Testületi ülések előterjesztései
2022. június 22.
 
2.) Strandok fejlesztése – közbeszerzés döntés              melléklet              melléklet
 
 
2022. június 8.
 
 
 
2022.május 25.
 
            melléklet
            melléklet
            melléklet
           melléklet
                       melléklet                    melléklet
22.) Javaslat a 4. sz. felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
24.) A gárdonyi 3468/2 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás
25.) 2022. évi közbeszerzési terv módosítása                       melléklet
 
 
2022. május 4.
 
1.) Strandok fejlesztése - közbeszerzés kiírása        melléklet                melléklet             melléklet                    melléklet
4.) Folyékony hulladék szállítás               melléklet             melléklet
      melléklet               melléklet                  melléklet                      melléklet                   melléklet                     melléklet
 
 
2022. április 13.
 
4.) Dinnyési Szent György katolikus templom felújítására vonatkozó vállalkozási szerződések aláírása
          melléklet               melléklet              melléklet                 melléklet                   melléklet
                              melléklet
12.) Kiadványok készítése                       melléklet
16.) Vagyonrendelet módosítása                      melléklet
17.) "Folyékony hulladék szállítás"                melléklet                melléklet
 
 
2022. március 23.
 
1.) A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása                       melléklet
3.) Ingatlanértékesítés                      melléklet
4.) Forgalomképessé nyilvánítás                   melléklet
5.) Vagyonrendelet módosítása               melléklet
 
    
2022. március 9.
 
4.) Ingatlanértékesítés                         melléklet
 
 
2022. február 23.
 
                     melléklet               melléklet
 
 
2022. február 10.
 
 
2022. január 19.
 
 

 
 
2021. december 15.
 

1.) A 2022. évi átmeneti gazdálkodás

2.) Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodásáról         melléklet

3.)Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről való tájékoztatás                           melléklet

4.) 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5.) A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról                  melléklet

6.) A többször módosított 3/2009.(I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása 8 területet érintően               melléklet                          melléklet                             melléklet                       melléklet

7.) Városháza földszinti tanácskozó terme hangtechnikai eszközeinek beszerzése és  beszerelése

8.) A gárdonyi 3655/1/A önálló ingatlan megszüntetése                         melléklet

9.) A gárdonyi 7066/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése              melléklet

10.)Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

11.)Gárdony város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása                      melléklet

12.) Parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban közbeszerzési eljárást lebonyolító cég kiválasztása           melléklet

13.) Utcaelnevezés                         melléklet

14.) A 2022. évi munkaterv elfogadása

15.) Gárdonyi Géza település tábla tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása           melléklet  

16.) Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés elfogdása                  melléklet                  melléklet                    melléklet

17.) Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

  
 
2021. november 30.
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) A 2021. évi költségvetés I. sz. módosítása                        melléklet                       melléklet

3.) A 2021. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató          melléklet

4.) Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés elfogadása                 melléklet

5.) Javaslat a Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadására                         melléklet

6.) 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

7.) A Látótér Alapítvány kérelme - Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér

8.) A Látótér Alapítvány kérelme – Ütős Fesztivál

9.) Hulladékszállítás közszolgáltatással összefüggő együttműködési megállapodás módosítása

10.) Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkák                   

11.) Városháza földszinti tanácskozó termének felújítása – szerződés                       melléklet

12.) A gárdonyi 7509/7 hrsz-ú ingatlan egy részét érintő adásvételi szerződés aláírása               melléklet

13.) A helyi adókról szóló 18/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása                  melléklet

14.) „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés (2)” tárgyú közbeszerzési eljárás – döntés   

15.) Településszerkezeti Terv és Helyi építési Szabályzat módosítása az Agárdi Hajóállomás és kikötő előtti 5420/21 hrsz-ú területen            

16.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása az Agárd, Horgony utca melletti területen

17.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása a Gárdony, Határ utca melletti telkek területén  

18.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása az Agárd 013/8, 013/9 hrsz-ú ingatlanok területén 

19.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása Dinnyés Vajky György utca melletti 8032/20 hrsz.-ú területen

20.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő biológiai aktivitásérték pótlása     

21.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

22.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításához tervező megbízása

23.) A gárdonyi 5415/6 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                    melléklet

24.) Önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése                   melléklet

25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész állami tulajdonba adása                 melléklet

26.) 2020-2027-ig tartó fejlesztési ciklus alapdokumentumainak elkészítése        melléklet

27.) Igazgatási szünet elrendelése

28.) Agárd, Gárdonyi Géza u. - közvilágítás                  melléklet

29.) "Gárdonyi Géza település" tábla

30.) Forgalomképessé nyilvánítás                     melléklet

31.) Magánút forgalomképessé nyilvánítása                      melléklet

32.)A gárdonyi 6331/88 hrsz.-ú közút önkormányzat részére történő ajándékozása    melléklet     melléklet    melléklet

    
 
2021. november 3.
 
   
 
2021. október 20.
 
1.) Kishajó kikötő tervezése                      melléklet
 
2021. október 6.
 
  
 
2021. szeptember 15.
 
                -melléklet                       -melléklet                -melléklet
8. Forgalomképessé nyilvánítás                   -melléklet
 
 
2021. szeptember 1.
 
5. Ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés                  -melléklet                -melléklet
                     -melléklet
 
 
2021. augusztus 11.
 
1. Napsugár strand új bejárati épületére vonatkozó tervek elkészítése
2. A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Forgalomképessé nyilvánítás            -melléklet
4. Javaslat 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
5. Javaslat 2. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
6. Javaslat 1. sz. gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
7. Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre                -melléklet          -melléklet
8. Városi lap terjesztésére vonatkozó pályázat kiírása                        -melléklet
9. Tankerület leltárában szereplő eszközök selejtezése                      -melléklet
10. A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet

 
2021. július 28.
 
 
2021. július 14.
 
 
 
2021. június 29.
 
5. Vízvezetési szolgalmi jogról szóló megállapodás                                    -mellékklet
 
 
2021. június 14.
1. Bérleti szerződés megkötése                     -melléklet
 
 
2021. június 10.
 
                  -melléklet              -melléklet                      -melléklet                 
 
 
2021. június 4.
 
 
 
2021. június 3.
 
2. A gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése                         -melléklet
 
 
2021. június 2.
 
 
 
2021. június 1.
                    -melléklet
 
 
2021. május 27.
 
 
 
2021. május 26.
2. A gárdonyi 491/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése                            -melléklet
3. A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése                            -melléklet
 
 
2021. május 25.
 
 
2021. május 20.
 
 
 
2021. május 18.
 
1. vízisport bázis kialakítása – szerződés aláírása              -melléklet                         -melléklet
                       -melléklet                              -melléklet
 
 
2021. május 14.
 
 
 
2021. május 12.
 
 
 
2021. május 11.
 
 
2021. május 10.
 
 
 
2021. május 6.
 
 
 
2021. május 4.
 
2. Épületek bontása                           -melléklet
3. Az ún. „méhsejt” pavilonok adásvétele                     -melléklet                        -melléklet
 
 
2021. április 29.
 
 
2021. április 28.
 
1. Bérleti szerződés megkötése                 -melléklet
 
 
2021. április 27.
 
 
 
2021. április 26.
 
 
 
2021. április 22.
1. Ingatlan értékesítése                                                   -melléklet
 
 
2021. április 16.
 
 
2021. április 15.
 
 
 
2021. április 12.
 
            -melléklet               -melléklet            -melléklet            -melléklet
 
 
 
2021. április 1.
 
 
 
2021. március 25.
 
 
2021. március 22.
 
2021. március 18.
 
2021. március 11.
 
 
2021. március 8.
 
2021. március 2.
 
3. Utcaelnevezés                   -melléklet
4. Névhasználat iránti kérelem                 -melléklet
7. Vízisport bázis kialakítása                  -melléklet
 
 
2021. február 17.

 
2021. február 16.
 
 
2021. február 11.
 
 
 
2021. február 5.
               -melléklet                     -melléklet                     -melléklet
 
 
2021. február 4.
 
 
2021. február 3.
 
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet                     -melléklet
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet
          -melléklet                       -melléklet
 
 
2021. január 29.
          melléklet
 
 
2021. január 28.
 
        -melléklet
        -melléklet
6. Gárdonyi iskolakonyha konyhai elszívó ernyő beépítés                             -melléklet
 
2021. január 26.
1. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem                              -melléklet
 
2021. január 25.
 
            -melléklet
 
2021. január 22.
 
2021. január 21.
 
 
 
2021. január 14.
 
 
2021. január 12.
 
1. Építési és telekalakítási tilalom törlése                        -melléklet
 
2021. január 8.
 
 
2021. január 6.
 
 

 
2020. december 22.
 
 
2020. december 21.
 
 
 
2020. december 16.
 
 
 
2020. december 15.
 
 
2020. december 14.
 
 
2020. december 9.
 
2020. december 7.
 
 
 
2020. december 3.
 
1. Ucaelnevezés                 -melléklet
 
2020. december 1.
 
 
2020. november 30.
 
2020. november 26.
 
 
2020. november 24.
 
 
2020. november 23.
 
                  -melléklet                  -melléklet
 
2020. november 20.
 
 
 
2020. november 19.
 
 
2020. november 18.
 
 
2020. november. 11.
 
 
2020. november 10.
 
 
 
2020. november 4.
 
2020. október 14.