Rendeletek

Összes

Letölthető dokumentumok

14/2020 (XI. 12) a közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól
rendeletek:

9/2020 (VII. 16) Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

5/2020 (IV. 24) a piacok nyitvatartási és látogatási rendjének szabályozásáról
rendeletek:

3/2020 (III. 02) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
rendeletek:

2/2020 (III. 02) Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

19/2019 (XII. 19) a köztisztviselői illetményalapról
rendeletek:

17/2019 (XII. 19) változtatási tilalom elrendeléséről
rendeletek:

14/2019 (XI. 12) az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
rendeletek:

13/2019 (XI. 12) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
rendeletek:

12/2019 (IX. 30) a köztisztviselői illetményalapról
rendeletek:

9/2019 (V. 30) Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

6/2019 (IV. 02) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról
rendeletek:

5/2019 (IV. 02) a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
rendeletek:

3/2019 (III. 01) Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

21/2018 (XII. 14) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról
rendeletek:

14/2018 (VII. 02) a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
rendeletek:

12/2018 (VI. 05) Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

10/2018 (V. 02) a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
rendeletek:

8/2018 (IV. 05) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
rendeletek:

5/2018 (II. 28) az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
rendeletek:

4/2018 (II. 28) Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

2/2018 (II. 01) a településkép védelméről
rendeletek:

20/2017 (XII. 22) a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
rendeletek:

18/2017 (XI. 30) a helyi adókról
rendeletek:

16/2017 (XII. 06) a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
rendeletek:

8/2017 (V. 30) Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:
mellékletek:
3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. számú melléklet 7 2. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 8. sz. melléklet 18. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 19. sz. melléklet 20. sz. melléklet 15. sz. melléklet 15.a. sz. melléklet 15.b. sz. melléklet 17. sz. melléklet 1. sz. melléklet 15. sz. melléklet 2. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 18. sz. melléklet 1. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. számú melléklet 7 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15.a. sz. melléklet 15.b. sz. melléklet 17. sz. melléklet 19. sz. melléklet 20. sz. melléklet 

4/2017 (IV. 03) a partnerségi egyeztetés szabályairól
rendeletek:

1/2017 (II. 28) Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:
mellékletek:
       13. sz. melléklet 15. sz. melléklet 17. sz. melléklet 19. sz. melléklet 21. sz. melléklet     12. sz. melléklet 14. sz. melléklet 16. sz. melléklet 18. sz. melléklet 20. sz. melléklet    16. sz. melléklet 18. sz. melléklet 20. sz. melléklet    12. sz. melléklet 14. sz. melléklet    21. sz. melléklet 19. sz. melléklet 17. sz. melléklet 15. sz. melléklet 13. sz. melléklet   

21/2016 (XI. 02) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
rendeletek:

13/2016 (V. 30) Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

6/2016 (III. 01) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
rendeletek:

5/2016 (III. 01) Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

3/2016 (II. 01) a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyéb juttatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
rendeletek:

2/2016 (II. 01) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
rendeletek:

1/2016 (II. 01) a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
rendeletek:

28/2015 (XII. 18) az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról
rendeletek:

25/2015 (XII. 18) a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról
rendeletek:

23/2015 (XII. 18) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és az ebrendészeti hozzájárulásról
rendeletek:

21/2015 (XII. 01) a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
rendeletek:

11/2015 (V. 28) Gárdony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

6/2015 (III. 26) Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
rendeletek:

3/2015 (II. 26) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
rendeletek:

2/2015 (III. 04) 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

6/2014 (V. 14) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

1/2014 (II. 28) 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

3/2013 (II. 28) Gárdony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

3/2011 (III. 03) a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról
rendeletek:

19/2010 (XII. 09) a 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról
rendeletek:

12/2010 (V. 27) Gárdony Város közigazgatási területén üdülőingatlannal rendelkező személyeknek nyújtandó támogatásról
rendeletek:

3/2010 (II. 12) az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról
rendeletek:

8/2009 (III. 04) a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
rendeletek:

3/2009 (I. 28) Gárdony Város Építési Szabályzatáról
rendeletek:

32/2006 (IX. 29) a lakbérek megállapításáról szóló 13/2003. (XII.1.) sz. rendelet módosításáról
rendeletek:

20/2005 (X. 27) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és e lakóépületek környezete felújításának támogatásának
rendeletek:

41/2004 (XII. 22) a helyi hulladékgazdálkodási tervről
rendeletek:

39/2004 (IX. 29) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
rendeletek:

32/2004 (IX. 03) A közterület-használat egyes kérdéseiről
rendeletek:

29/2004 (VII. 15) a„Gárdony város bora” vándordíj alapításáról
rendeletek:

28/2004 (VII. 14) az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
rendeletek:

24/2004 (V. 26) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
rendeletek:

23/2004 (V. 26) a piacok rendjének szabályozásáról
rendeletek:

21/2004 (V. 19) a közterületek tisztántartásáról, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról
rendeletek:

3/2004 (I. 28) a "Pro Urbe Gárdony" jubileumi kitüntetés alapításáról
rendeletek:

13/2002 (VII. 15) a háziorvosi körzetekről
rendeletek:

15/2001 (VIII. 13) a lakások és helyiségek bérletéről
rendeletek:

7/2001 (IV. 01) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
rendeletek:

5/2001 (IV. 01) a temetőkről és a temetkezés rendjéről
rendeletek:

1/2000 (I. 30) a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülői tevékenységről
rendeletek:

18/1999 (IV. 30) a parkolási rendről
rendeletek:

14/1999 (IV. 30) Gárdony Városért kitüntetés alapításáról
rendeletek:

3/1999 (I. 31) az önkormányzati beruházások rendjéről
rendeletek:

10/1998 (VII. 27) a szennyvízbekötések támogatásáról
rendeletek:

28/1995 (XII. 15) a lakásvásárlás, -építés helyi támogatásáról kamatmentes hitel formájában
rendeletek:

9/1995 (IV. 01) Az "Év rendőre" díj alapításáról
rendeletek:

11/1994 (V. 01) a város művelődésügyéért kitüntetés alapításáról
rendeletek:

4/1991 (II. 12) a városi címer és zászló használatáról, valamint a díszpolgári intézményről
rendeletek:

Fel