GARDONY PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
Vissza
 
Testületi ülések előterjesztései
2022. január 19.
 
1. Polgármester illetményének megállapítása
2. Polgármeser költségtérítésének megállapítása
3. Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
4. Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése
5. 2022. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
6. Javaslat a köztisztviselői illetményalap emelésére
7. A köztisztviselők 2022. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2022. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása
8. Gárdony város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
9. Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására
10. Támogatási kérelem
11. Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási, valamint nyári zárva tartási idejének meghatározására
12. Javaslat aiz Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására
13.Polgármesteri Hivatal nagytermének hangosítására vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása
14. A gárdonyi 0190/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása iránti eljárás megindításának kezdeményezése
15. A gárdonyi 7066/5 hrsz.-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása
16. Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő bérleti szerődés
17. Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában - költségnövekmény kérelem
18. A gárdonyi 5318/8 és 5318/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintő csere
19. A gárdonyi 5415/5 hrsz.-ú ingatlan egy részének értékesítése
 
2021. december 15.
 

1.) A 2022. évi átmeneti gazdálkodás

2.) Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodásáról         melléklet

3.)Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről való tájékoztatás                           melléklet

4.) 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5.) A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról                  melléklet

6.) A többször módosított 3/2009.(I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása 8 területet érintően               melléklet                          melléklet                             melléklet                       melléklet

7.) Városháza földszinti tanácskozó terme hangtechnikai eszközeinek beszerzése és  beszerelése

8.) A gárdonyi 3655/1/A önálló ingatlan megszüntetése                         melléklet

9.) A gárdonyi 7066/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése              melléklet

10.)Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

11.)Gárdony város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása                      melléklet

12.) Parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban közbeszerzési eljárást lebonyolító cég kiválasztása           melléklet

13.) Utcaelnevezés                         melléklet

14.) A 2022. évi munkaterv elfogadása

15.) Gárdonyi Géza település tábla tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása           melléklet  

16.) Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés elfogdása                  melléklet                  melléklet                    melléklet

17.) Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

  
2021. november 30.
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) A 2021. évi költségvetés I. sz. módosítása                        melléklet                       melléklet

3.) A 2021. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató          melléklet

4.) Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés elfogadása                 melléklet

5.) Javaslat a Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadására                         melléklet

6.) 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

7.) A Látótér Alapítvány kérelme - Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér

8.) A Látótér Alapítvány kérelme – Ütős Fesztivál

9.) Hulladékszállítás közszolgáltatással összefüggő együttműködési megállapodás módosítása

10.) Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkák                   

11.) Városháza földszinti tanácskozó termének felújítása – szerződés                       melléklet

12.) A gárdonyi 7509/7 hrsz-ú ingatlan egy részét érintő adásvételi szerződés aláírása               melléklet

13.) A helyi adókról szóló 18/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása                  melléklet

14.) „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés (2)” tárgyú közbeszerzési eljárás – döntés   

15.) Településszerkezeti Terv és Helyi építési Szabályzat módosítása az Agárdi Hajóállomás és kikötő előtti 5420/21 hrsz-ú területen            

16.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása az Agárd, Horgony utca melletti területen

17.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása a Gárdony, Határ utca melletti telkek területén  

18.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása az Agárd 013/8, 013/9 hrsz-ú ingatlanok területén 

19.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása Dinnyés Vajky György utca melletti 8032/20 hrsz.-ú területen

20.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő biológiai aktivitásérték pótlása     

21.) Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

22.) Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításához tervező megbízása

23.) A gárdonyi 5415/6 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                    melléklet

24.) Önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése                   melléklet

25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész állami tulajdonba adása                 melléklet

26.) 2020-2027-ig tartó fejlesztési ciklus alapdokumentumainak elkészítése        melléklet

27.) Igazgatási szünet elrendelése

28.) Agárd, Gárdonyi Géza u. - közvilágítás                  melléklet

29.) "Gárdonyi Géza település" tábla

30.) Forgalomképessé nyilvánítás                     melléklet

31.) Magánút forgalomképessé nyilvánítása                      melléklet

32.)A gárdonyi 6331/88 hrsz.-ú közút önkormányzat részére történő ajándékozása    melléklet     melléklet    melléklet

    
2021. november 3.
 
1.)   Barnamezős beruházás - pótmunka
2.)    Gárdonyi 6036/28 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás
3.)   Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához kapcsolódó új    beépítésre szánt terület kijelölése
   
2021. október 20.
 
1.) Kishajó kikötő tervezése                      melléklet
2.) Javaslat 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
3.) Fitnesz eszközök beszerzése és telepítése           melléklet
4.) Agárd, Tópart úti parkoló felújítása - tervezés               melléklet
5.) A gárdonyi 5415/6 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése
6.) A gárdonyi 2214, 2534/1, 2535/1, 2535/2, 2213/3, 2213/6, 2534/17, 2213/16, valamint a 2555/1, 2556, 7830/32   hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítás                     melléklet                       melléklet
7.) A Polgármesteri Hivatal földszinti termének felújítása
8.) A gárdonyi 7509/7 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                  melléklet
9.) Forgalmi rend változtatására vonatkozóan benyújtott kérelem            melléklet
10.) Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításhoz kapcsolódó új beépítésre szánt terület kijelöléséről                         melléklet
 
2021. október 6.
 
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
2.) Beszámoló a 2020. évi adóztatásról
3.) Bérleti díj mérséklése iránti kérelem               melléklet
4.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati    rendelet módosítása
5.) Javaslat a FÓKUSZ Szociális Szolgálat alapító okirat módosítására
6.) A Gárdony 074/1/L hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog              melléklet
7.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás Gárdony 8 területet érintő partnerségi egyeztetés lezárása ügyében                      melléklet                  melléklet                    melléklet
8.) „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás                melléklet               melléklet
9.)  Önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása                 melléklet
10.) Útépítések – közbeszerzés döntés
11.) Útburkolatok felújítása – műszaki ellenőrzés                       melléklet
  
2021. szeptember 15.
 
1. „Tisztítsuk meg az Országot" projekt
2. Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapítására vonatkozó vélemény kialakítására
3. Javaslat Harmónia Művészeti Alapítvány kérelmének támogatására
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2022. évi fordulójához
5. A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Tankerület leltárában szereplő újabb eszközök selejtezése               -melléklet
7. Gárdony, Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek pótmunkái és szerződés módosítása   
                -melléklet                       -melléklet                -melléklet
8. Forgalomképessé nyilvánítás                   -melléklet
9. „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása       -melléklet     -melléklet
10. Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                     -melléklet
11. A gárdonyi 6329/5 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás           -melléklet
 
2021. szeptember 1.
 
1. Napsugár strand új bejárati épületére vonatkozó tervek elkészítése és szerződés aláírása     -melléklet      -melléklet
2. A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése, adásvételi szerződés aláírása               -melléklet
3. Javaslat ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodás megkötésére               -melléklet
4. A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Ivóvíz szolgalmi jog bejegyzés                  -melléklet                -melléklet
6. „Gárdonyiak Lapja” kiadvány terjesztésére kiírt pályázat - döntés   
7. Javaslat az ún. „méhsejt” pavilonok bontására              -melléklet
8. 2021. évi közbeszerzési terv módosítása                    -melléklet
9. Útépítések – közbeszerzés kiírása     
10. Gárdony, Napsugár strand területén lévő acél szerkezetű öltöző épület bontási dokumentációjának megrendelése  
                     -melléklet
11. Javaslat „Családi Piknik Parti” rendezvény támogatására                -melléklet
12. Javaslat ingatlanrész használatára vonatkozó megállapodás megkötésére             -melléklet
13. Építési és telekalakítási tilalom törlése             -melléklet  
14. Geotermia – szerződésmódosítás                       -melléklet
15. Agárd Városközpont út- és parkoló építés – közbeszerzési szakértő kiválasztása             -melléklet
16. Forgalomképessé nyilvánítás
 
2021. augusztus 11.
 
1. Napsugár strand új bejárati épületére vonatkozó tervek elkészítése
2. A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Forgalomképessé nyilvánítás            -melléklet
4. Javaslat 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
5. Javaslat 2. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
6. Javaslat 1. sz. gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására
7. Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre                -melléklet          -melléklet
8. Városi lap terjesztésére vonatkozó pályázat kiírása                        -melléklet
9. Tankerület leltárában szereplő eszközök selejtezése                      -melléklet
10. A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet
11. Iratselejtezési, iratrendezési feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés aláírása            -melléklet
12. A gárdonyi 6036/58 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása             -melléklet      -melléklet
13. Forgalmi rend változtatása iránti kérelem
14. Javaslat a Velencei-tavi Életmód Klub támogatására         -melléklet

 
 
2021. július 28.
 

1. A gárdonyi 6036/58 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                          -melléklet

2. A Gárdony 074/1/D hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog                       -melléklet

3. Kárpátaljai település támogatása

4. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában a VVSI 5416 és 5418 hrsz.-ú területekre vonatkozóan                        -melléklet

5. Forgalomképessé nyilvánítás            -melléklet

 

 
2021. július 14.
 
1. A gárdonyi 5301/6 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása           -melléklet
2. A gárdonyi 5301/12 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása          -melléklet
3. Költségnövekmény - kérelem                  
4. A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5. Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének rendkívüli támogatási kérelme           -melléklet
6. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
 
2021. június 29.
 
1. A gárdonyi 5301/4 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása                  -melléklet
2. A gárdonyi 5301/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása                  -melléklet
3. A gárdonyi 491/13 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása                  -melléklet
4. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének támogatására                        -melléklet
5. Vízvezetési szolgalmi jogról szóló megállapodás                                    -mellékklet
6. Javaslat szakértő bizottság tagjainak megválasztására intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezése      
7. Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározására
8. A képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről
9. Javaslat a Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája felújítási munkálataira
10. Javaslat a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium köznevelési beruházásban megvalósuló főzőkonyha kialakításának támogatására
11. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában az Akácfa utca melletti 3468/2 hrsz.-ú és a 3468/3 hrsz.-ú, valamint a 3482, 3475/2, 3477 hrsz.-ú területekre
12. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában a Gárdonyfürdő 6282/5 hrsz.-ú strand, Tátika utca és a 6282/6 hrsz.-ú, valamint a 6282/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan
13. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában a Holdfény Sétány melletti 6036/56 és 6036/55 hrsz.-ú területre vonatkozóan
14. a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában a Napfény sétány 8. számú, 6875/4 hrsz.-ú ingatlan és a 6876 hrsz.-ú Napfény sétány területére vonatkozóan
15. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában az Őrház utca mögötti 7509/15 hrsz.-ú területre vonatkozóan
16. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában az Üdülők útja mögötti 5429/19 hrsz-ú tóparti területre vonatkozóan
17. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában a Gallér utca alatti terület sajátos előírásainak módosítására vonatkozóan
18. A Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában biológiai aktivitásérték pótlásához a 07/2 hrsz.-ú területre vonatkozóan
19. Településszerkezeti terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítása során kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás és tervezési árajánlatok                   -melléklet            -melléklet               -melléklet               -melléklet
20. A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése
21. Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – Polgármesteri Hivatal kivitelező kiválasztása
22. TOP-3.2.2 pályázat – kötelező nyilvánosság biztosítása                 -melléklet
23. Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért alapítvány támogatására
24. Javaslat a Szemlélet Egyesület részére kölcsön biztosítására
25. A gárdonyi 6036/58 hrsz.-ú ingatlan egy részének értékesítése
26. A gárdonyi 6036/58 hrsz.-ú ingatlan egy részének forgalomképessé nyilvánítása
 
 
2021. június 14.

1. Bérleti szerződés megkötése                     -melléklet
2. Helyi Építési Szabályzat módosítás
3. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a „Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása” című projekt megvalósítására biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására               -melléklet
4. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesült számára a „Agárdi Borpart
2019” megvalósítására biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására
                      -melléklet
5. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesült számára a „Helyi termékek és termelők bemutatására alkalmas faházak és installációk beszerzése” megvalósítására biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                 -melléklet
6. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesült számára a munkaszervezet folyamatos működésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                   -melléklet
7. Törvényességi felhívás          -melléklet
8. A gárdonyi 3655/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet
9. A gárdonyi 3655/15 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet
10. A gárdonyi 3655/16 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása            -melléklet
11. A gárdonyi 3655/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása            -melléklet
12. A gárdonyi 5301/9 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása             -melléklet
 
2021. június 10.
 
1. Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – Polgármesteri Hivatal
                  -melléklet              -melléklet                      -melléklet                 
2. Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme                    -melléklet
3. Az Agárdi Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás jóváhagyása                       -melléklet
4. A gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése             -melléklet
 
 
2021. június 4.
 
A Gárdony 5301/1 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
 
2021. június 3.
 
1. Javaslat a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési feladatainak elvégzésére
2. A gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése                         -melléklet
3. A Gárdony 5301/2 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
 
2021. június 2.
 
1. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
2. A Gárdony 2442/4 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
3. A Gárdony 5301/2 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
4. A Gárdony 5301/8 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
5. A Gárdony 5301/9 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
6. A Gárdony 5301/10 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
7. A Gárdony 5301/11 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
8. A Gárdony 5301/13 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés aláírása
9. Skorpió Egyesület kérelme
 
2021. június 1.

1. Gárdony, Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése – közbeszerzés döntés
2. Az önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése               -melléklet
3. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
                    -melléklet
 
2021. május 27.
 
Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására
 
2021. május 26.

1. Beszámoló a TDM Szervezet 2020. évi munkájáról                       -melléklet
2. A gárdonyi 491/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése                            -melléklet
3. A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése                            -melléklet
4. A gárdonyi 6036/58 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése     
5. Tájékoztató a 2020. évi belső ellenőri éves jelentésről
6. A környezetvédelmi alap 2020 évi felhasználásáról
 
2021. május 25.

1. Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása                              -melléklet
2. Gárdony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása               -melléklet
 
 
2021. május 20.
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
 
2021. május 18.
 
1. vízisport bázis kialakítása – szerződés aláírása              -melléklet                         -melléklet
2. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése
3. Javaslat a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési feladatainak elvégzésére
                       -melléklet                              -melléklet
 
 
2021. május 14.
 
FÓKUSZ Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírása
 
2021. május 12.
 
2021. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása iránti pályázat benyújtása
 
2021. május 11.

1. A gárdonyi 5301/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése          -melléklet
2. A gárdonyi 5301/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése          -melléklet
3. A gárdonyi 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok értékesítése           -melléklet
4. A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírásának                -melléklet
5. Használt sütőolaj visszagyűjtők kihelyezése                  -melléklet
 
2021. május 10.
 
1. Park strandon lévő betonelemek bontása                  -melléklet
2. Javaslat Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására                        -melléklet
 
2021. május 6.
 
„Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016 számú projekt keretében létrejött egyes állami vagyonba tartozó vagyonelemek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának”
-melléklet
 
2021. május 4.
 
1. Gárdony Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményei megépítéséhez szükséges műszaki ellenőri tevékenység megrendelése                     -melléklet                     -melléklet
2. Épületek bontása                           -melléklet
3. Az ún. „méhsejt” pavilonok adásvétele                     -melléklet                        -melléklet
4. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkaterve elfogadására                   -melléklet              -melléklet
 
2021. április 29.

Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás Gárdony hét területét érintően véleményezési szakasz lezárása
-melléklet
-melléklet
-melléklet
-melléklet
-melléklet
-melléklet
-melléklet
 
2021. április 28.
 
1. Bérleti szerződés megkötése                 -melléklet
2. Beszámoló Gárdony város 2020. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről           -melléklet
 
2021. április 27.
 
Városi címerhasználat iránti kérelem
 
2021. április 26.
 
1. Együttműködési Megállapodás megkötése       -melléklet
2. Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó információs táblák beszerzése közbeszerzés döntés
 
2021. április 22.

1. Ingatlan értékesítése                                                   -melléklet
2. A gárdonyi 5301/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
3. A gárdonyi 5301/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
4. A gárdonyi 5301/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
5. A gárdonyi 5301/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
6. A gárdonyi 5301/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
7. A gárdonyi 5301/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
8. A gárdonyi 5301/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
9. A gárdonyi 5301/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
10. A gárdonyi 5301/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése          -melléklet
11. A gárdonyi 5301/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése           -melléklet
12. A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése            -melléklet
 
2021. április 16.

1. Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására
2. A gárdonyi 491/11 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása                -melléklet
3. Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása                 -melléklet
4. Parkoló és vízelvezetés tervezése                 -melléklet
 
2021. április 15.
 
1. Adásvételi szerződés felbontása             -melléklet
2. Javaslat Szent Charbel szobor felállítására vonatkozóan
 
2021. április 12.
 
1. Gárdony, Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése közbeszerzés kiírásához
            -melléklet               -melléklet            -melléklet            -melléklet
 
2021. április 1.
 
1. HÉSZ módosítás hat területet érintően
2. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére
3. A 2483 Gárdony, Bóné K. u. 8. szám alatti épületben levő irodák bútorozása            -melléklet
 
 
2021. március 25.
 
1. A gárdonyi 491/8 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása       -melléklet
2. A Gárdony-Agárd, Gallér utca alatti 6331/47 hrsz-ú terület telekalakítása                  -melléklet         -melléklet
3. Javaslat a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beíratkozások időpontjának meghatározására
4. Vízisport bázis kialakítása          -melléklet
 
2021. március 22.

Törvényességi felhívás
 
2021. március 18.

1. Gárdony város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony Városban tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
3. Burkolatszélek megerősítése
 
2021. március 11.
 
Nagyvirágú tóalma invazív növény eltávolítása                 -melléklet
 
2021. március 8.

1. Közös tulajdon megszüntetése              -melléklet
2. Gárdony 5318 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog             -melléklet
3. Gárdony 6039/59 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog        -melléklet
4. Gárdony Városi Sakk Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználási határidejének meghosszabbítása                  -melléklet
 
2021. március 2.
 
1. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem                -melléklet
2. Építési és telekalakítási tilalom törlése                 -melléklet
3. Utcaelnevezés                   -melléklet
4. Névhasználat iránti kérelem                 -melléklet
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról döntés              -melléklet
6. DÁMFI Mérnöki Iroda Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése           -melléklet
7. Vízisport bázis kialakítása                  -melléklet
8. A gárdonyi 491/18 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírás          -melléklet
 
 
2021. február 17.

Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                         -melléklet
 
2021. február 16.
 
1. 2021. évi közbeszerzési terv módosítása                -melléklete
2. A többször módosított 3/2009 (I. 28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról négy területet érintően           -melléklet             -melléklet             -melléklet             -melléklet       -melléklet
 
2021. február 11.
 
1. Javaslat orvosi rendelő áthelyezésére
2. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
3. Javaslat harmadik házi gyermekorvosi körzet személyi feltételének biztosítására
 
 
2021. február 5.

1. 2021. évi közbeszerzési terv elfogadása                -melléklet
2. Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – közbeszerzési eljárás kiírása
               -melléklet                     -melléklet                     -melléklet
3. Önkormányzati lakások hasznosítása
 
 
2021. február 4.
 
1. A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
2. A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
3. A gárdonyi 491/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése              -melléklet
4. A 2021. évi Cafetéria Szabályzat módosítása                 -melléklet
5. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése         
 
2021. február 3.
 
1. HÉSZ módosítás - Mikszáth Kálmán utca, Óvoda utca, Kaziczy F. utca sarkán lévő vendéglátó éskereskedelmi egységekre, út területre vonatkozóan
2. HÉSZ módosítás - Napsugár strand DK-i sarkán kialakítható 2000 m2-es területre vonatkozóan
3. HÉSZ módosítás, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás tárgyában
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet                     -melléklet
          -melléklet                       -melléklet                           -melléklet
4. Balla Ingatlanirodával megkötött megbízási szerződés felmondása
          -melléklet                       -melléklet
 
 
2021. január 29.

1. A gárdonyi 491/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése
2. A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése
3. A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése
4. A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése
5. A gárdonyi 491/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése
          melléklet
6. A Gárdony Dinnyési út szélesítésének megszüntetésével              -melléklet           -melléklet
 
 
2021. január 28.
 
1. Korábbi évek maradványának korrekciója            -melléklet
2. Településszerkezeti terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítása - Gárdony Chernel utcai 5426/3 hrsz
        -melléklet
3. Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása - Béke utca melletti 5415/5 hrsz. és 5339 hrsz.
        -melléklet
4. Településszerkezeti terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítása - Tópart utca melletti 5420/16, 5420/16/A hrsz és 5420/21 hrsz               -melléklet
5. Településszerkezeti terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítása - 2367 hrsz. Bóné Kálmán utca és Bóné K. utcai 2503 hrsz                         -melléklet
6. Gárdonyi iskolakonyha konyhai elszívó ernyő beépítés                             -melléklet
7. A gárdonyi 7066/2 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                     -melléklet
8. Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási, valamint nyári zárva tartási idejének meghatározására
 
2021. január 26.

1. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem                              -melléklet
2. Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés
 
2021. január 25.
 
1. Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja
2. A köztisztviselők 2021. évi cafetéria keretének meghatározása és a 2021. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása
            -melléklet
3. A gárdonyi 491/7 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírásának                -melléklet
 
2021. január 22.

Törvényességi felhívással érintett határozatok
-melléklet
-melléklet
 
2021. január 21.
 
1. Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése közbeszerzés döntés
2. Vajky György kúria felújítása – közbeszerzés döntés
3. Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
4. Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezése
5. 2021. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása
 
 
2021. január 14.
 
Törvényességi felhívás
 
2021. január 12.
 
1. Építési és telekalakítási tilalom törlése                        -melléklet
2. Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosítására
3. Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – közbeszerzés döntés
 
2021. január 8.
 
A gárdonyi 491/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 
2021. január 6.
 
1. Körzeti megbízott kinevezése
2. Törvényességi felhívás            -melléklet
 
2020. december 22.
 
1. „Tisztítsuk meg az Országot” projekt Gárdony Város közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolása                   -melléklet
2. Katlan sportöltöző építés finanszírozása
 
2020. december 21.
 
1. Vasút utca ivóvíz vezeték megvalósítása – közbeszerzés döntés
2. Gárdonyi iskolakonyha konyhai oltórendszere
3. Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről                  -melléklet
4. Helyi Építési Szabályzat módosításáról két területet érintően és a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő környezeti vizsgálat szükségességéről több területet vonatkozásában
 
 
2020. december 16.
 
2021. évi munkaterv
2021. évi átmeneti gazdálkodás
Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról                     -melléklet
 
 
2020. december 15.
 
Strandfejlesztés II. – közbeszerzési kiírás
 
2020. december 14.
 
Javaslat teremhasználatra vonatkozó megállapodás megkötésére                    -melléklet        -melléklet
 
2020. december 9.

1. Költségnövekmények II.- kérelem
2. Építési és telekalakítási tilalom törlése                   -melléklet
 
2020. december 7.
 
1. Gárdony Város Önkormányzat 2021. éves ellenőrzési terve
2. Gárdony Város Önkormányzat 2021-2024 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve            -melléklet
3. Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására
4. Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló
 
 
2020. december 3.
 
1. Ucaelnevezés                 -melléklet
2. 2021. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
 
2020. december 1.
 
Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés       -melléklet          -melléklet
 
2020. november 30.

2020. évi költségvetés I. sz. módosítása
2020. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása
2019. adóztatásról szóló beszámoló
Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
 
2020. november 26.
 
Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata
 
2020. november 24.
 
A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése
 
2020. november 23.
 
Földgáz energia beszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára
                  -melléklet                  -melléklet
 
2020. november 20.
 
Iskolakonyha-konyhatechnológia – szerződésmódosítás                 -melléklet
 
 
2020. november 19.
 
1. Gárdonyi VSC kérelme                -melléklet
2. A gárdonyi 491/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése                    -melléklet
3. Gárdony 4579, 6797/23 hrsz-ú közterületeket érintő szennyvízvezetési szolgalmi jog                 -melléklet
4. Agárd Béke utca park felújítás
 
2020. november 18.

1. Költségnövekmények - kérelem
2. Utcaelnevezés
3. Vajky György kúria felújítása - közbeszerzési eljárás kiírása               -melléklet         -melléklet
 
 
2020. november. 11.
 
Vagyonrendelet módosítása
 
2020. november 10.

1. Igazgatási szünet elrendelése
2. Strandfejlesztés  - közbeszerz
 
 
 
2020. november 4.
 
1. Vajky Kúria felújítása – műszaki ellenőr kiválasztása
2. „Tisztítsuk meg az Országot” projekt Gárdony Város közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolása felhívás alapján pályázat benyújtása 
 
2020. október 14.

1. Az avar- és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól  szóló 6/2015. (III. 26. önkormányzati rendelet módosítása
2. Útépítés – lakossági hozzájárulással         -melléklet             -melléklet
3. Vasút utca ivóvíz vezeték megvalósítása – közbeszerzés kiírása         -melléklet        -melléklet      -melléklet           -melléklet
4. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem             -mellléklet
5. Telephely bérleti szerződés megkötése             -melléklet
 
 
2020. szeptember 30.
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról
2. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására      -melléklet           -melléklet
3. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a munkaszervezet folyamatos működésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                  -melléklet
4. Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a faházak beszerzésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                         -melléklet
5. Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelem elfogadására                      -melléklet
6. Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
7. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a „Gesztenyéskert” Civil Közösségi Tér állagmegóvására és részleges felújítására biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására               -melléklet
8. Javaslat a Látótér Alapítvány számára a IV. Ütős Fesztivál megrendezéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására                        -melléklet
9. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához
10. Közbeszerzési terv módosítása                -melléklet
11. Strandfejlesztés – közbeszerzés kiírása            -melléklet              -melléklet          -melléklet
12. Iskolakonyha üzemeltetésére kiírt pályázat – döntés             -melléklet
13. Bérleti díj csökkentése iránti kérelem                      -melléklet
14. Tóparti sétány tájépítészeti tervezése          -melléklet            -melléklet             -melléklet
15. Módosított adásvételi szerződés elfogadása                -melléklet                  -melléklet
16. Önkormányzati lakások hasznosítása
17. Javaslat fogorvosi feladat-ellátás szerződésének módosítására  
18. Építési és telekalakítási tilalom törlése              -melléklet
19. Közös tulajdon megszüntetése                    -melléklet
20. Utcaelnevezés                        -melléklet
21. A gárdonyi 5420/16, 5420/21 hrsz-ú ingatlanok egy részének értékesítése             -melléklet
22. A gárdonyi 5415/5 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése                   -melléklet
23. A gárdonyi 6582, 6615 hrsz-ú ingatlanokat érintő adásvételi szerződés aláírása        -melléklet
24. VHG Nonprofit Kft. székhely változása
25. Vajky György kúria felújítása – közbeszerzési eljárás előkészítése                 -melléklet
26. Névhasználat, tulajdonosi hozzájárulás és támogatás iránti kérelem
27. Strandfejlesztés IV. ütem - pályázatok benyújtása
28. Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése                -melléklet          -melléklet
 
 
2020. szeptember 9.

1. Iskolakonyha-konyhatechnológia – közbeszerzés döntés
 
 
2020. szeptember 2.
 
1. HÉSZ módosítás Gárdony több területét érintően - véleményezési szakasz lezárása
2. Fotovoltaikus fejlesztés Gárdonyban             -melléklet             -melléklet
3. Strandok vizesblokkjainak építése” – közbeszerzési szakértő megbízása                     -melléklet
4. Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – közbeszerzési kiírás     
                          -melléklet                 -melléklet
 
 
2020. augusztus 26.
 
1. Dinnyési Vajky kúria tervezési feladatai                  -melléklet                   -melléklet
2. Javaslat egészségügyi alapfeladat ellátásra vonatkozó szerződés módosítására
3. Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
5. Bikavölgyi sétány építése – közbeszerzési eljárás döntés
 
 
 
2020. augusztus 19.
 
1. A gárdonyi 2442/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése                      -melléklet
2. A gárdonyi 7629/1 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása             -melléklet
3. Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodás             -melléklet
4. Forgalomképessé nyilvánítás                          -melléklet
5. A gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54 és 6036/59 hrsz-ú ingatlanokat érintő adásvételi szerződés aláírásának tárgyában                  
6. Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okirat módosítása
7. Agárdi Zöld Kft. alapító okirat módosítása
8. Bérleti szerződés megszüntetése                    -melléklet
9. Közétkeztetési szolgáltatás megrendelésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása          -melléklet                          -melléklet              -melléklet
 
 
2020. augusztus 5.

1. Gazdasági Program                              
2. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
3. Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2019. évi          -melléklet         -melléklet   
4. Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozóan
5. Javaslat fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan
6. Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme
7. Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
8. Gárdony 2369/2/A/39 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
9. Gárdony 2369/3/A/38 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
10. Építési tilalom törlése
11. A gárdonyi 6474/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása              -melléklet           -melléklet
12. Javaslat Igazgyöngy Alapítvány támogatására                   
13. Kátyúzás                                               
14. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
15. Utcaelnevezés                                              
                                 
2020. július 22.
 
1. Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okirat módosítása
2. Agárdi Zöld Kft. alapító okirat módosítása
 
 
2020. július 15.
 
1. 2019. költségvetés IV. módosítása
2. Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadása    -melléklet    -melléklet
4. Bölcsőde közbeszerzési eljárás előkészítés             -melléklet              -melléklet
5. Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kérelmének támogatására
6. A Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása
7. Javaslat a Nyugdíjas Klubok támogatására
8. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése             -melléklet
9. Vízvezetés szolgalmi jog megállapodás                        -melléklet
10. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységről     -melléklet
11. Javaslat felnőtt háziorvosi körzetek átalakítására
12. Felújított gárdonyi iskolakonyha - bútorok beszerzése           -melléklet
13. Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapszabály módosítása
14. Agárdi Zöld Kft. alapszabály módosítása
 
2020. június 24.
 
1. 2020. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása iránti pályázat benyújtása
2. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet módosítása
3. Javaslat fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó előszerződés megkötésére vonatkozóan
4. Javaslat a Velencei-tavi Életmód Klub kérelmének támogatására               -melléklete
5. Katlan öltözőépület, büfé bútorzat            -melléklete

2020. június 17.
 
1. A volt Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeti üdülőjének bontása
2. Agárdon útcsatlakozások felújítása, korszerűsítése
3. Park strand területén talajmechanikai szakvélemény megrendelése
4. Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására
5. A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület számára CLLD pályázathoz kölcsön folyósítása
6. A Katlan sportöltöző környezetrendezési munkálatai
 
2020. június 12.
 
1. HÉSZ mód. Széchenyi utca
2. HÉSZ mód. Vasút utca
3. HÉSZ mód. Külterület
4. HÉSZ mód. Bóné-Ady-Kossuth-Táncsics utca
5. HÉSZ mód. Üdülők útja
6. HÉSZ mód.Ladik utca
7. HÉSZ mód. Napsugár strand
8. HÉSZ mód. Park strand és kemping
9. HÉSZ mód. Pisztráng kemping
10. HÉSZ mód. Sirály strand
11. HÉSZ mód. + kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
12. Agárdi vasútállomásnál B+R parkoló létesítése
13. Helyi klímastratégiák kidolg. projekthez szakértői vállalkozási szerződés
14. Közbeszerzési szakértő megbízása - strandfejl. erszközbeszerzés
 
2020. június 10.

1. Javaslat fogorvosi praxis adásvétel elfogadására vonatkozóan
2. 2020. évi közbeszerzési terv módosítása
3. Agárdi Óvoda felújítása - közbeszerzés előkészítése
 
 
2020. június 5.
 
1. "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdony Városában" szakértői feladatok
 
2020. május 27.

1. A Gárdony 6336/6 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés
2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
3. Ingatlanok egy részének értékesítésére kiírt pályázat
4. A Katlan öltöző épületek riasztórendszerének kiépítése
 
 
2020. május 25.
 
1. A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése
2. Névhasználat iránti kérelem
3. Az önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése
 
 
2020. május 21.

1. Katlan sportöltöző építés finanszírozása
2. Nagyvirágú tóalma invazív növény eltávolítása
3. Pályázati döntés
4. Beszámoló Gárdony Város 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről
5. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
6. Területrendezés
 
 
2020. május 14.

1. Javaslat a Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására
2. Ivóvíz vezetékek kiviteli terveinek készítése
 
 
2020. május 11.

1. Tájékoztató a 2019. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről
2. Javaslat házi gyermekorvosi körzet ellátására
 
 
2020. május 8.
 
1. Ingatlanok egy részének pályáztatása
2. Utcák burkolatának felújítása
 
2020. május 5.

1. Önkormányzati bérlakás értékesítése
 
 
2020. április 28.
 
1. A gárdonyi 6582 és 6615 hrsz-ú ingatlanok egy részének értékesítése
2. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában” - projektmenedzsment szolgáltatás
3. A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése
4. Forgalomképessé nyilvánítás