Testületi ülések előterjesztései
2020. szeptember 9.
 
 
2020. szeptember 2.
 
                          -melléklet                 -melléklet
 
 
2020. augusztus 26.
 
 
 
 
2020. augusztus 19.
 
8. Bérleti szerződés megszüntetése                    -melléklet
 
 
2020. augusztus 5.
1. Gazdasági Program                              
2. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
3. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2019. évi          -melléklet         -melléklet   
4. Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozóan
5. Javaslat fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan
6. Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme
7. Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
8. Gárdony 2369/2/A/39 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
9. Gárdony 2369/3/A/38 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
10. Építési tilalom törlése
11. A gárdonyi 6474/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet           -melléklet
12. Javaslat Igazgyöngy Alapítvány támogatására                   
13. Kátyúzás                                               
14. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
15. Utcaelnevezés                                              
                                 
2020. július 22.
 
 
 
2020. július 15.
 
1. 2019. költségvetés IV. módosítása
2. Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadása    -melléklet    -melléklet
4. Bölcsőde közbeszerzési eljárás előkészítés             -melléklet              -melléklet
5. Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kérelmének támogatására
6. A Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása
7. Javaslat a Nyugdíjas Klubok támogatására
8. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése             -melléklet
9. Vízvezetés szolgalmi jog megállapodás                        -melléklet
10. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységről     -melléklet
11. Javaslat felnőtt háziorvosi körzetek átalakítására
12. Felújított gárdonyi iskolakonyha - bútorok beszerzése           -melléklet
13. Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapszabály módosítása
14. Agárdi Zöld Kft. alapszabály módosítása
 
2020. június 24.
 

2020. június 17.
 
 
2020. június 12.
 
 
2020. június 10.
 
 
2020. június 5.
 
 
2020. május 27.
 
 
2020. május 25.
 
 
 
2020. május 21.
 
 
2020. május 14.
 
 
2020. május 11.
 
 
2020. május 8.
 
 
2020. május 5.
 
 
2020. április 28.
 
 
 
2020. április 20.
 
 
2020. április 15.
 
 
2020. április 8.
 
 
2020. április 7.
 
 
 
2020. április 6.
 
5. Napsugár strand föveny kialakítás tervezési árajánlat                -melléklet                   -melléklet
 
 
 
2020. április 2.
 
1. Katlan sportöltöző építés finanszírozása                -melléklet                   -melléklet
 
 
2020. március 20.
 
 
 
 
 
2020. március 11.
 

1.) Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2019. évi szakmai beszámolója           -melléklet

2.) Javaslat Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatására                     -melléklet

3.) Javaslat a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének támogatására           -melléklet

4.) Közbeszerzési terv módosítása                 -melléklet

5.) Javaslat a Dinnyési Polgárőr Egyesület támogatására                 -melléklet

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés               -melléklet

7.) Pályázati kiírás         -melléklet

8.) Kivitelezési pótmunkák          -melléklet

9.) Javaslat az Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatására

  

 
 
2020. február 26.
 

1.) Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása                -melléklet

2.) A 2020. évi költségvetés jóváhagyása        

3.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése             

4.) A köztisztviselők 2020. évi cafetéria keretének meghatározása      

5.) A nyugdíjas klubok 2019. évi beszámolója               -melléklet

6.) Dinnyési iparterület 7509/36 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés módosítása           -melléklet

7.) Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői alapítvány kérelmének támogatására

8.) Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására

9.) Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

10.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása

11.) Javaslat az Agárdi Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatására    

12.) CLLD projekthez kölcsön folyósítása               -melléklet

13.) Konyhatechnológus szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés          -melléklet

14.) Dinnyési járda felújítások                     -melléklete

15.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés szerződés          -melléklet

 
 
2020. február 12.
 
 
 
2020. január 29.
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) 2020. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása

3.) A köztisztviselők 2020. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2020. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása                     - melléklet

4.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

5.) Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése              -melléklet

6.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

7.) TDM számára biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása            -melléklet

8.) Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület éves tagdíja

9.) Járda felújítások           -melléklet

10.) Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás       -melléklet

11.) Törvényességi felhívás             -melléklet

12.) A gárdonyi strand üzemeltetése             -melléklet

13.) A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium udvarán kézilabdapálya létesítése  

14.) Forgalmi rend változtatása            -melléklet

15.) Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére                                                            -melléklet             -melléklet            -melléklet            -melléklet                    -melléklet

16.) Javaslat házi gyermekorvosi körzetek kialakítására

17.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása                 -melléklet

18.) Forgalomképessé nyilvánítás                  -melléklet

19.) Út átminősítése                     -melléklet

 


 
2019. december 18.
 

1. A 2019. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

2. A 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

3. Javaslat Gárdony Város Önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzési tervére

4. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. alapszabály módosítása          -melléklet            -melléklet     

5. A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

6. Az Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

7. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése               

8. Változtatási tilalom elrendelése

9. A temetők és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

10. Tervezési feladatok – Bóné K. utca                         -melléklete

11. Pályázat épületbontásra                       -melléklet                    -melléklet       

12. Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja

13. A 2020. évi munkaterv elfogadása

14. A 2020. évi átmeneti gazdálkodás

15. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése                           -melléklet

 
 

 
2019. november 27.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Hóeltakarításra, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés          -melléklete

3. Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról    

4. 2018. évi adóztatásról szóló beszámoló

5. Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló

6. Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról                -melléklete

7. Javaslat a Gárdony Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására       -melléklete

8. 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

9. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

10. TDM számára kölcsön biztosítása CLLD támogatás előfinanszírozására          -melléklete

11. Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra   

12. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása                       -melléklete

13. Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakítására

14. A Gárdonyi Református Egyházközség számára CLLD pályázathoz kölcsön folyósítása           -melléklete

15. Igazgatási szünet elrendelése

16. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagsága          -melléklete

17. Helyi Építési Szabályzat módosításáról négy területet érintően      -1.melléklet       -2. melléklet         -3.melléklet       -4.melléklet          -5.melléklet          -6.melléklet         -7. melléklet        -8. melléklet         -9.melléklet

18. Javaslat a Dinnyési Polgárőrség támogatására               -melléklete

19. A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése            -melléklete


 
2019. november 6.
 
 

 
2019. október 29.
 
 

 
2019. szeptember 25.
 

 
2019. szeptember 18.
 

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához

2. „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” pályázati projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátása                         -melléklet

3. Agárd, városközpont út- és járdaépítés                   -melléklet

4. Helyi TDM Szervezet működése érdekében kölcsön folyósítása                   -melléklet

5. A Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

6. A Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő partnerségi egyeztetési szakasz lezárása             -melléklet           -melléklet             -melléklet           -melléklet

7. Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde SzMSz-nek és szakmai programjának jóváhagyására                                      -melléklet                           -melléklet

8. Javaslat az Esti Harmóniák Kulturális Egyesület részére kölcsön biztosítására          -melléklet

 
 

 
2019. augusztus 28.
 

1. Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér projekthez kölcsön folyósítása          -melléklete

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

3. Javaslat a Gárdonyi Református Egyházközség egyházi jogi személlyel létrejött köznevelési szerződés módosítására

4. Igazgatói beosztásra benyújtott pályázat elbírálása                -melléklete

5. A IX. Családi Piknik és III. Gyertek Át Dinnyésre Fesztivál megrendezéséhez támogatás kérése       -melléklete

6. TOP-3.2.2 pályázat – közbeszerzési szakértő kiválasztása              -melléklete                 -melléklete

7. Javaslat maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezésére   

8. Gárdony alközpontban csapadék csatorna építése               -melléklete

 
 

 
2019. augusztus 14.
 
 

 
2019. július 31.
 

1. Bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálása

2. IV. Ütős Fesztiválhoz kölcsön folyósítása          -melléklet

3. A Dinnyésen felállítandó gólya szoborpár elkészítése                     -melléklet

4. Földhasználati szerződés            -melléklet                   -melléklet              -melléklet

5. A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása                -melléklet             -melléklet                        -melléklet

6. TOP-1.4.1-19 pályázat – projektterv              -melléklet

7. Óvodai csoportszoba kialakítása                   -melléklet

8. Gárdonyi könyvtár bútorainak beszerzése                      -melléklet

9. Névhasználat iránti kérelem                        -melléklet