• Gárdony

január

2018. január 11.

előterjesztés -Dinnyés, Kossuth utcai járda.pdf 
előterjesztés -zártkerti pályázati lehetőség.pdf
kivonat-1-2018-01-11-napirend.pdf 
kivonat-2-2018-01-11-Dinnyés, Kossuth utcai járda.pdf 
kivonat-3-2018-01-11-zártkerti pályázati lehetőség.pdf 
Testületi ülés jkv_ - 2018_ 01_ 11_.pdf 

 2018. január 31.

01 -lejárt határidejű határozatok.pdf 
02 -a Polg_ Hivatal 2017_ évi munkájáról beszámoló - összes bizottság.pdf 
03 -beszámoló a 2017_ évi adóztatásról - PüB.pdf 
04 -teljesítménycélok 2018_ -ÜB.pdf 
05 -Cafetéria 2018_ - PüB, ÜB.pdf 
05 - melléklete -cafetéria Közszolgálati Szabályzat.pdf 
07 -polgármester 2018_évi szabadság ütemezése -ÜB.pdf 
08 -Közszolgálati Tisztviselők Napja -ÜB.pdf 
09 -védőnői pályázat -ÜB, EüB.pdf 
10 -HÉSZ módosítás -3324-2 és 3325-2 hrsz_ - PüB.pdf 
10 -melléklete-HÉSZ mód_ kérelmek, helyszínrajz.pdf 
15 -iskolák felvételi körzete -IFO B_.pdf 
16 -orvosi ügyeleti társulás tagdíja - PüB.pdf 
17 -Nemeskócsag szobor szerződésmód_ -ÜB.pdf 
18 -javaslat VTT Kft-be történő felvételre -PüB.pdf 
19 -döntés -védjük meg településünket -ÜB.pdf 
19 -melléklete -felhívás -védjük meg a településünket.pdf 
20 -Agárdi Alközponttal kapcsolatos tervezési szerződések - ÜB.pdf 
20 -melléklete -szerződéstervezet -12 lakásos társasház.pdf 
20 -melléklete -szerződéstervezet -Egészségház bővítése.pdf 
1-2018-02-01 rendelet -Közszolgálati Tisztviselők Napja.pdf 
2-2018-02-01 rendelet -településkép védelméről.pdf 
3-2018-02-01 rendelet -HÉSZ mód_ egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.pdf 
kivonat-1-2018-02-01 rendelet - közszolgálati tisztviselők napja.pdf 
kivonat-2-2018-02-01 rendelet -településkép védelméről.pdf 
kivonat-3-2018-02-01 rendelet -HÉSZ egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.pdf 
kivonat-4-2018-01-31-zárt napirendről döntés.pdf 
kivonat-5-2018-01-31-mód_ jav_.pdf 
kivonat-6-2018-01-31-napirend.pdf 
kivonat-7-2018-01-31-lejártak.pdf 
kivonat-8-2018-01-31-beszámoló a Hivatal 2017_ évi munkájáról.pdf 
kivonat-9-2018-01-31-beszámoló a 2017_ évi adóztatásról.pdf 
kivonat-10-2018-01-31-köztisztviselői teljesítménycélok.pdf 
kivonat-11-2018-01-31-2018_ évi Cafetéria.pdf 
kivonat-12-2018-01-31-pm_ előlző évi szabadsága.pdf 
kivonat-13-2018-01-31-pm_ 2018_ évi szabadsága.pdf 
kivonat-14-2018-01-31-védőnői álláshelyre pályázat.pdf 
kivonat-15-2018-01-31-HÉSZ módosítás.pdf 
kivonat-16-2018-01-31-HÉSZ módosítás.pdf 
kivonat-17-2018-01-31-HÉSZ módosítás.pdf 
kivonat-18-2018-01-31-TAK elfogadása.pdf 
kivonat-19-2018-01-31-HÉSZ módosítás.pdf 
kivonat-20-2018-01-31-iskolák felvételi körzete.pdf 
kivonat-21-2018-01-31-orvosi ügyelet tagdíja.pdf 
kivonat-22-2018-01-31-mód_.pdf 
kivonat-23-20128-01-31-nemekócsag szobor szerződésmód_.pdf
kivonat-24-2018-01-31-VTT Kft-be tagfelvétel.pdf 
kivonat-25-2018-01-31-védjük meg hazánkat.pdf 
kivonat-26-2018-01-31-mód_.pdf 
kivonat-27-2018-01-31-Egészségház.pdf 
kivonat-29-2018-01-31-társasház 12 lakásos.pdf 
Testületi ülés jkv_ - 2018_ 01_ 31_.pdf 
zárt kivonat-30-2018-01-31-napirend.pdf 
zárt kivonat-31-2018-01-31-kárigény bejelentése.pdf
Oldal nyomtatása
Fel