Fókusz szociális szolgálat
Fókusz szociális szolgálat
 
A Fókusz Szociális Szolgálat a gárdonyi járás közigazgatási területén komplex szociális szolgáltatást nyújt, feladatait a szociális és a gyermekvédelmi törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján végzi. Az ellátások nyújtása az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján történik.
Gárdony Város Önkormányzata 1997-ben alapította meg a Fókusz Szociális Szolgálatot, mint a korábbi városi szociális alapszolgáltatási szervezet jogutódját. 2016 óta járási gyermekvédelmi központ.
 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó ellátások:
• házi szociális gondozás
• szociális étkeztetés
• családsegítés
• gyermekjóléti alapszolgáltatás
• gyermekjóléti központ
• óvodai és iskolai szociális munka
Az intézmény tevékenységének célja a városban: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a helyi önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti szolgáltatás megvalósítása. A már meglévő ellátási formák működtetése, továbbfejlesztése, újabb ellátási formák igény szerinti bevezetése.
Az intézmény célja a járásban: hatékonyan megfelelni a törvény által rendelt gyermekvédelemben betöltött szerepnek. A járás településeinek, szociális és oktatási intézményeinek összhangját megteremteni, és az észlelő- és jelzőrendszert működtetni a járásban élő kiskorúak javára.
 
Elérhetőség:
Gárdony, Gárdonyi Géza utca 2.
Molnár Tamás
Tel.: 22/355-231
E-mail: szockozpont@gardony.hu

Humán Sztráda Nonprofit Kft.

A Humán Sztráda Nonprofit Kft. a közösségi ellátás keretében a gárdonyi kistérségre kiterjedő terület vonatkozásában szenvedélybetegek és pszichiátriai betegeknek lakókörnyezetében történő ellátásával foglalkozik.

A közösségi szenvedély- és pszichiátriai betegellátás célja, hogy a gondozott szenvedély- és pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve ha már kirekesztődtek a közösségből, sikerüljön oda visszailleszkedniük. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja. A szolgálaton belül alkohol, gyógyszer és pszichiátriai problémákkal küzdők alkotják az ellátás gerincét.

A szolgáltató elérhetőségei:

Telefon: 06/1-787-6629
Levelezési cím: 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. V/4.
e-mail cím: kozossegi@humansztrada.hu

Oldal nyomtatása
Fel