• Gárdony

Tájékoztatás a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről

Megjelent a 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről

 

Tájékoztatjuk a vendéglátó üzletet üzemeltetőket, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/A. § (1) bekezdésétől eltérően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles. (Korm. rend. 2.§ (1) bekezdés)

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/B. § (1) bekezdésétől eltérően a turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles. (Korm. rend. 2.§ (2) bekezdés)

Tájékoztatjuk a szálláshely üzemeltetőket, hogy 2023. december 31-ig továbbra sem szükséges a 14 év alatti vendégek okmányainak adatait beolvasni. A kormány korábban már mentesítette a szolgáltatókat a 14 év alattiak okmányának beolvasási kötelezettsége alól, ez az intézkedés marad érvényben a jövő év végéig.

A Korm. rendelet értelmében a turisztikai ágazatot érintő adminisztrációs terhek csökkentése
érdekében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28. §-ától eltérően 2023. december 31. napjáig nem kell a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő okmányát bemutatni és az okmány azonosító adatait rögzíteni. (Korm.rend.3.§)

A 2021. december 31-ig nyilvántartásban szereplő és működő magán- és egyéb szálláshelyek esetében az első szálláshely-minősítés regisztrációjának határideje 2024. január 1-re módosul. A halasztás az érintett szolgáltatóknak további felkészülési időt biztosít a szálláshely-minősítési eljárás lefolytatására.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés f) és g) pontjában a „2023. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2024. január 1-ig” szöveg lép. (Korm. rend 6.§)


A szálláshelyek minősítését a https://szallashelyminosites.hu/ oldalról lehet kezdeményezni! Az első kötelező minősítés díját a magyar állam minden szálláshely esetében átvállalja.

 

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Gárdony, 2022. november 23.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                                    Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                jegyző

Oldal nyomtatása
Fel