• Gárdony

június

2017. 06. 14.

 
 előterjesztés -2265-4 hrsz-ú ingatlan értékesítése.pdf  251 KB  
 előterjesztés -8131-5 hrsz_ ingatlan értékesítése.pdf  280 KB  
 előterjesztés -Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítése - közbeszerzés döntés.pdf  388 KB  
 előterjesztés -bérleti szerződés mód_ elfogadása.pdf  149 KB  
 előterjesztés -csúszásgátló útburkolat telepítése.pdf  697 KB  
 előterjesztés -Deviser Zrt_ kérelme.pdf  451 KB  
 előterjesztés -főépítési szerződés.pdf  252 KB  
 előterjesztés -HÉSZ mód_ -véleményezési szakasz lezárása.pdf  2227 KB  
 előterjesztés -Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás.pdf  376 KB  
 előterjesztés -sportöltöző ivóvíz, szennyvíz bekötése.pdf  1147 KB  
 előterjesztés -településrendezési szerződés.pdf  223 KB  
 előterjesztés -természeti emlékek___rendelet mód_.pdf  185 KB  
 előterjesztés - utak, közbeszerzési kiírás.pdf  130 KB  
 előterjesztés -védőnői álláshelyre pályázat kiírása.pdf  43 KB  
 előterjesztés -víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba kerülése.pdf  816 KB  
 kivonat-9-2017-rendelet-természeti emlékek védetté nyilvánítása mód_.pdf  11 KB  
 kivonat-243-2017-06-14-napirend zártan tárgyalásáról döntés.pdf  10 KB  
 kivonat-244-2017-06-14-napirend elfogadása.pdf  18 KB  
 kivonat-245-2017-06-14-közbeszerzési terv módosítása.pdf  11 KB  
 kivonat-246-2017-06-14-utak-közbeszerzés kiírás.pdf  12 KB  
 kivonat-247-2017-06-14-utak-közbeszerzés kiírás.pdf  13 KB  
 kivonat-248-2017-06-14-utak-közbeszerzési kiírás.pdf  12 KB  
 kivonat-249-2017-06-14-Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítése.pdf  14 KB  
 kivonat-250-2017-06-14-kátyúzás-árajánlatok elbírálása.pdf  11 KB  
 kivonat-251-2017-06-14-mód_ javaslat.pdf  11 KB  
 kivonat-252-2017-06-14-főépítészi feladatok megbízási szerződése.pdf  12 KB  
 kivonat-253-2017-06-14-TAK településrendezési szerződés.pdf  11 KB  
 kivonat-254-2017-06-14-védőnői álláshelyre pályázat elbírálása.pdf  11 KB  
 kivonat-255-2017-06-14-Deviser Zrt_ kérelme.pdf  11 KB  
 kivonat-256-2017-06-14-Deviser Zrt_ kérelme.pdf  12 KB  
 kivonat-257-2017-06-14-mód_ javaslat.pdf  11 KB  
 kivonat-258-2017-06-14-csúszásgátló útburkolat telepítése.pdf  12 KB  
 kivonat-259-2017-06-14-mód_ javaslat.pdf  11 KB  
 kivonat-260-2017-06-14-határozat visszavonás.pdf  10 KB  
 kivonat-261-2017-06-14-gárdonyi 2265-4 hrsz-ú ingatlan értékesítése -pályázat kiírása.pdf  11 KB  
 kivonat-262-2017-06-14-mód_ javaslat.pdf  11 KB  
 kivonat-263-2017-06-14-gárdonyi 8131-5 hrsz-ú ingatlan értékesítése -pályázati kiírás.pdf  11 KB  
 kivonat-264-2017-06-14-bérleti szerződés mód_ elfogadása.pdf  11 KB  
 kivonat-265-2017-06-14-víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba kerülése.pdf  11 KB  
 kivonat-266-2017-06-14-Agárdi Popstrand megállapodás.pdf  11 KB  
 kivonat-267-2017-06-14-HÉSZ mód_ -véleményezési szakasz lezárása.pdf  14 KB  
 kivonat-268-2017-06-14-HÉSZ mód_ -véleményezési szakasz lezárása.pdf  11 KB  
 kivonat-269-2017-06-14-sportöltöző ivóvíz, tüzivíz és szennyvíz bekötése.pdf  11 KB  
 név szerinti szavazás - közbeszerzés döntés.pdf  38 KB  
 Testületi ülés jegyzőkönyve - 2017_ 06_ 14_.pdf  1538 KB  
 zárt kivonat-270-2017-06-14-zárt napirend elfogadása.pdf  11 KB  
 zárt kivonat-271-2017-06-14-VHG Kft_ ügyvezetőjének jutalmazása.pdf

2017. 06. 28. 

 

       
 előterjesztés -gárdonyi 6036-59-B hrsz-ú felépítmény önálló épületként feltüntetése.pdf  392 KB  
 előterjesztés -gárdonyi 6474-14-A hrsz-ú felépítmény önálló épületként feltüntetése___.pdf  417 KB  
 előterjesztés -HÉSZ módosítása.pdf  496 KB  
 előterjesztés -ingatlanfelajánlás.pdf  890 KB  
 előterjesztés -javaslat Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására.pdf  622 KB  
 előterjesztés -TOP-1_1_3-15 és TOP-4_2_1-15 pályázati projektek - tervezési ajánlatok.pdf  454 KB  
 előterjesztés -Tündérkert Bölcsőde villámvédelmi rendszer kiépítése.pdf  196 KB  
 előterjesztés -utcaelnevezés.pdf  270 KB  
 előterjesztés -víziközművek gördülő fejlesztési terve.pdf  6015 KB  
 előterjesztés -víziközmű üzemeltetési szerződés megszüntetése.pdf  212 KB  
 testületi ülés jkv_ - 2017_ 06_ 28_.pdf  1605 KB  
 
Oldal nyomtatása
Fel