• Gárdony

febuár

2017. február 8.

 
 kivonat-37-2017-02-08 -zártan tárgyalásról döntés.pdf    
 kivonat-38-2017-02-28 -napirend elfogadása.pdf    
 kivonat-39-2017-02-08 -MAK állásfoglalása elleni kifogás 1_.pdf    
 kivonat-40-2017-02-08 -MAK állásfoglalása elleni kifogás 2_.pdf

2017. február 22. 

 1-2017-02-28 rendelet -2017_ évi költségvetés.pdf    
 2-2017-02-28 rendelet -pénzbeli és természetbeni ellátásokról.pdf    
 előterjesztés -2015-2019_ évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv.pdf    
 előterjesztés -5429-19 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása.pdf    
 előterjesztés -Agárd, Városközpont energiaellátása.pdf    
 előterjesztés -ajánlat a gárdonyi 018052 hrsz-ú területre.pdf    
 előterjesztés -EH-SZER Kft-vel kötött szerződés módosítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyfürdői strand bérlete.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ felülvizsgálata.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ módosítása -Margaréta u_, Amúr u_, Napsugár Part.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ módosítása -városi alközpont.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ módosítása -új központi plébánia épület.pdf    
 előterjesztés -ITS évenkénti beszámoló.pdf    
 előterjesztés -jelentés a lejárt határidejű határozatokról.pdf    
 előterjesztés -közművelődési megállapodás -Kongató Egyesület.pdf    
 előterjesztés -közművelődési megállapodás -Látótér Alapítvány.pdf    
 előterjesztés -Központi Orvosi Ügyelet ellátási szerződés mód_.pdf    
 előterjesztés-pénzbeli és természetbeni ellátásokról sz_ rendelet mód_.pdf    
 előterjesztés -Szoc_ Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.pdf    
 előterjesztés -TDM szerződésmódosítási kérelem.pdf    
 előterjesztés -vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.pdf    
 előterjesztés -Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016_ évi tev_.pdf    
 előterjesztés -víziközmű vagyon nyilvántartása.pdf    
 előterjesztés -víziközművek gördülő fejlesztési terve.pdf    
 előterjesztés -önk-i tulajdonú vízfolyások üzemeltetése.pdf    
 előterjesztés -önk_ 2017_ évi költségvetése.pdf    
 előterjesztés -önk_ adósságot keletkeztető ügyleteiből ___.pdf    
 kivonat-1-2017 rendelet -2017_ évi kv_.pdf    
 kivonat-2-2017 rendelet -pénzbeli ellátásokról sz_ rendelet mód_.pdf    
 kivonat-41-217-02-22-zárt egyebek1 felvételéről döntés.pdf    
 kivonat-42-2017-02-22-zártan tárgyalásról döntés -Zrt_ üzleti terve.pdf    
 kivonat-43-2017-02-22-zártan tárgyalásról döntés -GVÜ Kft_ üzleti terve.pdf    
 kivonat-44-2017-02-22-zártan tárgyalásról döntés -Zöld Kft_ üzleti terve.pdf    
 kivonat-45-2107-02-22-zártan tárgyalásról döntés -elidegenítési és terhelési tilalom törlése.pdf    
 kivonat-46-2017-02-22-zártan tárgyalásról döntés -egyedi méltányossági kérelem.pdf    
 kivonat-47-2017-02-22-egyebek napirendi pontok felvételéről döntés.pdf    
 kivonat-48-2017-02-22-napirend elfogadása.pdf    
 kivonat-49-2017-02-22-lejártak.pdf    
 kivonat-50-2017-02-22-adósságot keletkeztető ügyletek.pdf    
 kivonat-51-2017-02-22-vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.pdf    
 kivonat-52-2017-02-22-stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata.pdf    
 kivonat-53-2017-02-22-orvosi ügyelet ellátási szerződés mód_.pdf    
 kivonat-54-2017-02-22-önk_ tul_ vízfolyások üzemeltetése.pdf    
 kivonat-55-2017-02-22-agárdi városközpont energiaellátása 1_.pdf    
 kivonat-56-2017-02-22-agárdi városközpont energiaellátása 2_.pdf    
 kivonat-57-2017-02-22-szoc_ szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.pdf    
 kivonat-58-2017-02-22-vízközmű vagyon nyilvántartása.pdf    
 kivonat-59-2017-02-22-vízközművek gördülő fejl_ tervének előkészítése.pdf    
 kivonat-60-2017-02-22-TDM szerződésmódosítási kérelem.pdf    
 kivonat-61-2017-02-22-HÉSZ felülvizsgálata.pdf    
 kivonat-62-2017-02-22-HÉSZ módosítás -agárdi alközpont.pdf    
 kivonat-63-2017-02-22-HÉSZ módosítás-Margaréta u_, Amur u_.pdf    
 kivonat-64-2017-02-22-Velencei Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 2016_ évi tevékenységéről.pdf    
 kivonat-65-2017-02-22-ajánlat a 0180-52 hrsz-ú területre.pdf    
 kivonat-66-2017-02-22-ITS beszámoló elfogadása.pdf    
 kivonat-67-2017-02-22 -HÉSZ módosítás-agárdi plébánia épület.pdf    
 kivonat-68-2017-02-22-mód_ jav_.pdf    
 kivonat-69-2017-02-22-gárdonyfürdői strand pályázati kiírása.pdf    
 kivonat-70-2017-02-22-mód_ jav_.pdf    
 kivonat-71-2016-02-22-EH-SZER Kft_ szerződésmódosítás.pdf    
 kivonat-72-2017-02-22-mód_ jav_.pdf    
 kivonat-73-2017-02-22-ingatlan forgalomképessé nyilvánítása.pdf    
 kivonat-74-2017-02-22-közművelődési megállapodás-Kongató Egyesület.pdf    
 kivonat-75-2017-02-22-közművelődési megállapodás-Látótér Alapítvány.pdf    
 Testületi ülés jegyzőkönyve - 2017_ 02_22_.pdf    
 zárt kivonat-76-2017-02-22-termálfürdő 2017_ évi üzleti terve.pdf    
 zárt kivonat-77-2017-02-22-Gárdonyi Városüzemeltetési Kft_ 2017_ évi üzleti terve.pdf    
 zárt kivonat-78-2017-02-22-Agárdi Zöld Kft_ 2017_ évi üzleti terve.pdf    
 zárt kivonat-79-2017-02-22-elidegenítési és terhelési tilalom törlése.pdf    
 zárt kivonat-80-2017-02-22-egyedi méltányossági kérelem.pdf
 
Oldal nyomtatása
Fel