Rendeletek

Összes

Letölthető dokumentumok

7/2021 (V. 27) Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

3/2021 (II. 22) Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

1/2021 (I. 29) a köztisztviselői illetményalapról
rendeletek:

14/2020 (XI. 12) a közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól
rendeletek:

9/2020 (VII. 16) Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

5/2020 (IV. 24) a piacok nyitvatartási és látogatási rendjének szabályozásáról
rendeletek:

3/2020 (III. 02) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
rendeletek:

2/2020 (III. 02) Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

19/2019 (XII. 19) a köztisztviselői illetményalapról
rendeletek:

17/2019 (XII. 19) változtatási tilalom elrendeléséről
rendeletek:

14/2019 (XI. 12) az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
rendeletek:

13/2019 (XI. 12) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
rendeletek:

12/2019 (IX. 30) a köztisztviselői illetményalapról
rendeletek:

9/2019 (V. 30) Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

6/2019 (IV. 02) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról
rendeletek:

5/2019 (IV. 02) a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
rendeletek:

3/2019 (III. 01) Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

21/2018 (XII. 14) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról
rendeletek:

14/2018 (VII. 02) a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
rendeletek:

12/2018 (VI. 05) Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

10/2018 (V. 02) a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
rendeletek:

8/2018 (IV. 05) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
rendeletek:

5/2018 (II. 28) az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
rendeletek:

4/2018 (II. 28) Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

2/2018 (II. 01) a településkép védelméről
rendeletek:

20/2017 (XII. 22) a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
rendeletek:

18/2017 (XI. 30) a helyi adókról
rendeletek:

16/2017 (XII. 06) a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
rendeletek:

8/2017 (V. 30) Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

4/2017 (IV. 03) a partnerségi egyeztetés szabályairól
rendeletek:

1/2017 (II. 28) Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

21/2016 (XI. 02) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
rendeletek:

13/2016 (V. 30) Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

6/2016 (III. 01) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
rendeletek:

5/2016 (III. 01) Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

3/2016 (II. 01) a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyéb juttatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
rendeletek:

2/2016 (II. 01) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
rendeletek:

1/2016 (II. 01) a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
rendeletek:

28/2015 (XII. 18) az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról
rendeletek:

25/2015 (XII. 18) a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról
rendeletek:

23/2015 (XII. 18) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és az ebrendészeti hozzájárulásról
rendeletek:

21/2015 (XII. 01) a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
rendeletek:

11/2015 (V. 28) Gárdony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

6/2015 (III. 26) Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
rendeletek:

3/2015 (II. 26) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
rendeletek:

2/2015 (III. 04) 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

6/2014 (V. 14) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
rendeletek:

1/2014 (II. 28) 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

3/2013 (II. 28) Gárdony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
rendeletek:

3/2011 (III. 03) a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról
rendeletek:

19/2010 (XII. 09) a 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról
rendeletek:

12/2010 (V. 27) Gárdony Város közigazgatási területén üdülőingatlannal rendelkező személyeknek nyújtandó támogatásról
rendeletek:

3/2010 (II. 12) az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról
rendeletek:

8/2009 (III. 04) a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
rendeletek:

3/2009 (I. 28) Gárdony Város Építési Szabályzatáról
rendeletek:

32/2006 (IX. 29) a lakbérek megállapításáról szóló 13/2003. (XII.1.) sz. rendelet módosításáról
rendeletek:

20/2005 (X. 27) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és e lakóépületek környezete felújításának támogatásának
rendeletek:

41/2004 (XII. 22) a helyi hulladékgazdálkodási tervről
rendeletek:

39/2004 (IX. 29) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
rendeletek:

32/2004 (IX. 03) A közterület-használat egyes kérdéseiről
rendeletek:

29/2004 (VII. 15) a„Gárdony város bora” vándordíj alapításáról
rendeletek:

28/2004 (VII. 14) az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
rendeletek:

24/2004 (V. 26) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
rendeletek:

23/2004 (V. 26) a piacok rendjének szabályozásáról
rendeletek:

21/2004 (V. 19) a közterületek tisztántartásáról, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról
rendeletek:

3/2004 (I. 28) a "Pro Urbe Gárdony" jubileumi kitüntetés alapításáról
rendeletek:

13/2002 (VII. 15) a háziorvosi körzetekről
rendeletek:

15/2001 (VIII. 13) a lakások és helyiségek bérletéről
rendeletek:

7/2001 (IV. 01) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
rendeletek:

5/2001 (IV. 01) a temetőkről és a temetkezés rendjéről
rendeletek:

1/2000 (I. 30) a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülői tevékenységről
rendeletek:

18/1999 (IV. 30) a parkolási rendről
rendeletek:

14/1999 (IV. 30) Gárdony Városért kitüntetés alapításáról
rendeletek:

3/1999 (I. 31) az önkormányzati beruházások rendjéről
rendeletek:

10/1998 (VII. 27) a szennyvízbekötések támogatásáról
rendeletek:

28/1995 (XII. 15) a lakásvásárlás, -építés helyi támogatásáról kamatmentes hitel formájában
rendeletek:

9/1995 (IV. 01) Az "Év rendőre" díj alapításáról
rendeletek:

11/1994 (V. 01) a város művelődésügyéért kitüntetés alapításáról
rendeletek:

4/1991 (II. 12) a városi címer és zászló használatáról, valamint a díszpolgári intézményről
rendeletek:

Fel