Tájékoztató Sport Alap és Kulturális Alap pályázatokról
2021.05.07. 08:27

Gárdony Város Önkormányzat pályázatot írt ki a 2021. évi költségvetésében biztosított „Kulturális Alap” és „Sport Alap” keretek terhére. A részletes pályázati kiírás olvasható Gárdony Város honlapján www.gardony.hu címen. A pályázati adatlap elérhető Gárdony Város honlapján, www.gardony.hu címen, valamint elvihető a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal recepciójáról. A pályázatról érdeklődni lehet dr. Drdul Emília szervezési munkatársnál. Telefon: 06-22/570-223 A pályázatot írásban, egy példányban, jelen pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani a pályázati adatlapon az ott megjelölt csatolandó dokumentumokkal együtt. A pályázatot 2021. május 21. 12:00 óráig lehet benyújtani postán, illetve személyesen a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal portáján lehet leadni.

Pályázati adatlap

Kulturális Alap pályázati kiírás

Sport Alap pályázati kiírás


 

Fel