
2021. június 4.
 
 
2021. június 3.
 
2. A gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése                         -melléklet
 
2021. június 2.
 
 
2021. június 1.
                    -melléklet
 
2021. május 27.
 
 
2021. május 26.
2. A gárdonyi 491/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése                            -melléklet
3. A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése                            -melléklet
 
2021. május 25.
 
 
2021. május 20.
 
 
2021. május 18.
 
1. vízisport bázis kialakítása – szerződés aláírása              -melléklet                         -melléklet
                       -melléklet                              -melléklet
 
 
2021. május 14.
 
 
2021. május 12.
 
 
2021. május 11.
 
2021. május 10.
 
 
2021. május 6.
 
 
2021. május 4.
 
2. Épületek bontása                           -melléklet
3. Az ún. „méhsejt” pavilonok adásvétele                     -melléklet                        -melléklet
 
2021. április 29.
 
2021. április 28.
 
1. Bérleti szerződés megkötése                 -melléklet
 
2021. április 27.
 
 
2021. április 26.
 
 
2021. április 22.
1. Ingatlan értékesítése                                                   -melléklet
 
2021. április 16.
 
2021. április 15.
 
 
2021. április 12.
 
            -melléklet               -melléklet            -melléklet            -melléklet
 
2021. április 1.
 
 
 
2021. március 25.
 
 
2021. március 22.
 
2021. március 18.
 
2021. március 11.
 
 
2021. március 8.
 
2021. március 2.
 
3. Utcaelnevezés                   -melléklet
4. Névhasználat iránti kérelem                 -melléklet
7. Vízisport bázis kialakítása                  -melléklet
 
 
2021. február 17.

 
2021. február 16.
 
 
2021. február 11.
 
 
 
2021. február 5.
               -melléklet                     -melléklet                     -melléklet
 
 
2021. február 4.
 
 
2021. február 3.
 
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet                     -melléklet
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet
          -melléklet                       -melléklet
 
 
2021. január 29.
          melléklet
 
 
2021. január 28.
 
        -melléklet
        -melléklet
6. Gárdonyi iskolakonyha konyhai elszívó ernyő beépítés                             -melléklet
 
2021. január 26.
1. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem                              -melléklet
 
2021. január 25.
 
            -melléklet
 
2021. január 22.
 
2021. január 21.
 
 
 
2021. január 14.
 
 
2021. január 12.
 
1. Építési és telekalakítási tilalom törlése                        -melléklet
 
2021. január 8.
 
 
2021. január 6.
 
 
2020. december 22.
 
 
2020. december 21.
 
 
 
2020. december 16.
 
 
 
2020. december 15.
 
 
2020. december 14.
 
 
2020. december 9.
 
2020. december 7.
 
 
 
2020. december 3.
 
1. Ucaelnevezés                 -melléklet
 
2020. december 1.
 
 
2020. november 30.
 
2020. november 26.
 
 
2020. november 24.
 
 
2020. november 23.
 
                  -melléklet                  -melléklet
 
2020. november 20.
 
 
 
2020. november 19.
 
 
2020. november 18.
 
 
2020. november. 11.
 
 
2020. november 10.
 
 
 
2020. november 4.
 
2020. október 14.
 
 
2020. szeptember 30.
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról
2. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására      -melléklet           -melléklet
3. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a munkaszervezet folyamatos működésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                  -melléklet
4. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a faházak beszerzésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                         -melléklet
5. Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelem elfogadására                      -melléklet
6. Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
7. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a „Gesztenyéskert” Civil Közösségi Tér állagmegóvására és részleges felújítására biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására               -melléklet
8. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a IV. Ütős Fesztivál megrendezéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                        -melléklet
9. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához
10. Közbeszerzési terv módosítása                -melléklet
11. Strandfejlesztés – közbeszerzés kiírása            -melléklet              -melléklet          -melléklet
12. Iskolakonyha üzemeltetésére kiírt pályázat – döntés             -melléklet
13. Bérleti díj csökkentése iránti kérelem                      -melléklet
14. Tóparti sétány tájépítészeti tervezése          -melléklet            -melléklet             -melléklet
15. Módosított adásvételi szerződés elfogadása                -melléklet                  -melléklet
16. Önkormányzati lakások hasznosítása
17. Javaslat fogorvosi feladat-ellátás szerződésének módosítására  
19. Közös tulajdon megszüntetése                    -melléklet
20. Utcaelnevezés                        -melléklet
 
 
2020. szeptember 9.
 
 
2020. szeptember 2.
 
                          -melléklet                 -melléklet
 
 
2020. augusztus 26.
 
 
 
 
2020. augusztus 19.
 
8. Bérleti szerződés megszüntetése                    -melléklet
 
 
2020. augusztus 5.
1. Gazdasági Program                              
2. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
3. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2019. évi          -melléklet         -melléklet   
4. Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozóan
5. Javaslat fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan
6. Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme
7. Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
8. Gárdony 2369/2/A/39 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
9. Gárdony 2369/3/A/38 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
10. Építési tilalom törlése
11. A gárdonyi 6474/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet           -melléklet
12. Javaslat Igazgyöngy Alapítvány támogatására                   
13. Kátyúzás                                               
14. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
15. Utcaelnevezés                                              
                                 
2020. július 22.
 
 
 
2020. július 15.
 
1. 2019. költségvetés IV. módosítása
2. Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadása    -melléklet    -melléklet
4. Bölcsőde közbeszerzési eljárás előkészítés             -melléklet              -melléklet
5. Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kérelmének támogatására
6. A Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása
7. Javaslat a Nyugdíjas Klubok támogatására
8. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése             -melléklet
9. Vízvezetés szolgalmi jog megállapodás                        -melléklet
10. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységről     -melléklet
11. Javaslat felnőtt háziorvosi körzetek átalakítására
12. Felújított gárdonyi iskolakonyha - bútorok beszerzése           -melléklet
13. Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapszabály módosítása
14. Agárdi Zöld Kft. alapszabály módosítása
 
2020. június 24.
 

2020. június 17.
 
 
2020. június 12.
 
 
2020. június 10.
 
 
2020. június 5.
 
 
2020. május 27.
 
 
2020. május 25.
 
 
 
2020. május 21.
 
 
2020. május 14.
 
 
2020. május 11.
 
 
2020. május 8.
 
 
2020. május 5.
 
 
2020. április 28.