• Gárdony

2014

2014. ÉVI TESTÜLETI ÜLÉSEK ANYAGAI

2014. 10.22. alakuló ülés

01_HVB_tájékoztatója a választás eredményéről  
 07 -polgármesteri illetmény megállapítása.pdf    
 08 -polgármesteri költségátalány megállapítása.pdf    
 09 -alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítása.pdf    
 10 -alpolgármesteri költségátalány megállapítása.pdf    
 11-bizottsági tagok megválasztása.pdf    
 2014_10_22_ alakuló ülés jegyzőkönyve.pdf    
       
 2014. 10.29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 
 01 -térítési díjról sz_ rendelet.pdf    
 02 -ÁROP pályázat.pdf    
 12-2014-10-30 rendelet -térítési díjakról.pdf    
       
       
 Testületi ülés jegyzőkönyve.pdf    
 Testületi ülés jelenléti íve.pdf    
 Testületi ülés meghívója .pdf

2014. 11. 26. képviselő-testületi ülés

 előterjesztés -2014_évi költségvetés I-III_ negyedévi alakulása.pdf    
 előterjesztés - 2014_ évi költségvetés módosítása.pdf    
 előterjesztés - 2015_ évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat.pdf

 előterjesztés - 6036-50 és 6036-59 hrsz-ú ingatlanok egy részének értékesítése.pdf    
 előterjesztés - 6037-5 hrsz-ú ingatlan értékesítése.pdf    
 előterjesztés - Agárdi Autóudvar név viselése.pdf    
 előterjesztés - Agárdi Tündérkert Bölcsőde Alapító Okirat módosítása.pdf    
 előterjesztés - GÉSZ és szabályozási terv javítása, módosítása.pdf    
 előterjesztés - Gárdony, Csengő u_ forgalmi rend változása.pdf    
 előterjesztés - igazgatási szünet elrendelése.pdf    
 előterjesztés - ing_nyilvántartás bejegyzéshez szüks_ tulajdonjogot megállapító szerződés ráépítés jogcímén.pdf    
 előterjesztés - iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása.pdf    
 előterjesztés - Jókai utca forgalmi rendjének felülvizsgálata.pdf    
 előterjesztés - lejártak.pdf    
 előterjesztés - Nyugdíjas Egyesület és Klubok 2014_ évi beszámolója.pdf    
 előterjesztés -P+R parkolók.pdf    
 előterjesztés -SZMSZ felülvizsgálata és módosítása.pdf    
 előterjesztés -szociális ellátások és szolgáltatások értékelése.pdf    
 előterjesztés - tornaterem létesítéssel kapcsolatos döntés(1).pdf    
 előterjesztés -Turbók János székhely bejegyzési kérelme.pdf    
 előterjesztés -társulásokba képviseleti megbízások.pdf    
 előterjesztés - vezetékjog bejegyzéséhez megállapodás.pdf    
 Jegyzőkönyv - 2014_ 11_ 26_.pdf    
 Jegyzőkönyv - közmeghallgatás -2014_ 11_ 26_.pdf    
       
       
 Közmeghallgatás jelenléti íve.pdf    
 Közmeghallgatás meghívója - 2014_ 11_ 26_.pdf    
 Rendelet -2014_ évi költségvetési rendelet módosítása.pdf    
 Rendelet -SZMSZ rendelet módosítása.pdf    
 Testületi ülés jelenléti íve.pdf    
 Testületi ülés meghívója - 2014_ 11_ 26_.pdf

2014.12.18. képviselő-testületi ülés

 előterjesztés -2015_ évi belső ellenőrzési terv.pdf    
 előterjesztés -2015_ évi munkaterv.pdf    
 előterjesztés -Agárdi Tündérkert Bölcsőcse alapító okirat módosítása.pdf    
 előterjesztés -Agárdi Zöld Kft_ FB tagsága.pdf    
 előterjesztés -ALBORADA kórus székhelyhasználati hozzájárulás.pdf    
 előterjesztés -Balatoni út 7_ és 9_ szennyvízbekötési ügye.pdf    
 előterjesztés -Csengő utca forgalmi rend változása.pdf    
 előterjesztés -geotermikus fűtéssel kapcsolatos kérelem.pdf    
 előterjesztés -GÉSZ és szabályozási terv módosítása.pdf    
 előterjesztés -Gárdonyi Városüzemeltetési Kft_ FB tagsága.pdf    
 előterjesztés -hóeltakarítási, síkosságmentesítési szerződés.pdf    
 előterjesztés -kistérségi társulás társulási megállapodás módosítása.pdf    
 előterjesztés -rendőrkapitányságnak terület biztosítása.pdf    
 előterjesztés -termálfürdő FB tagsága.pdf    
 előterjesztés -VHG FB tagsága.pdf    
 előterjesztés -zöldterület karbantartási túlmunkák.pdf    
 előterjesztés -óvodatársulás társulási megállapodás módosítása.pdf    
       
       
       
       
       
       
 Közmeghallgatás jelenléti íve.pdf    
 Közmeghallgatás jkv_ - 2014_ 12_ 18_.pdf    
 Közmeghallgatás meghívója.pdf    
 Testületi ülés jelenléti íve.pdf    
 Testületi ülés jkv_ - 2014_ 12_ 18_.pdf    
 Testületi ülés meghívója.pdf    
   
 
 
Oldal nyomtatása
Fel