• Gárdony

Vezetők

I./3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tóth István

Polgármester

0622/570-094, 0622/570-100/230

titkarsag@gardony.hu

Polgármesteri fogadónapok: Minden hónap első és harmadik szerdája, bejelentkezés alapján.

 

Jankovics Zoltánné

Jegyző

0622/570-235

 jankovics.zoltanne@gardony.hu

Jegyzői fogadónapok: Minden hónap második és negyedik szerdája, 8-12, 13-16 óráig.

 

dr. Sántha Tibor

Aljegyző

Szervezési, Jogi és Humánpolitikai irodavezető

Ügyfélkapcsolati vezető

0622/570-237

santha@gardony.hu

 

Szabóné Vereczkei Anikó

Pénzügyi Iroda

Irodavezető

0622/570-101, 0622/570-100/214

szabone.aniko@gardony.hu

Oldal nyomtatása
Fel