• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Testületi ülések előterjesztései

2023. szeptember 27.
 
4.) Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás nyújtására vonatkozó feladat-ellátási szerződés elfogadása
5.) „Gárdonyi sétány építés, út és parkoló felújítás – 2023” közbeszerzés kiírása
7.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása a Gárdony (Agárd) 5415/5 hrsz-ú közpark megnevezésű területet, 5415/6 hrsz.-ú sportterületet, 5416, 5418, 5420/10, 5420/8 hrsz.-ú ingatlanokat és az 5414 hrsz.-ú Tópart utcát tartalmazó telektömb területén
8.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához tervező megbízása
 
 
2023. szeptember 13.
 
1.) Gárdonyi utcák felújítása – közbeszerzés döntés
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2024. évi fordulójához
3. Javaslat a gárdonyi vasútállomás aluljáró egy részének dekorfestésére
4.) "Gárdonyi utcák felújítása - 2023." - műszaki ellenőr kiválasztása
 
 
2023. szeptember 6.
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 
 
 
2023. augusztus 9.
 
1.) Gárdony 2321/6/A/1 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
 
 
2023. július 12.
 
1.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) „Gárdonyi utcák, járdák, sétányok felújítása – 2023.” – közbeszerzés döntés         
3.) Névhasználat iránti kérelem
 
 
2023. június 28.
 
1.) Javaslat védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó megállapodás elfogadására
2.) 2023. évi közbeszerzési terv módosítása
3.) A Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása (3) – közbeszerzés döntés
6.) Agárdi Tündérkert Bölcsőde alapító okiratának módosítása
12.) A temetők és temetkezés rendjéről szóló 5/2001. (IV 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása
 
 
2023. június 14.
 
1.) Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2022. évi beszámolója és 2023. évi munkaterve elfogadására
2.) Önkormányzati támogatásokat érintő önkormányzati rendeletek módosítása
3.) Velence 3862 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom törlése
4.) Gárdonyi utcák, járdák, sétányok felújítása – 2023. – közbeszerzés kiírása
5.) Agárd Chernel István Általános Iskola és Gimnázium fa felületeinek festése – kivitelezési munkák – szerződéskötés és műszaki ellenőr megbízása
11.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása tárgyában a Gárdony 7685 hrsz.-ú Székely Bertalan utca, a 7809 hrsz.-ú közterület és a Munkácsy utca 23 számú, 7810 hrsz.-ú ingatlant tartalmazó telektömb területén
12.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához tervező megbízása
13.) Javaslat Evezős Utánpótlásért Alapítvány támogatására
14.) Gárdonyi 3655/1 hrsz-ú ingatlanon létesült irodák és üzletek székhely bejegyzése
15.) Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása (2) – közbeszerzési döntés
16.) Közvilágítás korszerűsítés – közbeszerzési döntés
 
 
2023. május 24.
 
1.) A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Gárdony város 2022. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről
2.) A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3.) A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
4.) Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről
 
 
2023. május 10.
 
1.) A Napsugár Strand elektromos földkábel kiváltása
2.) Javaslat a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatására
3.) Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása (gépészeti munkák) – közbeszerzés kiírása
4.) Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok érintésvédelmi mérése és villámvédelmi felülvizsgálata
5.) Dinnyési temető, ravatalozó épület karbantartási - kivitelezési munkák elkészítésére vállalkozó megbízása
 
 
2023. április 19.
 
1.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) A „Gárdony Város Bora” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet
3.) Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása
 
 
2023. március 22.
 
1.) A lakbérek megállapításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
23.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd Üdülők útja 1-3 számú 5453 hrsz.-ú Rendőrségi üdülőt tartalmazó telektömb területén
 
 
2023. február 22.
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról