• Gárdony

Halikko

A Gárdony Város közigazgatási szerkezetéhez hasonló, több településrészből álló város Turku és Helsinki között található.

A természeti kincsekkel megáldott Halikko magyarországi testvérvárost keresett Az ismeretség Kulcsár István személyes kapcsolata révén erősödött meg, a kölcsönös szimpátia rögtön kialakult. A Velencei-tó, lakókörnyezetünk és polgártársaink vendégszeretete láttán egyértelművé vált az idelátogatók finnek számára, velünk kötnek együttműködést, nem a szintén "rivális" Lepsénnyel! A városokközti szerződést Bori Sándor polgármester írta alá, dr. Erdei Péterné azóta is ápolja a kapcsolatot. Az ideérkező delegációkat szívvel-lélekkel fogadja, bemutatja nekik Gárdony, a kistérség, és hazánk nevezetességeit. Halikko kulturális menedzsere, polgármestere, és egy finn vállalkozó meghatottan, könnyes szemmel figyelhette a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium ballagását. Számukra ez a szokás ismeretlen volt, csodálattal figyelték, amint saját osztályában Tóth István biztató szavakkal elindítja a ballagó diákokat, kiosztja a bizonyítványokat, és minden diákjával külön-külön kezet fog, további sikereket kívánva nekik. Néhány napos ittlétük után erős emóciókkal távoztak városunkból - emlékezik vissza dr. Erdei Péterné képviselőasszony.

Gárdony Város is eleget tett a halikkoiak meghívásának, Bori Sándor korábbi polgármester, Lábadi Zoltán, Dr. Erdei Péterné ellátogatott Finnországba. Szívderítő látvány volt számukra az elszórt településrészek közti szoros együttműködést, tapasztalhatták a szociális ellátás fejlettségét. A rászorultak különös figyelemben részesülnek. A képviselőasszony szerint mindez nem csupán pénz kérdése, embertársaink iránti odafigyelésről, segítőszándékról van szó! Az agárdi és a halikkoi iskola közti kapcsolat megerősödött, a diákcsere program kettejük között igen jól működik. Egy halikkoi pedagógus annyira megszerette városunkat, hogy boldogan élt egy finn pályázati lehetőséggel. Az ebben foglaltak szerint hazánk egyik oktatási intézményében kétszer három hetet eltölthetett. A pedagógusasszony a Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban taníthatott angolt. Nem csak az oktatási kapcsolat erősödött meg a két város között, az Alboráda Kórus is megismerkedhetett a finn énekkarral. A gárdonyi templomban közös éneklésre is sorkerült. Tavalyi esztendőben szintén fogadott városunk nevében halikkoi vendégeket dr. Erdei Péterné, akik résztvettek a fürdőavató ünnepségen is.

A gárdonyi Magyar- Finn Baráti Kör hat tagja csereüdültetésen 2005. júliusában Halikkoban járt. A szervezést Kránitz Lászlóné vállalta magára, és felejthetetlen hetet tölthettek a gárdonyiak Halikko-ban. A résztvevőknek alkalmuk nyílt megismerkedni Dél-Finnország e kis szögletének természeti szépségeivel, megcsodálhatták a nevezetességeket, a szigetvilágot. A cserelátogatás különlegessége abban rejlett, hogy a résztvevők megismerkedhettek az igazi finn élettel, a mindennapokkal, a mentalitással, ételekkel, szokásokkal. Igazi barátságok szövődtek, amelyek most már a világhálón folytatódnak a jövő nyári viszontlátásig, amikor is a vendéglátókat fogadják Gárdonyban.

A testvérvárosi kapcsolatot lelkesen ápoló dr. Erdei Péterné, és a baráti kör vezetője Kránitz Lászlóné számára öröm, hogy Gárdony és Halikko között működik, és él a civil kapcsolat hiszen Finnországból már többször jártak nálunk polgárok, magánemberként. Reményeink szerint sok kölcsönös látogatás fogja egymást követni.

 

A város honlapja: http://www.halikko.fi

Oldal nyomtatása
Fel