• Gárdony

augusztus

2018. augusztus 1.

Testületi ülés jegyzőkönyve
előterjesztés -Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása.pdf 
előterjesztés -gárdonyi sportpark játszótér közbeszerzés döntés.pdf 
Szavazólap - sportpark 1_ sz_ hat_.pdf 
Szavazólap - sportpark 2_ sz_ hat_.pdf 
 

2018. augusztus 8.

Testületi ülés jegyzőkönyve 
15-2018-08-03 önk_ rendelet -vagyonrendelet mód_.pdf 
előterjesztés -Dinnyési Várpark települési értéktárba felvétele.pdf 
előterjesztés -kövzilágítási rendszer karbantartása.pdf 
előterjesztés -Rákóczi Szövetség Beiratkozási Program támogatása.pdf 
előterjesztés -vagyonrendelet módosítása.pdf 
kivonat-15-2018-08-13 önk rendelet -vagyonrendelet mód_.pdf 
kivonat-301-2018-08-08-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-302-2018-08-08-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-303-2018-08-08-zártan tárgyalásról döntés.pdf 
kivonat-304-2018-08-08-Rákóczi Szövetség Beiratkozási Program tám_.pdf 
kivonat-305-2018-08-08-közvilágítási rendszer karbantartása.pdf 
kivonat-306-2018-08-08-Dinnyési Várpark települési értéktárba felvétele.pdf 
zárt kivonat-307-2018-08-08-napirend.pd
zárt kivonat-308-2018-08-08-gárdonyi alközpont pályázat döntés.pdf 
zárt kivonat-309-2018-08-08-mód_ jav_.pdf 
zárt kivonat-310-2018-08-08-ingatlanértékesítés-szerződéskötés.pdf
 

2018. augusztus 29.

előterjesztés -2250-7, 225-12, 2250-13 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási és ajándékozási szerződés.pdf 
előterjesztés -2326 hrsz-ú ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása.pdf 
előterjesztés -6797-2 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási, ajándékozási és adásvételi szerződés.pdf 
előterjesztés -8131-5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés.pdf 
előterjesztés -Agárd-Dinnyés közötti összekötő út felújítása.pdf 
előterjesztés -Bem József utca felújítása.pdf 
előterjesztés -Béri Balogh Ádám utca felújítása.pdf 
előterjesztés -Bóné K_ utcai járda és parkoló kivitelezésére árajánlatkérés.pdf 
előterjesztés -CLLD pályázati lehetőségek.pdf 
előterjesztés -ingatlanértékesítés -4579 hrsz_ -Molnár Ferenc.pdf 
előterjesztés -ingatlanértékesítés -6037-42 hrsz_ -Bán Zalán.pdf 
előterjesztés -ingatlanértékesítés -6474-14 hrsz_ - Bese Mihály.pdf 
előterjesztés -iskolavédőnő kinevezése.pdf 
előterjesztés -iskolavédőnő közalk_ jogviszony megszüntetése.pdf 
előterjesztés -Jókai utca forgalmi rend változása.pdf 
előterjesztés -közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése.pdf 
előterjesztés -lejárt határidejű határozatokról jelentés.pdf 
előterjesztés -településkép védelméről sz_ rendelet módosítása.pdf 
kivonat-311-2018-08-29-napirend levétele.pdf 
kivonat-312-2018-08-29-napirendi pontok felvétele.pdf 
kivonat-313-2018-09-29-napirend.pdf 
kivonat-314-2018-08-29-lejártak.pdf 
kivonat-315-2018-08-29-iskolavédőnő közalk_ jogviszonyának megszünt_.pdf 
kivonat-316-2018-08-29-iskolavédőnő kinevezése.pdf 
kivonat-317-2018-08-29-Jókai utca forgalmi rend vált_.pdf 
kivonat-318-2018-08-29-közvilágítás.pdf 
kivonat-319-2018-08-29-településképi rend_ mód_.pdf 
kivonat-320-2018-08-29-CLLD.pdf 
kivonat-321-2018-08-29-Bóné K_ u_ járda.pdf 
kivonat-322-2018-08-29-ingatlanértékesítés-6037-42 hrsz_.pdf 
kivonat-323-2018-08-29-ingatlanértékesítés-4579 hrsz_.pdf 
kivonat-324-2018-08-29-ingatlanértékesítés-6474-14 hrsz_.pdf 
kivonat-325-2018-08-29-telekalakítási szerződés.pdf 
kivonat-326-2018-08-29-adásvételi szerződés-8131-5 hrsz_.pdf 
kivonat-327-2018-08-29-szolgalmi jog.pdf 
kivonat-328-2018-08-29-hat_ visszavonás.pdf 
kivonat-329-2018-08-29-Agárd-Dinnyés összekötő út felújítása.pdf 
kivonat-330-2018-08-29-telekakítási szerződés-2250-7,-12,-13 hrsz_.pdf 
kivonat-331-2018-08-29-Béri Balogh Ádám u_ felújítása.pdf 
kivonat-332-2018-08-29-Bem József utca felújítása.pdf 
Testületi ülés jkv_ - 2018_ 08_ 29_.pdf
 
 
Oldal nyomtatása
Fel