Testületi ülések előterjesztései
2021. április 16.
 
2021. április 15.
 
 
2021. április 12.
 
            -melléklet               -melléklet            -melléklet            -melléklet
 
2021. április 1.
 
 
 
2021. március 25.
 
 
2021. március 22.
 
2021. március 18.
 
2021. március 11.
 
 
2021. március 8.
 
2021. március 2.
 
3. Utcaelnevezés                   -melléklet
4. Névhasználat iránti kérelem                 -melléklet
7. Vízisport bázis kialakítása                  -melléklet
 
 
2021. február 17.

 
2021. február 16.
 
 
2021. február 11.
 
 
 
2021. február 5.
               -melléklet                     -melléklet                     -melléklet
 
 
2021. február 4.
 
 
2021. február 3.
 
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet                     -melléklet
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet
          -melléklet                       -melléklet
 
 
2021. január 29.
          melléklet
 
 
2021. január 28.
 
        -melléklet
        -melléklet
6. Gárdonyi iskolakonyha konyhai elszívó ernyő beépítés                             -melléklet
 
2021. január 26.
1. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem                              -melléklet
 
2021. január 25.
 
            -melléklet
 
2021. január 22.
 
2021. január 21.
 
 
 
2021. január 14.
 
 
2021. január 12.
 
1. Építési és telekalakítási tilalom törlése                        -melléklet
 
2021. január 8.
 
 
2021. január 6.
 
 
2020. december 22.
 
 
2020. december 21.
 
 
 
2020. december 16.
 
 
 
2020. december 15.
 
 
2020. december 14.
 
 
2020. december 9.
 
2020. december 7.
 
 
 
2020. december 3.
 
1. Ucaelnevezés                 -melléklet
 
2020. december 1.
 
 
2020. november 30.
 
2020. november 26.
 
 
2020. november 24.
 
 
2020. november 23.
 
                  -melléklet                  -melléklet
 
2020. november 20.
 
 
 
2020. november 19.
 
 
2020. november 18.
 
 
2020. november. 11.
 
 
2020. november 10.
 
 
 
2020. november 4.
 
2020. október 14.
 
 
2020. szeptember 30.
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról
2. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására      -melléklet           -melléklet
3. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a munkaszervezet folyamatos működésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                  -melléklet
4. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a faházak beszerzésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                         -melléklet
5. Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelem elfogadására                      -melléklet
6. Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
7. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a „Gesztenyéskert” Civil Közösségi Tér állagmegóvására és részleges felújítására biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására               -melléklet
8. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a IV. Ütős Fesztivál megrendezéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                        -melléklet
9. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához
10. Közbeszerzési terv módosítása                -melléklet
11. Strandfejlesztés – közbeszerzés kiírása            -melléklet              -melléklet          -melléklet
12. Iskolakonyha üzemeltetésére kiírt pályázat – döntés             -melléklet
13. Bérleti díj csökkentése iránti kérelem                      -melléklet
14. Tóparti sétány tájépítészeti tervezése          -melléklet            -melléklet             -melléklet
15. Módosított adásvételi szerződés elfogadása                -melléklet                  -melléklet
16. Önkormányzati lakások hasznosítása
17. Javaslat fogorvosi feladat-ellátás szerződésének módosítására  
19. Közös tulajdon megszüntetése                    -melléklet
20. Utcaelnevezés                        -melléklet
 
 
2020. szeptember 9.
 
 
2020. szeptember 2.
 
                          -melléklet                 -melléklet
 
 
2020. augusztus 26.
 
 
 
 
2020. augusztus 19.
 
8. Bérleti szerződés megszüntetése                    -melléklet
 
 
2020. augusztus 5.
1. Gazdasági Program                              
2. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
3. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2019. évi          -melléklet         -melléklet   
4. Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozóan
5. Javaslat fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan
6. Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme
7. Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
8. Gárdony 2369/2/A/39 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
9. Gárdony 2369/3/A/38 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
10. Építési tilalom törlése
11. A gárdonyi 6474/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet           -melléklet
12. Javaslat Igazgyöngy Alapítvány támogatására                   
13. Kátyúzás                                               
14. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
15. Utcaelnevezés                                              
                                 
2020. július 22.
 
 
 
2020. július 15.
 
1. 2019. költségvetés IV. módosítása
2. Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadása    -melléklet    -melléklet
4. Bölcsőde közbeszerzési eljárás előkészítés             -melléklet              -melléklet
5. Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kérelmének támogatására
6. A Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása
7. Javaslat a Nyugdíjas Klubok támogatására
8. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése             -melléklet
9. Vízvezetés szolgalmi jog megállapodás                        -melléklet
10. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységről     -melléklet
11. Javaslat felnőtt háziorvosi körzetek átalakítására
12. Felújított gárdonyi iskolakonyha - bútorok beszerzése           -melléklet
13. Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapszabály módosítása
14. Agárdi Zöld Kft. alapszabály módosítása
 
2020. június 24.
 

2020. június 17.
 
 
2020. június 12.
 
 
2020. június 10.
 
 
2020. június 5.
 
 
2020. május 27.
 
 
2020. május 25.
 
 
 
2020. május 21.
 
 
2020. május 14.
 
 
2020. május 11.
 
 
2020. május 8.
 
 
2020. május 5.
 
 
2020. április 28.
 
 
 
2020. április 20.
 
 
2020. április 15.
 
 
2020. április 8.
 
 
2020. április 7.
 
 
 
2020. április 6.
 
5. Napsugár strand föveny kialakítás tervezési árajánlat                -melléklet                   -melléklet
 
 
 
2020. április 2.
 
1. Katlan sportöltöző építés finanszírozása                -melléklet                   -melléklet
 
 
2020. március 20.
 
 
 
 
 
2020. március 11.
 

1.) Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2019. évi szakmai beszámolója           -melléklet

2.) Javaslat Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatására                     -melléklet

3.) Javaslat a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének támogatására           -melléklet

4.) Közbeszerzési terv módosítása                 -melléklet

5.) Javaslat a Dinnyési Polgárőr Egyesület támogatására                 -melléklet

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés               -melléklet

7.) Pályázati kiírás         -melléklet

8.) Kivitelezési pótmunkák          -melléklet

9.) Javaslat az Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatására

  

 
 
2020. február 26.
 

1.) Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása                -melléklet

2.) A 2020. évi költségvetés jóváhagyása        

3.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése             

4.) A köztisztviselők 2020. évi cafetéria keretének meghatározása      

5.) A nyugdíjas klubok 2019. évi beszámolója               -melléklet

6.) Dinnyési iparterület 7509/36 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés módosítása           -melléklet

7.) Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői alapítvány kérelmének támogatására

8.) Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására

9.) Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

10.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása

11.) Javaslat az Agárdi Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatására    

12.) CLLD projekthez kölcsön folyósítása               -melléklet

13.) Konyhatechnológus szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés          -melléklet

14.) Dinnyési járda felújítások                     -melléklete

15.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés szerződés          -melléklet

 
 
2020. február 12.
 
 
 
2020. január 29.
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) 2020. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása

3.) A köztisztviselők 2020. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2020. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása                     - melléklet

4.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

5.) Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése              -melléklet

6.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

7.) TDM számára biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása            -melléklet

8.) Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület éves tagdíja

9.) Járda felújítások           -melléklet

10.) Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás       -melléklet

11.) Törvényességi felhívás             -melléklet

12.) A gárdonyi strand üzemeltetése             -melléklet

13.) A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium udvarán kézilabdapálya létesítése  

14.) Forgalmi rend változtatása            -melléklet

15.) Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére                                                            -melléklet             -melléklet            -melléklet            -melléklet                    -melléklet

16.) Javaslat házi gyermekorvosi körzetek kialakítására

17.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása                 -melléklet

18.) Forgalomképessé nyilvánítás                  -melléklet

19.) Út átminősítése                     -melléklet

 


 
2019. december 18.
 

1. A 2019. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

2. A 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

3. Javaslat Gárdony Város Önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzési tervére

4. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. alapszabály módosítása          -melléklet            -melléklet     

5. A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

6. Az Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

7. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése               

8. Változtatási tilalom elrendelése

9. A temetők és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

10. Tervezési feladatok – Bóné K. utca                         -melléklete

11. Pályázat épületbontásra                       -melléklet                    -melléklet       

12. Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja

13. A 2020. évi munkaterv elfogadása

14. A 2020. évi átmeneti gazdálkodás

15. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése                           -melléklet

 
 

 
2019. november 27.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Hóeltakarításra, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés          -melléklete

3. Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról    

4. 2018. évi adóztatásról szóló beszámoló

5. Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló

6. Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról                -melléklete

7. Javaslat a Gárdony Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására       -melléklete

8. 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

9. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

10. TDM számára kölcsön biztosítása CLLD támogatás előfinanszírozására          -melléklete

11. Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra   

12. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása                       -melléklete

13. Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakítására

14. A Gárdonyi Református Egyházközség számára CLLD pályázathoz kölcsön folyósítása           -melléklete

15. Igazgatási szünet elrendelése

16. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagsága          -melléklete

17. Helyi Építési Szabályzat módosításáról négy területet érintően      -1.melléklet       -2. melléklet         -3.melléklet       -4.melléklet          -5.melléklet          -6.melléklet         -7. melléklet        -8. melléklet         -9.melléklet

18. Javaslat a Dinnyési Polgárőrség támogatására               -melléklete

19. A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése            -melléklete


 
2019. november 6.