• Gárdony

július

2017. július 12.

 előterjesztés -3021-54 hrsz_ ingatlan forgalomképessé nyilvánítása.pdf  79 KB  
 előterjesztés -6474-16 és 6474-1, 6797-3 és 0174-2 hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása.pdf  318 KB  
 előterjesztés -Agárdi Csuka Csarnok átvétele a Nemzeti Sportközpontoktól.pdf  934 KB  
 előterjesztés -agárdi városközpont közműellátása.pdf  420 KB  
 előterjesztés -javaslat konzorciumi partnerségre -TOP-5_3_1-16-FE pályázatban.pdf  169 KB  
 előterjesztés -mesél a múlt - könyv értékesítése.pdf  47 KB  
 előterjesztés -törvényességi felhívás.pdf  723 KB  
 előterjesztés -utak közbeszerzés döntés.pdf  1711 KB  
 előterjesztés -vagyonrendelet módosítása.pdf  567 KB  
 kivonat-10-2017-07-12-vagyonrendelet mód_.pdf  11 KB  
 kivonat-301-2017-07-12-zárt napirendről döntés.pdf  10 KB  
 kivonat-302-2017-07-12-egyebek napirendi pontok felvétele.pdf  11 KB  
 kivonat-303-2017-07-12-napirend.pdf  14 KB  
 kivonat-304-2017-07-12-utak közbeszerzés döntés.pdf  11 KB  
 kivonat-305-2017-07-12-utak közbeszerzés döntés.pdf  27 KB  
 kivonat-306-2017-07-12-utak közbeszerzés döntés.pdf  12 KB  
 kivonat-307-2017-07-12-utak közbeszerzés döntés.pdf  28 KB  
 kivonat-308-2017-07-12-Csuka Csarnok átvétele.pdf  11 KB  
 kivonat-309-2017-07-12-Csuka Csarnok átvétele.pdf  11 KB  
 kivonat-310-2017-07-12-forg_ képessé nyilv_ 3021-54 hrsz_.pdf  11 KB  
 kivonat-311-2017-07-12-forg_ képessé nyilv_ Széchenyi pavilonsor.pdf  11 KB  
 kivonat-312-2017-07-12-törvényességi felhívás.pdf  12 KB  
 kivonat-313-2017-07-12-konzorciumi szerződés -TOP pályázat.pdf  11 KB  
 kivonat-314-2017-07-17-könyvértékesítés.pdf  11 KB  
 kivonat-315-2017-07-12-agárdi városközpont közműellátása.pdf  11 KB  
 kivonat-316-2017-07-12-agárdi városközpont közműellátása.pdf  11 KB  
 testületi ülés jkv_ - 2017_ 07_ 12_.pdf  1208 KB  
 zárt kivonat-317-2017-07-12-zárt napirend.pdf  11 KB  
 zárt kivonat-318-2017-07-12-fürdő-határozatok visszavonása.pdf  10 KB  
       
 zárt kivonat-319-2017-07-12-fürdő-tul_ hozzájárulás.pdf  11 KB  
 zárt kivonat-320-2017-07-12-fürdő-hitelfelvétel.pdf  12 KB  
 zárt kivonat-321-2017-07-12-fürdő-mód_ üzleti terv.pdf  10 KB  
 zárt kivonat-322-2017-07-12-fürdő-mód_ jav_.pdf  11 KB  
 zárt kivonat-323-2017-07-12-fürdő-kölcsönszerződés.pdf

 2017. július 26.

 11-2017_ önkormányzati rendelet.pdf  2335 KB  
 előterjesztés -agárdi városkp_ közműell_ tervezési szerz_.pdf  2378 KB  
 előterjesztés -beépítési kötelezettség törlése ir_ kérelem.pdf  930 KB  
 előterjesztés -gárdonyi sportkp_ építése.pdf  344 KB  
 előterjesztés -Gárdonyi VSC kérelme.pdf  348 KB  
 előterjesztés -jav_ gárdonyi ovi alapító okirat mód_.pdf  2984 KB  
 előterjesztés -pályázati kiírás.pdf  5791 KB  
 előterjesztés -rendezési terv mód_.pdf  14584 KB  
 előterjesztés -világításbővítés a Parkerdőben.pdf  317 KB  
 kivonat-11-2017-07-12-rendelet -HÉSZ módosítás.pdf  10 KB  
 kivonat-324-2017-07-26-napirend elfogadása.pdf  13 KB  
 kivonat-325-2017-07-26-beépítési kötelezettség törlése.pdf  10 KB  
 kivonat-326-2017-07-26-agárdi városközpont közműellátásának tervezési szerződése.pdf  11 KB  
 kivonat-327-2017-07-26-Gárdonyi Óvoda alapító okirat mód_.pdf  11 KB  
 kivonat-328-2017-07-26-Gárdonyi sportközpont építése.pdf  11 KB  
 kivonat-329-2017-07-26-pályázati kiírás.pdf  11 KB  
 kivonat-330-2017-07-26-pályázati kiírás.pdf  11 KB  
 kivonat-331-2017-07-26-pályázati kiírás.pdf  11 KB  
 kivonat-332-2017-07-26-világítás bővítés a Parkerdőben.pdf  10 KB  
 kivonat-333-2017-07-26-Gárdonyi VSC kérelme.pdf  11 KB  
 Testületi ülés jkv_ - 2017_ 07_ 26_.pdf
 
Oldal nyomtatása
Fel