• Gárdony

május

2017. május 17.

 előterjesztés -1859 hrsz_ ingatlan értékesítése -Dudás Péter.pdf    
 előterjesztés -6036-59 hrsz-ú földrészlet földhivatali bejegyeztetése.pdf    
 előterjesztés -6470-1 hrsz_ ingatlan értékesítése -Háziko-Zo Kft_.pdf    
 előterjesztés -Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítése, közbesz_ eljárás kiírása.pdf    
 előterjesztés -beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem.pdf    
 előterjesztés -energiamegtakarítási intézkedési tervek készítése.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ mód_ - Quantum Quadrat.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ mód_ Agárd, Dinnyési út.pdf    
 előterjesztés -HÉSZ mód_ Bóné Kálmán u_.pdf    
 előterjesztés -hőlégballon karnevál tám_.pdf    
 előterjesztés -ingatlanfelajánlás.pdf    
 előterjesztés -javaslat Jótékonysági Bál bevételéből alapítványok támogatására.pdf    
 előterjesztés -javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására.pdf    
 előterjesztés -közbeszerzési terv módosítása.pdf    
 előterjesztés -lejárt döntésekről jelentés.pdf    
 előterjesztés -szoc_ támogatásra pályázat benyújtása.pdf    
 kivonat-143-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-144-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-145-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-146-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-147-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-148-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-149-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-150-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-151-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-152-2017-05-17-napirendi pont zártan tárgyalása.pdf    
 kivonat-153-2017-05-17-napirendi pontok le- és felvétele.pdf    
 kivonat-154-2017-05-17-napirend.pdf    
 kivonat-155-2017-05-17-lejárt határozatokról jelentés.pdf    
 kivonat-156-2017-05-17-szoc_ tám_ pályázat benyújtása.pdf    
 kivonat-157-2017-05-17-HÉSZ mód_ -Quantum.pdf    
 kivonat-158-2017-05-17-HÉSZ mód_ Bóné K_ u_.pdf    
 kivonat-159-2017-05-17-HÉSZ mód_ Dinnyési út.pdf    
 kivonat-160-2017-05-17-hőlégballon karnevál.pdf    
 kivonat-161-2017-05-17-beépítési kötelezettség törlése.pdf    
 kivonat-162-2017-05-17-földhivatali bejegyeztetés.pdf    
 kivonat-163-2017-05-17-mód_ jav_.pdf    
 kivonat-164-2017-05-17-ingatlan felajánlás.pdf    
 kivonat-165-2017-05-17-ingatlanértékesítés-6470-1 hrsz_.pdf    
 kivonat-166-2017-05-17-mód_ jav_.pdf    
 kivonat-167-2017-05-17-ingatlanértékesítés-1859 hrsz_.pdf    
 kivonat-168-2017-05-17-közbeszerzési terv mód_.pdf    
 kivonat-169-2017-05-17-Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítés.pdf    
 kivonat-170-2017-05-17-Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítés.pdf    
 kivonat-171-2017-05-17-Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítés.pdf    
 kivonat-172-2017-05-17-Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítés.pdf    
 kivonat-173-2017-05-17-GG Nyugdíjas Klub tám_.pdf    
 kivonat-174-2017-05-17-Dinnyési Nyugdíjas Klub tám_.pdf    
 kivonat-175-2017-05-17-Vadvirág Nyugdíjas Klub tám_.pdf    
 kivonat-176-2017-05-17-Nyárutó Nyugdíjas Klub tám_.pdf    
 kivonat-177-2017-05-17-jótékonysági bál bevételből alapítványok tám_.pdf    
 kivonat-178-2017-05-17-jótékonysági bál bevételből alapítványok tám_.pdf    
 kivonat-179-2017-05-17-energetikamegtakarítási intézkedési terv elkészítése.pdf    
 Testületi ülés jkv_ -2017_ 05_ 17_.pdf    
 zárt kivonat-180-2017-05-17-zárt napirend elfogadása.pdf    
 zárt kivonat-181-2017-05-17-méltányossági kérelem.pdf    
 zárt kivonat-182-2017-05-17-méltányossági kérelem.pdf    
 zárt kivonat-183-2017-05-17-agárdi városközpont ingatlanértékesítése.pdf    
 zárt kivonat-184-217-05-17-kátyúkár.pdf    
 zárt kivonat-185-2017-05-17-termálfürdő könyvvizsgálói díja.pdf    
 zárt kivonat-186-2017-05-17-intézményvez_ pályázat vél_.pdf    
 zárt kivonat-187-2017-05-17-termálfürdő 2016_ évi beszámolója.pdf    
 zárt kivonat-188-2017-05-17-termálfürdő törzstőke emelése.pdf    
 zárt kivonat-189-2017-05-17-termálfürdő törzstőke emelése.pdf    
 zárt kivonat-190-2017-05-17-termálfürdő törzstőke emelése.pdf    
 zárt kivonat-191-2017-05-17-termálfürdő 2017_ I_ negyedévi beszámolója.pdf    
 zárt kivonat-192-2017-05-17-táj_ a termálfürdő tervezett fejlesztéseiről.pdf
 

2017. május  24. 

 
 el+Ĺterjeszt+ęs -+-vodai felv+ęteli bizotts+íg l+ętrehoz+ísa.pdf  111 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -2016_ +ęvi bels+Ĺ ellen+Ĺri +ęves +Âsszefoglal+- jelent+ęs.pdf  834 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -2016_ +ęvi k+Âlts+ęgvet+ęs m+-dos+şt+ísa.pdf  1648 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -2016_ +ęvi k+Âlts+ęgvet+ęs z+írsz+ímad+ísa.pdf  4139 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -2381 +ęs 5429-5 hrsz-+¦ ingatlanok ad+ísv+ęteli szerz+Ĺd+ęse.pdf  1163 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -6036-59 hrsz-+¦ ingatlant +ęrint+Ĺ, kemping b+ęrleti szerz+Ĺd+ęse.pdf  311 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -Ag+írd, Iskola el+Ĺtti +¦tszakasz +ít+ęp+şt+ęse.pdf  77 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -gyermekv+ędelmi feladatok ell+ít+ís+ír+-l +ítfog+- +ęrt+ękel+ęs.pdf  1620 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -j+ítsz+-terek biztons+ígoss+ígi fel+-lvizsg+ílata.pdf  132 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -nemesk+-csag p+ír szobor megrendel+ęse.pdf  423 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -reform+ítus +-voda t+ímogat+ísa.pdf  56 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -Sz+Ârfb+ízis Sport Klub t+ímogat+ísi k+ęrelme.pdf  227 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -Szurok Eta t+ímogat+ísi k+ęrelme.pdf  161 KB  
 kivonat-7-2017-06-01-rendelet-2016_ +ęvi kv_ m+-dos+şt+ísa.pdf  11 KB  
 kivonat-194-2017-05-24-napirend z+írtan t+írgyal+ís+ír+-l d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-195-2017-05-24-napirend z+írtan t+írgyal+ís+ír+-l d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-196-2017-05-24-napirend z+írtan t+írgyal+ís+ír+-l d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-197-2017-05-24-napirend z+írtan t+írgyal+ís+ír+-l d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-198-2017-05-24-napirend z+írtan t+írgyal+ís+ír+-l d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-199-2017-05-24-napirend z+írtan t+írgyal+ís+ír+-l d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-200-2017-05-24-napirendi pont lev+ętel+ęr+Ĺl d+Ânt+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-201-2017-05-24-napirend elfogad+ísa.pdf  19 KB  
 kivonat-202-2017-05-24-+ęves +Âsszes+ştett bels+Ĺ ellen+Ĺrz+ęsi jelent+ęs.pdf  11 KB  
 kivonat-203-2017-05-24-Ag+írd, Iskola el+Ĺtti +¦tszakasz +ít+ęp+şt+ęse.pdf  13 KB  
 kivonat-204-2017-05-24-gyermekv+ędelmi feladatok ell+ít+ís+ír+-l +ęrt+ękel+ęs.pdf  12 KB  
 kivonat-205-2017-05-24-orvoseg+ęszs+ęg+-gyi +-d+-l+Ĺ ad+ísv+ęteli szerz+Ĺd+ęse.pdf  11 KB  
 kivonat-206-2017-05-24-j+ítsz+-terek fel+-lvizsg+ílata.pdf  11 KB  
 kivonat-207-2017-05-24-j+ítsz+-terek fel+-lvizsg+ílata.pdf  11 KB  
 kivonat-208-2017-05-24-j+ítsz+-terek fel+-lvizsg+ílata.pdf  11 KB  
 kivonat-209-2017-05-24-m+-d_ javaslat.pdf  11 KB  
 kivonat-210-2017-05-24-kemping 6036-59 hrsz_ b+ęrleti szerz+Ĺd+ęse.pdf  11 KB  
 kivonat-211-2017-05-24-+ëletf+ícska Reform+ítus +ôvoda t+ímogat+ísa.pdf  11 KB  
 kivonat-212-2017-05-24-nemesk+-csag szobor megrendel+ęse.pdf  11 KB  
 kivonat-213-2017-05-24-Szurok Eta t+ímogat+ísi k+ęrelme.pdf  11 KB  
 kivonat-214-2017-05-24-Sz+Ârfb+ízis Sport Klub t+ímogat+ísi k+ęrelme.pdf  11 KB  
 kivonat-215-2017-05-24-+-vodai felv+ęteli bizotts+íg l+ętrehoz+ísa.pdf  12 KB  
 kivonat-216-2017-05-24-+-vodai felv+ęteli bizotts+íg l+ętrehoz+ísa.pdf  11 KB  
 Test+-leti +-l+ęs jegyz+Ĺk+Ânyve - 2017_ 05_ 24_.pdf  1407 KB  
 z+írt kivonat-217-2017-05-24-napirend elfogad+ísa.pdf  13 KB  
 z+írt kivonat-218-2017-05-24-GV+ť Kft_ 2016_ +ęvi besz+ímol+-ja.pdf  11 KB  
       
 z+írt kivonat-220-2017-05-24-term+ílf+-rd+Ĺ Zrt_ k+ęrelme.pdf  12 KB  
 z+írt kivonat-221-2017-05-24-term+ílf+-rd+Ĺ Zrt_ k+ęrelme.pdf  12 KB  
 z+írt kivonat-222-2017-05-24-VHG Kft_ 2016_ +ęvi besz+ímol+-ja.pdf  11 KB  
 z+írt kivonat-223-2017-05-24-VHG Kft_ 2017_ +ęvi +-zleti terve.pdf  10 KB  
 z+írt kivonat-224-2017-05-24-p+íly+ízati ki+şr+ís ag+írdi v+írosk+Âzponti telkekre.pdf  11 KB  
 z+írt kivonat-225-2017-05-24-p+íly+ízati ki+şr+ís.pdf  11 KB  
 z+írt kivonat-226-2017-05-24-p+íly+ízati ki+şr+ís.pdf  11 KB  
 z+írt kivonat-227-2017-05-24-p+íly+ízati ki+şr+ís.pdf  11 KB  
 z+írt kivonat-228-2017-05-24-p+íly+ízati ki+şr+ís.pdf  11 KB  
 z+írt kivonat-229-2017-05-24-k+íty+¦k+ír.pdf  10 KB  
 z+írt kivonat219-2017-05-24-Z+Âld Kft_ 2016_ +ęvi besz+ímol+-ja.pdf

 2017. május  31.

 
 el+Ĺterjeszt+ęs -+-voda alap+şt+- okirat m+-dos+şt+ísa.pdf  1290 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -+ęves statisztikai +Âsszegz+ęs a 2016_ +ęvi k+Âzbeszerz+ęsekr+Ĺl.pdf  814 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -Ag+írdi Csuka Csarnok +ítad+ísa a Szfv+íri Tanker+-leti K+Âzpont r_.pdf  58 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -b+ęrleti szerz+Ĺd+ęsm+-dos+şt+ís ir+ínti k+ęrelem.pdf  1120 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -energiamegtakar+şt+ísi int+ęzked+ęsi tervek k+ęsz+şt+ęs+ęre szerz+Ĺd+ęs al+í+şr+ísa.pdf  524 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -f+Ĺ+ęp+şt+ęsz megb+şz+ísa.pdf  248 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -k+íty+¦z+ís.pdf  430 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -Kist+ęrs+ęgi T+írsul+ís 2016_ +ęvi z+írsz+ímad+ísa.pdf  1351 KB  
 el+Ĺterjeszt+ęs -TAK +ęs Telep+-l+ęsk+ępi Helyi Rendelet Tervezet k+ęsz+şt+ęse.pdf  190 KB  
 kivonat-230-2017-05-31-napirendi pont felv+ętele.pdf  11 KB  
 kivonat-231-2017-05-31-napirend.pdf  14 KB  
 kivonat-232-2017-05-31-g+írdonyi +-voda alap+şt+- okirat m+-d_.pdf  18 KB  
 kivonat-233-2017-05-31-VKTKT 2016_ +ęvi kv_ v+ęgrehajt+ísa.pdf  11 KB  
 kivonat-234-2017-05-31-Ag+írdi Csuka Csarnok +ítad+ísa.pdf  11 KB  
 kivonat-235-2017-05-31-k+íty+¦z+ís.pdf  12 KB  
 kivonat-236-2017-05-31-statisztikai +Âsszegz+ęs 2016_ +ęvi k+Âzbeszerz+ęsekr+Ĺl.pdf  11 KB  
 kivonat-237-2017-05-31-f+Ĺ+ęp+şt+ęsz megb+şz+ísa.pdf  12 KB  
 kivonat-238-2017-05-31-TAK k+ęsz+şt+ęse.pdf  11 KB  
 kivonat-239-2017-05-31-k+Âzbens+Ĺ.pdf  10 KB  
 kivonat-240-2017-05-31-m+-d_ javaslat.pdf  11 KB  
 kivonat-241-2017-05-31-b+ęrleti szerz+Ĺd+ęs m+-d_.pdf  11 KB  
 kivonat-242-2017-05-31-energiamegtak_ int_ terv v+íllalkoz+ísi szerz+Ĺd+ęse.pdf  11 KB  
 Test+-leti +-l+ęs jkv_ - 2017_ 05_ 31_.pdf
 
Oldal nyomtatása
Fel