• Gárdony

2015

2015. évi testületi ülések anyagai

2016. 02. 04. képviselő-testületi ülés

 1-2015-02-04 határozat -napirend elfogadása.pdf 59 KB
 1-2015-02-19 önk_ rendelet -vagyon rendelet mód_.pdf 86 KB
 1-2015_ (II_19_) önk_ rendelet - város vagyonáról mód_.pdf 116 KB
 2-2015-02-04 határozat -jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf 53 KB
 3-2015-02-04 határozat -beszámoló a Polg_ Hiv_ munkájáról - módosító javaslat.pdf 52 KB
 4-2015-02-04 határozat -beszámoló a Polg_ Hivatal munkájáról.pdf 51 KB
 5-2015-02-04 határozat -2015_ évi köztisztviselői teljesítménycélok.pdf 53 KB
 6-2015-02-04 határozat -köztisztviselők 2015_ évi cafetéria juttatása.pdf 53 KB
 7-2015-02-04 határozat -TDM -módosító javaslat.pdf 58 KB
 8-2015-02-04 határozat -TDM ingatlanhasználati szerződés.pdf 55 KB
 9-2015-02-04 határozat -TDM tul_ nyil_.pdf 54 KB
 10-2015-02-04 határozat -TDM tul_ nyil_.pdf 53 KB
 11-2015-02-04 -testvérvári kapcsolatok pályázat -módosító javaslat.pdf 55 KB
 12-2015-02-04 határozat -testvérvárosi kapcsolatok páláyzat -módosító javaslat.pdf 51 KB
 13-2015-02-04 határozat -tesvérvárosi kapcsolatok pályázat.pdf 62 KB
 14-2015-02-04 határozat -testvérvárosi kapcsolatok pályázat.pdf 55 KB
 15-2015-02-04 határozat -gárdonyi tornaterem üzemeltetése.pdf 51 KB
 16-2015-02-04 határozat -agárdi tornaterem beruházás -módosító javaslat.pdf 55 KB
 17-2015-02-04 határozat -agárdi tornaterem beruházás.pdf 57 KB
 18-2015-02-04 határozat -Magfejtő Közhasznú Alapítvány kérelem -módosító javaslat.pdf 54 KB
 19-2015-02-04 határozat -Magfejtő Közhasznú Alapítvány kérelme.pdf 60 KB
 20-2015-02-04 határozat -ITS kidolgozása.pdf 57 KB
 21-2014-02-04 határozat -kerékpárúttal kapcsolatos telekalakítások.pdf 59 KB
 22_2015-02-04 határozat -református óvoda köznevelési szerződés módosítása.pdf 63 KB
 23-2015-02-04 határozat -takarítógép beszerzése.pdf 53 KB
 24-2015-02-04 határozat -településrendezési kérelem.pdf 53 KB
 25-2015-02-04 határozat -ingatlan felajánlás.pdf 53 KB
 26-20014-02-04 határozat -ingatlan átminősítése.pdf 52 KB
 27-2014-02-04 határozat -közterületek elnevezése.pdf 54 KB
 előterjesztés -agárdi tornaterem beruházás -szerződéstervezet.pdf 2283 KB
 előterjesztés -cafetéria.pdf 566 KB
 előterjesztés -gárdonyi tornaterem üzemeltetése.pdf 499 KB
 előterjesztés -Helyi TDM Szervezettel kötendő ingatlanhasználati szerződés.pdf 258 KB
 előterjesztés -ingatlan felajánlás.pdf 425 KB
 előterjesztés -ingatlan átminősítése.pdf 247 KB
 előterjesztés -ITS kidolgozása.pdf 602 KB
 előterjesztés -kerékpárúttal kapcsolatos telekalakítások.pdf 246 KB
 előterjesztés -köznevelési szerződés módosítása a Gárdonyi Református Egyházközséggel.pdf 1202 KB
 előterjesztés -közterületek elnevezése.pdf 111 KB
 előterjesztés -köztisztviselői teljesítménycélok 2015_.pdf 75 KB
 előterjesztés -lejártak.pdf 648 KB
 előterjesztés -Magfejtő Közhasznú Alapítvány kérelme.pdf 524 KB
 előterjesztés -Polgármesteri Hivatal 2013-2014_ évi munkájáról beszámoló.pdf 1794 KB
 előterjesztés -pályázat, testvérvárosi kapcsolatok pályázat.pdf 459 KB
 előterjesztés -takarítógép beszerzése.pdf 103 KB
 előterjesztés -településrendezési kérelem.pdf 3689 KB
 Testületi ülés jkv_ + jelenléti íve -2015_ 02_ 04_.pdf 1500 KB
 Testületi ülés meghívója.pdf 115 KB 

2015. 02.18. képviselő-testületi ülés

 előterjesztés -VHG Kft_ tőkeemelése.pdf    
       
       
 Testületi ülés jegyzőkönyve -2015_ 02_ 18_.pdf    
 Testületi ülés jelenléti íve, meghívója.pdf

2015. 02.25. képviselő-testületi ülés

 2-2015-03-04 önk_ rendelet -2015_ évi költségvetésről.pdf    
 3-2015-02-26 önk_ rendelet -közterületek elnevezéséről.pdf    
 4-2015-02-26 önk_ rendelet -pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról.pdf    
 5-2015-02-26 önk_ rendelet -vagyonrendelet módosítása.pdf    
 előterjestés -az 5958 hrsz- terület hasznosítása -Vadkacsa pályázati kiírása.pdf    
 előterjesztés -2015_ évi költségvetés és mellékletei.pdf    
 előterjesztés -adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megállapítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi iskola vizesblokkjának felújítása.pdf    
 előterjesztés -Gárdonyi Kft_ kérelme -Park Strand Kemping felújítási munkái.pdf    
 előterjesztés -hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése.pdf    
 előterjesztés -ingatlan átminősítése +vagyonrendelet módosítása.pdf    
 előterjesztés -ingatlan értékesítés.pdf    
 előterjesztés -közterületek elnevezésének megváltoztatása.pdf    
 előterjesztés -közterületek elnevezéséről sz_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -MAHAL használati jog lemondása.pdf    
 előterjesztés -pénzbeli és természetbeni ellátásokról sz_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -Teknős Családi Napközi megszüntetése.pdf    
 előterjesztés -településszerk_ terv_, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása.pdf    
       
 Testületi ülés jelenléti íve, meghívója.pdf    
 Testület ülés jkv_ -2015_ 02_ 25_.pdf    
       

2015.03.04. Képviselő-testületi ülés

 előterjesztés -dinnyési templom megvilágítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi 6037-5 hrsz-ú terület pályáztatása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi iskolával szembeni parkoló kialakítása.pdf    
 előterjesztés -Nádas Étterem melletti sétány folytatása.pdf    
 előterjesztés -támogatási kérelem.pdf    
 előterjesztés -víziközművek térítésmentes állami tulajdonba adása.pdf    
       
       
 Testületi ülés jkv_ +jelenléti + meghívó.pdf    

 2015.03. 25. Képviselő-testületi ülés

 
 6-2015-03-26 rendelet -avar és kerti hulladékégetés, szabadtéri tűzgyújtás szabályairól.pdf    
 7-2015-03-26 rendelet -személyes gondoskodásról, térítési díjakról sz_ rendelet módosításáról.pdf    
 8-2015-03-26 rendelet -közösségi együttélés szabályairól és elmulasztások jogkövetkezményeiről.pdf    
 előterjesztés -2015_ évi közbeszerzési terv elfogadása.pdf    
 előterjesztés -5958 hrsz-ú terület hasznosítása.pdf    
 előterjesztés -53187, 53188 és 53182 hrsz-ú területekre bérleti szerződés.pdf    
 előterjesztés -avar és kerti hulladék égetés, szabadtéri tűzgyújtásról sz_ önk_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -bírósági ülnökök jelölése.pdf    
 előterjesztés -forgalmi rend változás -Margaréta utca.pdf    
 előterjesztés -GÉSZ és szabályozási terv javítása és módosítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi rendőrkapitányság elhelyezéséhez ing_ térítésmentes állami tul-ba adása.pdf    
 előterjesztés -közösségi együttélés szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről sz_ önk_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -Nádas Étterem melletti sétány - árajánlatok elbírálása.pdf    
 előterjesztés -Sportlövész Klub névviselési kérelme.pdf    
 előterjesztés -személyes gondoskodásról, térítési díjakról sz_ rendelet módosítása.pdf    
 előterjesztés -TDM beszámolója.pdf    
 előterjesztés -villamos energia közbeszerzési eljárás.pdf    
 előterjesztés -önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése.pdf    
       
       
 Testületi ülés jelenléti íve, meghívója -2015_ 03_ 25_.pdf    
 Testületi ülés jkv_ -2015_ 03_ 25_.pdf
 
Oldal nyomtatása
Fel