• Gárdony

december

2016. december 14.

 26-2016-12-20 rendelet -2016_ évi költségvetési rendelet mód_.pdf    
 27-2016-12-20 rendelet -vagyonrendelet mód_.pdf    
 előterjesztés -2016_ évi kv_ III_ negyedévi alakulása.pdf    
 előterjesztés -2016_ évi kv_ rendelet módosítása.pdf    
 előterjesztés -a 2017_ évi munkaterv.pdf    
 előterjesztés -a 7509-36 hrsz-ú ingatlan értékesítése -Fenyő Kht_ Kft_.pdf    
 előterjesztés - a 7509-37 hrsz-ú ingatlan értékesítése - Agárdi Autójavító Kft_.pdf    
 előterjesztés -dinnyési járda kivitelezés- közbeszerzés döntés.pdf    
 előterjesztés -geotermikus szivattyú és termelőcső rakat vásárlása.pdf    
 előterjesztés -Gárdonyi Géza Emlékházban lévő kiállítási tárgyak kölcsönzése.pdf    
 előterjesztés -telekalakítási és ajándékozási szerződésben tett jognyil_ jóváhagyása.pdf    
 előterjesztés -vagyonrendelet módosítása.pdf    
 előterjesztés -önk_ tulajdonú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása.pdf    
 Független könyvvizsgálói jelentés -III_ negyedéves kv-hez.pdf    
 Független könyvvizsgálói jelentés -kv-i rendelet módosításhoz.pdf    
 kivonat -426-2016-12-14 -zárt ülésről döntés.pdf    
 kivonat -427-2016-12-14 -zárt ülésről döntés.pdf    
 kivonat -428-2016-12-14 -zárt ülésről döntés.pdf    
 kivonat -429-2016-12-14 -zárt ülésről döntés.pdf    
 kivonat -430-2016-12-14 -napirendi pontok felvételéről döntés.pdf    
 kivonat -431-2016-12-14 -napirend elfogadása.pdf    
 kivonat -432-2016-12-14 -költségvetés III_ negyedévi beszámolója.pdf    
 kivonat -433-2016-12-14 -ingatlan forgalomképessé nyilvánítása.pdf    
 kivonat -434-2016-12-14 -Gárdonyi Géza Emlékház kiállítási anyaga kölcsönzése.pdf    
 kivonat -435-2016-12-14 -7509-36 hrsz-ú ingatlan értékesítése.pdf    
 kivonat -436-2016-12-14 -7509-37 hrsz-ú ingatlan értékesítése.pdf    
 kivonat -437-2016-12-14 -2017_ évi munkaterv.pdf    
 kivonat -438-2016-12-14 -telekalakítás -jognyilatkozat jóváhagyása.pdf    
 kivonat -439-2016-12-14 -geotermikus szivattyú vásárlása.pdf    
 kivonat -440-2016-12-14 -dinnyési járda kivitelezés - közbeszerzés döntés.pdf    
 kivonat -441-2016-12-14 -dinnyési járda kivitelezés - közbeszerzés döntés.pdf    
 Közmeghallgatás jkv_ - 2016_ 12_ 14_.pdf    
 Szavazólapok -dinnyési járda kivitelezése -közbesz_ döntés.pdf    
 Testületi ülés jkv_ - 2016_ 12_ 14_.pdf    
 zárt kivonat -442-2016-12-14 -termálfürdő I-III_ negyedévi beszámolója.pdf    
 zárt kivonat -443-2016-12-14 -módosító javaslat.pdf    
 zárt kivonat -444-2016-12-14 -termálfürdő kérelme.pdf    
 zárt kivonat -447-2016-12-14 -ingatlanok megvásárlására vonatkozó szándéknyilatkozat.pdf    

2016. december 21.

 28-2016-12-22 önk_ rendelet - a 2017_ évi átmeneti gazdálkodásról.pdf    
 előterjesztés -2017_ évi átmeneti gazdálkodás.pdf    
 előterjesztés -2261 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés aláírása.pdf    
 előterjesztés -beszámoló a Kistérségi Társulás 2016_ évi működéséről.pdf    
 előterjesztés -Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi 6471, 6474-10, 6474-15 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és értékesítése.pdf    
 előterjesztés -képviselői beszámolók.pdf    
 előterjesztés -LEADER pályázati projektek átvétele.pdf    
 előterjesztés -Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja biztosítása.pdf    
 előterjesztés -Orvosi Ügyelet készenléti szolgálat biztosítása.pdf    
 előterjesztés -TOP-5_1-2-15 Helyi fogl_ együttműk_ pályázattal kapcs_ felhatalmazás.pdf    
 előterjesztés -tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról.pdf    
 kivonat-28-2016-12-22 rendelet -2017_ évi átmeneti gazdálkodásról.pdf    
 kivonat-448-2016-12-21 -zártan tárgyalásról döntés.pdf    
 kivonat-449-2016-12-21 -zártan tárgyalásról döntés.pdf    
 kivonat-450-2016-12-21 -napirend.pdf    
 kivonat-451-2016-12-21 -képviselői beszámoló - Császár Attila.pdf    
 kivonat-452-2016-12-21 -képviselői beszámoló -Dávid Zoltán.pdf    
 kivonat-453-2016-12-21 -képviselői beszámoló -Derecskei Gábor.pdf    
 kivonat-454-2016-2016-12-21 -képviselői beszámoló - Eötvös Pál Árpád.pdf    
 kivonat-455-2016-12-21 -képviselői beszámoló - Dr_ Erdei Péterné.pdf    
 kivonat-456-2016-12-21 -képviselői beszámoló - Dr_ Eszenyi Csaba.pdf    
 kivonat-457-2016-12-21 -képviselői beszámoló - Fekete Györgyné.pdf    
 kivonat-458-2016-12-21 -képviselői beszámoló -Dr_ Kalmár József.pdf    
 kivonat-459-2016-12-21 -képviselői beszámoló - Muray Rita.pdf    
 kivonat-460-2016-12-21 -képviselői beszámoló -Omischl Mihály.pdf    
 kivonat-461-2016-12-21 -képviselői beszámoló -Varga László Béla.pdf    
 kivonat-462-2016-12-21 -LEADER pályázatok átvétele.pdf    
 kivonat-463-2016-12-21 -LEADER pályázatok átvétele.pdf    
 kivonat-464-2016-12-21 -táj_ a lakóhely környezeti állapotáról.pdf    
 kivonat-465-2016-12-21 -ügyeleti társulás tagdíj megállapítása.pdf    
 kivonat-466-2016-12-21 -ügyeleten készenléti szolgálat biztosítása.pdf    
 kivonat-467-2016-12-21 -Fm-i Kormányhivatal javaslata.pdf    
 kivonat-468-2016-12-21 -ingatlanértékesítés 2261 hrsz_.pdf    
 kivonat-469-2016-12-21 -TOP pályázat -konzorciumi partnerség meghatalmazás.pdf    
 kivonat-470-2016-12-21 -beszámoló a Kistérségi Társulás 2016_ évi működéséről.pdf    
 kivonat-471-2016-12-21 -telekalakítás és értékesítés - 6474-10 hrsz_.pdf    
 Testületi ülés jkv_ - 2016_ 12_ 21_.pdf    
 zárt kivonat-472-2016-12-21 -napirend.pdf    
 zárt kivonat-473-2016-12-21 -pályázati kiírás.pdf    
 zárt kivonat-474-2016-12-21 -mód_ javaslat.pdf    
 zárt kivonat-475-2016-12-21 -vételi ajánlat.pdf
Oldal nyomtatása
Fel