• Gárdony

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségei

Levelezési cím:

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

E-mail cím:

onkormanyzat@gardony.hu

Ellenőrzött bejelentés fogadására szolgáló e-mail cím:

bejelentes@gardony.hu

 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:       08.00 - 12.00; 13.00 - 17.30

Szerda:     08.00 - 12.00;

Péntek:     08.00 - 12.00

 

Polgármesteri Titkárság

 

Tulics Katalin

titkársági ügyintéző

iroda: II./208

tel.: 22/570-094

fax: 22/570-182

e-mail: titkarsag@gardony.hu

 

Tóth István

polgármester

iroda: II/209

tel.: 22/570-094

fax: 22/570-182

e-mail: titkarsag@gardony.hu

 

Jegyzői Titkárság

 

Valler Krisztina

titkársági ügyintéző

iroda: I/106

tel.: 22/570-235

e-mail: onkormanyzat@gardony.hu

 

Jankovics Zoltánné

jegyző

iroda: I/106

tel.: 22/570-235

e-mail: jankovics.zoltanne@gardony.hu

 

dr. Sántha Tibor

aljegyző

iroda: I/106

tel.: 22/570-237

e-mail: santha@gardony.hu

 

 

Adó Csoport

 

Kőműves Éva

adócsoport vezető

behajtási, végrehajtási ügyek, méltányossági kérelmek

tel.: 22/570-100/223 mellék

iroda: II/220

e-mail: adoposta@gardony.hu

  

Csányi Andrea

adóügyi ügyintéző

gépjárműadó, adókönyvelés, idegenforgalmi adó, iparűzési adó

tel: 22/570-100/241 mellék

iroda: III. emelet

e-mail: adoposta@gardony.hu

 

Joóné Gerhát Emerencia

adóügyi ügyintéző

telekadó, építményadó

tel: 22/570-100/216 mellék

iroda: II/220

e-mail: adoposta@gardony.hu

  

Patkó István

adóügyi ügyintéző

adó- és értékbizonyítványok, adóellenőrzések, építményadó, telekadó

iroda: II/220/A ,

tel: 22/570-100/213 mellék

e-mail: adoposta@gardony.hu

 

Nagygál Adrienn

adóügyi ügyintéző

telekadó, építményadó

tel: 22/570-100/216 mellék

iroda: II/220

e-mail: adoposta@gardony.hu

 

 

 

Igazgatási csoport

 

Anyakönyvvezetők beosztása 2023.

Anyakönyvvezetők beosztása 2024.

 

Boriszovné Gábriel Erzsébet

ügyintéző

anyakönyvi ügyintézés (házasságkötés, születés, halálozás), állampolgársági ügyek, honosítás, névváltoztatás, lakcím igazolás

iroda: II/207

tel.: 22/570-095

mobil: 06 30/963 8779

e-mail: boriszovne@gardony.hu

 

Danis Kinga

ügyintéző

anyakönyvi ügyintézés (házasságkötés, születés, halálozás), állampolgársági ügyek, honosítás, névváltoztatás

tel: 06 70/262 0592

iroda: II/220/A,

e-mail: daniskinga@gardony.hu

 

Szendreiné Kajdi Andrea

igazgatási ügyintéző

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, születési hozzájárulás; üzletek és vendéglátó helyek bejelentése, működésének engedélyezése; telepengedélyezés eljárás, szálláshely engedélyezés (Gárdony), állattartási ügyek

iroda: II/202

tel: 22/570/100/224 mellék

e-mail: kajdiandrea@gardony.hu

 

Görögné Fehér Katalin

igazgatási ügyintéző

hagyatéki ügyek, ápolási díj, köztemetés, rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, talált tárgyak, fakivágás

iroda: II/204

tel: 22/570-135

feher.katalin@gardony.hu

 

Borza Gabriella

KCR ügyintéző

házszámok megállapítása, közterület elnevezésével kapcsolatos eljárás, utcanévtáblákkal kapcsolatos ügyintézés, közterület használattal kapcsolatos ügyek, behajtási engedélyek, lakcímigazolás

iroda: II/204

tel.: 22/570-100 /240, 22/570-135

e-mail: rauch.gabriella@gardony.hu

 

 

Vagyonkezelő és Beruházási Iroda

 

dr. Sántha Tibor

irodavezető

iroda: I/106

tel.: 22/570-237

e-mail: santha@gardony.hu

 

Nemesné Bácskai Zsuzsanna

pályázati referens

iroda: II/206.

tel.: 22/355-122, 22/570-100/239 mellék

e-mail: bacskaizsuzsi@gardony.hu

 

Faragó Imre

műszaki ügyintéző

építési ügyek, útügyek, közművekkel kapcsolatos ügyek

iroda: II/204

tel.: 22/355-122, 22/570-100/234 mellék

e-mail: farago.imre@gardony.hu

 

Keilbach János

műszaki ügyintéző

építési ügyek (Gárdony területe), szabályozási tervvel kapcsolatos ügyek, Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos ügyek

iroda: II/201

tel.: 22/355-122, 22/570-100 / 121 mellék

e-mail: keilbach@gardony.hu

 

Szabó Zsolt

műszaki ügyintéző

építési ügyek (Agárd, Agárd-Csiribpuszta, Dinnyés), településképi véleményezési eljárások, kutak engedélyezése

iroda: II/201

tel.: 22/355-122, 22/570-100 / 238 mellék

e-mail: szabo.zsolt@gardony.hu

 

László Tímea

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/225

tel.: 22/570-100/212 mellék

e-mail: laszlotimea@gardony.hu

 

 

Gárdonyi Városőrség

 

Tratnyek Miklós

városőr

iroda: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. III. emelet

mobil:  06/20-283-2613

e-mail: tratnyekmiklos@gardony.hu

 

 

Pénzügyi Iroda

 

Pénztár: II/226

tel.: 22/570-027/211 mellék

Belső pénztári órák:

Hétfő: 08.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Szerda: 08.00 - 12.00

Péntek: 08.00 - 12.00

 

Az adózók a befizetéseiket, a nem a hivatalhoz tartozó személyek a befizetéseiket, az OTP fiókjaiban illetve a Posta kirendeltségein, vagy utalással tehetik meg.

 

Szabóné Vereczkei Anikó

Pénzügyi Iroda vezetője

iroda: II/223

tel.: 22/570-238, 22/570-027/214 mellék

e-mail: szabone.aniko@gardony.hu

 

Kiss Szilvia

pénzügyi ügyintéző

tel.: 22/570-027 217 mellék

iroda: II/224

e-mail: kiss.szilvia@gardony.hu

 

Bordás-Bakos Mária

pénzügyi ügyintéző, pénztáros

iroda: II/211

tel.: 22/570-100/226 mellék

e-mail: nemethnemarcsi@gardony.hu

 

Gergelyi Beáta

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/225

tel.: 22/570-027 212 mellék

e-mail: gergelyibeata@gardony.hu

  

Szász Krisztina

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/224

tel.: 22/570-027/217 mellék

e-mail: szasz.krisztina@gardony.hu

 

Baracskai Zsanett

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/224

tel.: 22/570-027/217 mellék

e-mail: baracskaizsanett@gardony.hu

  

 

Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda

 

dr. Drdul Emília

irodavezető

intézményi szervező, egészségügy, oktatás, választással kapcsolatos kérelmek 

iroda: I/104.

tel.: 22/570-223

e-mail: drdul@gardony.hu

 

Domonkos Tímea

iktató

iroda: I/101

tel.: 22/570-100 /209 mellék

e-mail: domonkostimea@gardony.hu 

 

Márkiné Szűcs Mária

iktató

iroda: I/101

tel.: 22/570-100 /209 mellék

e-mail: szucsmaria@gardony.hu

 

Pappné Farkas Andrea

postázó

iroda: I/101

tel.: 22/570-100 /106 mellék

e-mail: farkas.andrea@gardony.hu

 

 

Écsi Zsanett

szervező

növényvédelmi hatósági ügyek, hullakégazdálkodási és környezetvédelmi ügyek, közösségi együttélés szabályait sértő cselekmények

iroda: I/102

tel: 22/570-100/236 mellék

e-mail: ecsi.zsanett@gardony.hu

 

Vargáné dr. Kállai Marianna

szervező

szerződések, rendeletek, jogszabály alkotások

iroda: I/102

tel: 22/570-100/236 mellék

e-mail: kallaimariann@gardony.hu

 

Szabó Bettina

szervező

termőföld adásvételi/haszonbérleti szerződések közzétételi eljárása, önkormányzati rendeletek, választással kapcsolatos kérelmek, birtokháborítási ügyek, közösségi együttélés szabályait sértő cselekmények

iroda: I/103

tel.: 06/30-790-1330

e-mail: szabobettina@gardony.hu

  

Szatzker Viktória

humánpolitikai referens

iroda: I/103.

tel.: 22/570-100/237 mellék

e-mail: imreviktoria@gardony.hu

 

Horváth Brigitta

szervező

testületi ülések előkészítése

iroda: I/105/A

tel.: 22/570-100 /261 mellék

e-mail: horvathbrigitta@gardony.hu

  

Oldal nyomtatása
Fel