Testületi ülés

2010.03.02. 09:06
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 3-án (szerdán) 17.00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívok minden kedves érdeklődőt. Tóth István polgármester

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyére

2010.02.25. 10:04
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.) intézményvezetői álláshely betöltésére.

„ÉV RENDŐRE” DÍJ

2010.02.23. 13:01
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Év rendőre” díjat az idén is kiadja amennyiben megfelelő javaslat érkezik.

Testületi ülés

2010.02.19. 12:26
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 23-án (kedden) 17.00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívok minden kedves érdeklődőt. Tóth István polgármester

Választási tudnivalók

2010.02.11. 14:07
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt és az ajánlószelvényt február 8. és 12. között kell megküldeni a választópolgároknak. A névjegyzéket február 10-től február 17-ig tesszük közszemlére. A névjegyzék hivatali időben a Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodájában tekinthető meg. A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt február 10-től február 17-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján a választási irodán március 19-én 16.00 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben úgy kérhető, hogy a küldemény legkésőbb március 19-ig megérkezzen a választási irodára. Igazolást a választás első és második fordulójára egyaránt – személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy a küldemény április 6-ig megérkezzen a választási irodához. Jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16.00 óráig lehet. Jelöltet legkésőbb március 19-én 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A választási bizottság megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet és a független jelölt legkésőbb április 2-án 16.00 óráig jelentheti be. Azok a választópolgárok, akinek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek, Gárdony 001. számú szavazókörben, Idősek Klubja 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 4. szám alatt adhatják le a választás I. és II. fordulójában szavazatukat. Helyi Választási Iroda Vezetője

Hirdetmény

2010.02.11. 14:06
A 2010. évi országgyűlési képviselő választásra vonatkozóan a választójoggal rendelkező állampolgárok szavazókörönkénti névjegyzékeit 2010. február 10-től február 17. napján 16.00 óráig közszemlére tesszük. A névjegyzékek ezen időtartamban hétköznapokon 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig megtekinthetőek Gárdony Város Polgármesteri Hivatal Aljegyzői irodájában. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt a közszemlére tétel ideje alatt lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Irodához. Gárdony, 2010. február 8. Helyi Választási Iroda Vezetője

Közmeghallgatás

2010.02.11. 13:07
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésére vonatkozó terveivel kapcsolatban városrészenként közmeghallgatást tart, melyre minden kedves érdeklődőt tisztelettel meghívok. Tóth István polgármester

Testületi ülés

2010.02.09. 17:31
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én (csütörtökön) 18.00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívok minden kedves érdeklődőt. Tóth István polgármester

Tisztelt Adózók Figyelem, adómérték változás!

2010.01.25. 11:41
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2010. január 1-től Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (XII.09.) számú rendelete alapján az idegenforgalmi adó mértéke az alábbiak szerint módosult:

Megalakul a Rákbetegek Önsegítő Csoportja

2010.01.20. 21:21
Hit, szeretet, összefogás Megalakul a Rákbetegek Önsegítő Csoportja Gárdonyban az Általános Iskolában kapott helyet a civil kezdeményezés. 2010. február 27-től a hónap utolsó szerdáján 16.00 – 18.30 óráig tartunk összejövetelt (Gárdony, Bóné K. u. 14/b.)

Megváltozott ügyfélfogadási rend!

2009.12.30. 15:05
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. január 01-jétől a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik:

BURSA HUNGARICA

2009.12.02. 15:06
Gárdony Város Önkormányzat által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásra 29 fő adta be „A” típusú pályázati anyagát, 4 fő „B” típusú pályázati anyagát. Gárdony Város Önkormányzata az Ösztöndíjpályázat keretében „A” típusú pályázóknak - 29 főnek - összesen 109.000.-Ft/hó összeget ítélt meg, „B” típusú pályázóknak – 4 főnek - összesen 20.000.-Ft/hó összeget ítélt meg 2010. évi tanulmányai támogatására az alábbiak szerint:

TÁJÉKOZTATÁS ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

2009.12.02. 09:54
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az év végi ünnepek miatt a Polgármesteri Hivatalban a munkarend és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint változik: December 16. szerda 8,00 órától 18,00 óráig December 18. péntek 8,00 órától 16,00 óráig. Az alábbi munkanapokon a Hivatal zárva tart: December 19., 28., 29., 30.,31. 2010. év első munkanapján január 4. hétfőn az ügyfélfogadás a szokásos rendben 8,00 órától 17,30 óráig tart. Az Okmányiroda december 28-án és 30-án 8.00 órától 16.00 óráig ügyfélfogadást tart, továbbá munkanapokon anyakönyvi ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. Gárdony, 2009. december 01. GÁRDONY VÁROS JEGYZŐJE

Védőoltással a méhnyakrák ellen!

2009.11.20. 13:51
Önkormányzatunk széleskörű kampányt szervez a méhnyakrák megelőzésének céljából. A program célja a védőoltáshoz való hozzájutás segítése az Önkormányzat támogatásával, a 11-18 éves kijelölt célcsoport részére, valamint a tájékozottság növelése, a preventív szemléletre való ösztönzés. A programot az Önkormányzat a következő években is folytatni szeretné. A program keretében a 10-18 éves korú, állandó gárdonyi lakóhellyel rendelkező leánygyermekek védőoltással történő ellátását támogatjuk.

Közmeghallgatás

2009.11.16. 15:28
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 24-én (kedden) 18.00 órakor Közmeghallgatást tart Városháza földszinti tanácskozó termében, melyre minden kedves érdeklődőt tisztelettel meghívok. Tóth István polgármester
Fel