• Gárdony

Hírek


 
A Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtartotta az első ülését 2017. november 08 - án.
Támogatói döntés
 
 
 
 
 

Találjuk ki együtt Gárdonyt!

Szeretettel meghívjuk Önt a "Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség - közösségi tervezés az élhető városért" című interaktív Fórumok és műhelymunkák eredményeinek bemutatására.

 • Időpont: 2016. június 27. hétfő 16.00
 • Helyszín: Nemzedékek Háza (Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.)

Gárdony Város Önkormányzata civil szervezetekkel és vállalkozásokkal összefogva pályázat benyújtását tervezi: A „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” (TOP-7.1.1-16) pályázati felhívás keretében. A pályázat elnyerése esetén egy olyan 4 éves projekt valósulhat meg Gárdonyban, amelyben a helyi közösségi kezdeményezéseké lesz a főszerep. A mintegy 500 millió forintos keret felhasználásával megújulhatnak a város kiválasztott kulturális és közösségi terei, épületei, és maguk a közösségek, a közösségi programok is. A közösségek által együtt kialakított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) képezi a pályázat alapját.

Program:

 • A közösségi tereket megújító, valamint szabadidős, kulturális programokat támogató települési pályázathoz összegyűlt ötletek, vélemények, javaslatok, tervezési eredmények bemutatása.
 • A Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség, Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia bemutatása.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!    

Tóth István
Gárdony város polgármestere

További információ: istibakos@gmail.com Bakos István képzőnél. 


Az alapító tagok egyeztető ülést tartanak 2016. június 16-án

A Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség Tervezést Koordináló munkacsoport 2016. június 16-án, csütörtökön 13 órakor ülést tart Gárdonyban, a Tourinform-ház tárgyaló termében (Gárdony, Szabadság u. 24.) 

Tervezett napirendi pontok:

 • A kérdőíves lekérdezés eredményei
 • Közösségi tervezés
 • A projekt adatlapok feldolgozása
 • Fejlesztési szükségletek azonosítása
 • A stratégia jövőképe
 • A stratégia hierarchiája
 • Cselekvési terv
 • A beavatkozási területek/műveletek leírása

Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség (CLLD) , Fórum - Emlékeztető2016.06.03. 16:00, Nemzedékek Háza, Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

Emlékeztető munkacsoport egyeztető megbeszélésről2016.05.30. 12:30, Tourinform iroda, Szabadság út 24. 


Gárdony Város Önkormányzata, mint vezető partner, pályázatot kíván benyújtani a Területi Operatív Program 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (továbbiakban:  CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához.

Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

A megalakított HACS feladata lesz az integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégia (HKFS) elkészítése, mely a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében kerül megalkotásra. Fontos, hogy a beruházásoktól elvárt eredményeként javulni, illetve bővülni fog Gárdony városának kulturális és közösségi tereinek és szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási minősége, a stratégiának kulturális és közösségi fejlesztésekre irányulónak kell lennie. Gárdony Városa olyan együttműködést kíván létrehozni a HACS megalapításával, amely keretében biztosítható lesz azon kritériumnak való megfelelés, miszerint a helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek érdekei egyaránt meghatározóak legyenek. A tervezési folyamat nyitott a város lakosságának és szervezetinek, mindenkinek a véleményére számítunk!

A programról a további információk  a facebook oldalon (Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség) érhetőek el.

 
Oldal nyomtatása
Fel