• Gárdony

május

2018. május 9.

Testületi ülés jegyzőkönyve
előterjesztés -Dinnyés, Kossuth utcai járda építés -döntés.pdf 420 KB
előterjesztés -Gárdonyi VSC kérelme.pdf 
előterjesztés -ingyenes wifi pontok létrehozása.pdf 
kivonat-159-2018-05-09-napirendi pont felvétele.pdf 
kivonat-160-2018-05-09-napirend.pdf 
kivonat-161-2018-05-09-Dinnyés, Kossuth u_ járdaépítés.pdf 
kivonat-162-2018-05-09-Gárdonyi VSC kérelme.pdf 
kivonat-163-2018-05-09-ingyenes wifi pontok.pdf 
kivonat-164-2018-05-09-ingyenes wifi pontok.pdf 
 

2018. május 16.

Testületi ülés jegyzőkönyve
előterjesztés -Agárdi Óvoda bővítése - kivitelező kiválasztása.pdf 
előterjesztés -G_, Alközpont víz- és csatorna kiépítése -közbeszerzés döntés.pdf 
előterjesztés -Jótékonysági Bál bevételből alapítványok támogatása.pdf 
előterjesztés -TDM 2017_ évi munkájáról beszámoló.pdf 
előterjesztés -éves statisztikai összegezés a 2017_ évi közbeszerzésekről.pdf 
előterjesztés -útfelújítások - közbeszerzés döntés.pdf 
kivonat-165-2018-05-16-zártról.pdf 
kivonat-166-2018-05-16-zártról.pdf 
kivonat-167-2018-05-16-napirend.pdf
kivonat-168-2018-05-16-TDM beszámoló.pdf 
kivonat-169-2018-05-16-óvodabővítés.pdf 
kivonat-170-2018-05-16-G_, Alközpont víz- és csatorna kiépítése.pdf 
kivonat-171-2018-05-16-G_, Alközpont víz- és csatorna kiépítése.pdf 
kivonat-172-2018-05-16-útfelújítások.pdf 
kivonat-173-2018-05-16-útfelújítások.pdf 
kivonat-174-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-175-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-176-2018-05-16-útfelújítások.pdf   
kivonat-177-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-178-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-179-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-180-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-181-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-182-2018-05-16-útfelújítások.pdf 
kivonat-183-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-184-2018-05-16-útfelújítások.pdf 
kivonat-185-2018-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-186-20188-05-16-útfelújítások.pdf  
kivonat-187-2018-05-16-jótékonysági bál bevétel felosztása.pdf  
kivonat-188-2018-05-16-jótékonysági bál bevétel felosztása.pdf  
kivonat-189-2018-05-16-statisztika közbeszerzésekről.pdf  
zárt kivonat-190-2018-05-16-napirend.pdf  
zárt kivonat-191-2018-05-16-termálfürdő 2017_ évi beszámolója.pdf 
zárt kivonat-192-2018-05-16-termálfürdő 2018_ I_ negyedévi táj_.pdf
 

2018. május 30.

Testületi ülés jegyzőkönyve 
11-2018-06-05 önk_ rendelet -2017_ évi kv_ módosításáról.pdf 
12-2018-06-05 önk_ rendelet -2017_ évi zárszámadásról.pdf 
13-2018-06-05 önk_ rendelet -településkép védelméről sz_ rend_ mód_.pdf
előterjesztés - 2017_ évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés.pdf 
előterjesztés -2017_ évi kv_ IV_ módosítása.pdf 
előterjesztés -2017_ évi zárszámadás.pdf 
előterjesztés -adásvételi szerződés - 2261 hrsz_.pdf 
előterjesztés -adásvételi szerződés -8298-39 hrsz_.pdf 
előterjesztés -Agárdi Popstrand főrendezővel kötendő megállapodás.pdf 
előterjesztés -gyermekjóléti és gyermekvéd_ fa-ok ellátásáról értékelés.pdf 
előterjesztés -G_, Bóné K_ utcai szoc_ bérlakások tervezése.pdf 
előterjesztés -Gárdonyi Óvoda alapító okirat módosítása.pdf 
előterjesztés -javaslat köznev_ intézmények és a Tündérkert Bölcsőde zárva tartási rendjére.pdf 
előterjesztés -Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyiséghasználati joga.pdf 
előterjesztés -Kistérség 2017_ évi kv_ végrehajtása.pdf 
előterjesztés -közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése.pdf 
előterjesztés -kültéri sportpark megvalósítása Dinnyésen.pdf 
előterjesztés -szoc_ támogatás iránt pályázat benyújtása.pdf 
előterjesztés -településkép védelméről sz_ rendelet módosítása.pdf 
előterjesztés -Vízárok utca - közvilágítás.pdf 
előterjesztés -önk_ tulajdonú vízfolyások üzemeltetése.pdf 
kivonat-11-2018-06-05 rendelet -kv_ IV_ mód_.pdf 
kivonat-12-2018-06-05 rendelet -2017_ évi zárszámadás.pdf 
kivonat-13-2018-06-05 rendelet -településkép rendelet mód_.pdf 
kivonat-193-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-194-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-195-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-196-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-197-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-198-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-199-2018-05-30-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-201-2018-05-30-zártakról döntés.pdf 
kivonat-202-2018-05-30-egyebek felvételéről döntés.pdf 
kivonat-203-2018-05-30-napirend.pdf 
kivonat-204-2018-05-30-belső ellenőri jelentés.pdf 
kivonat-205-2018-05-30-beszámoló kistérség.pdf 
kivonat-206-2018-05-30-gyermekvédelmi feladatok értékelése.pdf  
kivonat-207-2018-05-30-vízfolyások üzemeltetése.pdf  
kivonat-208-2018-05-30-belterületbe vonás.pdf  
kivonat-209-2018-05-30-intézmények zárvatartása.pdf 
kivonat-210-2018-05-30-sportpark Dinnyésen.pdf  
kivonat-211-2018-05-30-szoc_ bérlakás tervezése.pdf  
kivonat-212-2018-05-30-vízárok u_ közvilágítás.pdf  
kivonat-213-2018-05-30-ovi alapító okirat mód_.pdf  
kivonat-214-201805-30 -településkép rendelet mód.pdf  
kivonat-215-2018-05-30-popstrand megállapodás.pdf  
kivonat-216-2018-05-30-ingatlan adásvétel.pdf  
kivonat-217-2018-05-30-ingatlan adásvétel.pdf  
kivonat-218-2018-05-30-ingatlan adásvétel.pdf  
kivonat-219-2018-05-30-szoc_ tám_ pályázat.pdf  
kivonat-220-2018-05-30közvilágítás aktív elemeinek üz_.pdf  
kivonat-221-2018-05-30-helyiséséghasználati jog.pdf  
zárt kivonat-222-2018-05-30-napirend.pdf 
zárt kivonat-223-2018-05-30-ingatlanértékesítés.pdf 
zárt kivonat-224-2018-05-30-GVÜ Kft_ 2017_ évi beszámolója.pdf  
zárt kivonat-225-2018-05-30-Agárdi Zöld Kft_ 2017_ évi beszámoló.pdf  
zárt kivonat-226-2018-05-30-könyvvizsgalói megbízás.pdf  
zárt kivonat-227-2018-05-30-VHG Kft_ beszámoló.pdf  
zárt kivonat-228-2018-05-30-VHG Kft_ beszámoló.pdf  
zárt kivonat-229-2018-05-30-VHG Kft_ üzleti terv.pdf  
zárt kivonat-230-2018-05-30-egyedi mélt_.pdf  
zárt kivonat-231-2018-05-30-egyedi mélt_.pdf
 
 
 
Oldal nyomtatása
Fel