2015

2015. évi testületi ülések anyagai

2016. 02. 04. képviselő-testületi ülés

2015. 02.18. képviselő-testületi ülés

 előterjesztés -VHG Kft_ tőkeemelése.pdf    
       
       
 Testületi ülés jegyzőkönyve -2015_ 02_ 18_.pdf    
 Testületi ülés jelenléti íve, meghívója.pdf

2015. 02.25. képviselő-testületi ülés

 2-2015-03-04 önk_ rendelet -2015_ évi költségvetésről.pdf    
 3-2015-02-26 önk_ rendelet -közterületek elnevezéséről.pdf    
 4-2015-02-26 önk_ rendelet -pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról.pdf    
 5-2015-02-26 önk_ rendelet -vagyonrendelet módosítása.pdf    
 előterjestés -az 5958 hrsz- terület hasznosítása -Vadkacsa pályázati kiírása.pdf    
 előterjesztés -2015_ évi költségvetés és mellékletei.pdf    
 előterjesztés -adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megállapítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi iskola vizesblokkjának felújítása.pdf    
 előterjesztés -Gárdonyi Kft_ kérelme -Park Strand Kemping felújítási munkái.pdf    
 előterjesztés -hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése.pdf    
 előterjesztés -ingatlan átminősítése +vagyonrendelet módosítása.pdf    
 előterjesztés -ingatlan értékesítés.pdf    
 előterjesztés -közterületek elnevezésének megváltoztatása.pdf    
 előterjesztés -közterületek elnevezéséről sz_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -MAHAL használati jog lemondása.pdf    
 előterjesztés -pénzbeli és természetbeni ellátásokról sz_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -Teknős Családi Napközi megszüntetése.pdf    
 előterjesztés -településszerk_ terv_, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása.pdf    
       
 Testületi ülés jelenléti íve, meghívója.pdf    
 Testület ülés jkv_ -2015_ 02_ 25_.pdf    
       

2015.03.04. Képviselő-testületi ülés

 előterjesztés -dinnyési templom megvilágítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi 6037-5 hrsz-ú terület pályáztatása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi iskolával szembeni parkoló kialakítása.pdf    
 előterjesztés -Nádas Étterem melletti sétány folytatása.pdf    
 előterjesztés -támogatási kérelem.pdf    
 előterjesztés -víziközművek térítésmentes állami tulajdonba adása.pdf    
       
       
 Testületi ülés jkv_ +jelenléti + meghívó.pdf    

 2015.03. 25. Képviselő-testületi ülés

 
 6-2015-03-26 rendelet -avar és kerti hulladékégetés, szabadtéri tűzgyújtás szabályairól.pdf    
 7-2015-03-26 rendelet -személyes gondoskodásról, térítési díjakról sz_ rendelet módosításáról.pdf    
 8-2015-03-26 rendelet -közösségi együttélés szabályairól és elmulasztások jogkövetkezményeiről.pdf    
 előterjesztés -2015_ évi közbeszerzési terv elfogadása.pdf    
 előterjesztés -5958 hrsz-ú terület hasznosítása.pdf    
 előterjesztés -53187, 53188 és 53182 hrsz-ú területekre bérleti szerződés.pdf    
 előterjesztés -avar és kerti hulladék égetés, szabadtéri tűzgyújtásról sz_ önk_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -bírósági ülnökök jelölése.pdf    
 előterjesztés -forgalmi rend változás -Margaréta utca.pdf    
 előterjesztés -GÉSZ és szabályozási terv javítása és módosítása.pdf    
 előterjesztés -gárdonyi rendőrkapitányság elhelyezéséhez ing_ térítésmentes állami tul-ba adása.pdf    
 előterjesztés -közösségi együttélés szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről sz_ önk_ rendelet megalkotása.pdf    
 előterjesztés -Nádas Étterem melletti sétány - árajánlatok elbírálása.pdf    
 előterjesztés -Sportlövész Klub névviselési kérelme.pdf    
 előterjesztés -személyes gondoskodásról, térítési díjakról sz_ rendelet módosítása.pdf    
 előterjesztés -TDM beszámolója.pdf    
 előterjesztés -villamos energia közbeszerzési eljárás.pdf    
 előterjesztés -önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése.pdf    
       
       
 Testületi ülés jelenléti íve, meghívója -2015_ 03_ 25_.pdf    
 Testületi ülés jkv_ -2015_ 03_ 25_.pdf
 
Oldal nyomtatása
Fel