• Gárdony

február

 2016. FEBRUÁR
 5-2016-03-01 rendelet -2016_ évi költségvetésről.pdf    
 6-2016-03-01 rendelet -háztartási szennyvíz közszolgáltatásról.pdf    
 7-2016-03-01 rendelet -hulladékgazd_ közszolg_ rendelet mód_.pdf    
 8-2016-03-01 rendelet -GÉSZ módosítása.pdf    
 2016_ évi kv_ melléklete - intézményi egyeztetések jkv_.pdf    
 2016_ évi kv_ melléklete -könyvvizsgálói jelentés.pdf    
 előterjesztés -2016_ évi költségvetés.pdf    
 előterjesztés -adósságot keletkeztető ügyletek.pdf    
 előterjesztés -bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem.pdf    
 előterjesztés -együttműk_ megállapodás Uniós projektek tárgyában.pdf    
 előterjesztés -feladat-ellátási szerződés módosítása.pdf    
 előterjesztés -fürdőhely kijelölése.pdf    
 előterjesztés -GÉSZ módosítás.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi városközpont tervezési ajánlata.pdf    
 előterjesztés -Hivatal alapító okirat módosítása.pdf    
 előterjesztés -hulladékgazdálkodási rendelet mód_.pdf    
 előterjesztés -háztartási szennyvíz rendelet.pdf    
 előterjesztés -ingatlanértékesítés -6470-1 hrsz_.pdf    
 előterjesztés -ingatlanértékesítés -7066-2 hrsz_ egy részének ért_.pdf    
 előterjesztés -kormányzati funkció kódok módosítása.pdf    
 előterjesztés -Kulturális Központ alapító okirat módosítása.pdf    
 előterjesztés -lejárt határidejű határozatokról jelentés.pdf    
 előterjesztés -polgármester 2016_ évi szabadság ütemezése.pdf    
 előterjesztés -Sportegyesület Pázmánd kérelme.pdf    
 előterjesztés -sportorvosi szakrendelés támogatása.pdf    
 előterjesztés -TOP - pályázati lehetőségek.pdf    
 előterjesztés -táj_ építésügyi tárgyú rendeletek törv_ felügy_ ellenőrzéséről.pdf    
 előterjesztés -Tündérkert Bölcsőde alapító okirat módosítása.pdf    
 előterjesztés -vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.pdf    
 előterjesztés -Velencei Tűzoltó Egyesület 2015_ évi beszámolója.pdf    
 kivonat-23-2016-02-24 -napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-24-2016-02-24 -napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-25-2016-02-24 -napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-26-2016-02-24 -napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-27-2016-02-24 -napirendi pont levételéről döntés.pdf    
 kivonat-28-2016-02-24 -napirendi pont felvételéről döntés.pdf    
 kivonat-29-2016-02-24 -napirend elfogadása.pdf    
 kivonat-30-2016-02-24 -lejártak.pdf    
 kivonat-32-2016-02-24 -vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.pdf    
 kivonat-33-2016-02-24 -polgármester szabadság ütemezése.pdf    
 kivonat-34-2016-02-24 -fürdőhely kijelölése.pdf    
 kivonat-35-2016-02-24 -képviselő szavazásáról döntés.pdf    
 kivonat-36-2016-24 -módosító javaslat.pdf    
 kivonat-37-2016-02-24 -feladatellátási szerződés mód_.pdf    
 kivonat-38-2016-02-24 -Polg_ Hiv_ alapító okirat módosítása.pdf    
 kivonat-39-2016-02-24 -GG_ Könyvtár és Kult_ Központ alapító okirat mód_.pdf    
 kivonat-40-2016-02-24 -Agárdi Tündérkert Bölcsőde alapító okirat mód_.pdf    
 kivonat-41-2016-02-24 -sportorvosi szakrendelés.pdf    
 kivonat-42-2016-02-24 -módosító javaslat.pdf    
 kivonat-43-2016-02-24 -együttműk_ megáll_ -EU-s források.pdf    
 kivonat-44-2016-02-24 -beszámoló a velencei tűzoltó egyesület 2015_ évi tev-ről.pdf    
 kivonat-45-2016-02-24 -táj_ ép_ügyi rendelet tv-ességi felügy_ ellenőrzéséről.pdf    
 kivonat-46-2016-02-24 -TOP páláyzati lehetőségek.pdf    
 kivonat-47-2016-02-24 -mód_ jav_.pdf    
 kivonat-48-2016-02-24 -városközpont tervezési ajánlata.pdf    
 kivonat-49-2016-02-24 -ingatlanértékesítés -Reagent Invest Kft_.pdf    
 kivonat-50-2016-02-24 -képviselő szavazásáról döntés.pdf    
 kivonat-51-2016-02-24 -ingatlanértékesítés -Eötvös Pál.pdf    
 kivonat-52-2016-02-24 -korm_ funkció kódok módosítása.pdf    
 Testületi ülés jkv_ -2016_ 02_ 24_.pdf    
 zárt kivonat-53-2016-02-24 -zárt napirend elfogadása.pdf    
 zárt kivonat-54-2016-02-24 -mód_ jav_.pdf    
 zárt kivonat-55-2016-02-24 -termálfürdő 2015_ évi tev-ről táj_.pdf    
 zárt kivonat-56-2016-02-24 -termálfürdő 2016_ évi üzleti terve.pdf
Oldal nyomtatása
Fel