• Gárdony

Testületi ülések előterjesztései

2024. március 27.
 
1.) 2024. évi közbeszerzési terv módosítása
2.) „Gárdony, Kossuth utca felújítása – 2024” közbeszerzés kiírása
3.) „Gárdonyi Határ és a XIV. utca felújítás 2024” – közbeszerzés döntés
 
 
2024. március 13.
 
1.) Polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése
2.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
 
2024. február 28.
 
1.) Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása tárgyában
2.) Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
14.) Gárdonyi 8298/38 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése
15.) "Gárdonyi sétány építés, út és parkoló felújítás  2023" - műszaki ellenőri szerződés módosítása
16.) Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamossági tervezési szerződés
17.) Gárdonyi Határ és a XIV. utca felújítás 2024.
18.) Gárdony, Óvoda utca felújítása - II. és III. ütem” – közbeszerzés döntés
19.) Gyermekvédelemmel kapcsolatos állásfoglalás
 
 
2024. január 24.
 
1.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
             melléklet
25.) Gárdony Város Klímastratégiája                        melléklet
 
 

 
 
2023. december 13.
 
1.) A 2024. évi munkaterv elfogadása
2.) Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosítására
 
 
2023. november 29.
 
 
2023. november 8.
 
  
 
2023. október 18.
 
8.) 2023. évi Közbeszerzési Terv módosítása
 
 
2023. szeptember 27.
 
 
 
2023. szeptember 13.
 
1.) Gárdonyi utcák felújítása – közbeszerzés döntés
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2024. évi fordulójához
3. Javaslat a gárdonyi vasútállomás aluljáró egy részének dekorfestésére
4.) "Gárdonyi utcák felújítása - 2023." - műszaki ellenőr kiválasztása
 
 
2023. szeptember 6.
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 
 
2023. augusztus 9.
 
1.) Gárdony 2321/6/A/1 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
 
 
2023. július 12.
 
1.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) „Gárdonyi utcák, járdák, sétányok felújítása – 2023.” – közbeszerzés döntés         
3.) Névhasználat iránti kérelem
 
 
2023. június 28.
 
1.) Javaslat védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó megállapodás elfogadására
2.) 2023. évi közbeszerzési terv módosítása
3.) A Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása (3) – közbeszerzés döntés
6.) Agárdi Tündérkert Bölcsőde alapító okiratának módosítása
12.) A temetők és temetkezés rendjéről szóló 5/2001. (IV 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása
 
 
2023. június 14.
 
1.) Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve elfogadására
2.) Önkormányzati támogatásokat érintő önkormányzati rendeletek módosítása
3.) Velence 3862 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom törlése
4.) Gárdonyi utcák, járdák, sétányok felújítása – 2023. – közbeszerzés kiírása
5.) Agárd Chernel István Általános Iskola és Gimnázium fa felületeinek festése – kivitelezési munkák – szerződéskötés és műszaki ellenőr megbízása
11.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása tárgyában a Gárdony 7685 hrsz.-ú Székely Bertalan utca, a 7809 hrsz.-ú közterület és a Munkácsy utca 23 számú, 7810 hrsz.-ú ingatlant tartalmazó telektömb területén
12.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához tervező megbízása
13.) Javaslat Evezős Utánpótlásért Alapítvány támogatására
14.) Gárdonyi 3655/1 hrsz-ú ingatlanon létesült irodák és üzletek székhely bejegyzése
15.) Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása (2) – közbeszerzési döntés