Tájékoztatás az általános iskolákba történő beíratásról

2021.04.01. 11:31
A Székesfehérvári Tankerületi Központ közleménye szerint a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 15. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
 A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés alapján – az iskola beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.

Tájékoztatás óvodai beíratásról

2021.03.26. 11:22

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményfenntartó döntésének megfelelően a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe a 2021/2022 nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:

2021. április 26. – 28. napokon 8-15 óra között.

Szigorított védelmi intézkedések a hivatalban

2021.03.10. 11:34

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány által elrendelt szigorított védelmi intézkedések időtartama alatt a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal részéről továbbra is ügyfeleinknek a lehetőségekhez képest történő maximális kiszolgálására törekszünk.

A március 8-tól 22-ig terjedő időszakban ügyfeleink nem léphetnek be a Városháza épületébe, de a már több alkalommal és több felületen közölt módon és elérhetőségeken fel tudják venni velünk a kapcsolatot.

Tájékoztató "év rendőre" díjról

2021.03.10. 09:25

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Év rendőre” díjat az idén is kiadja, amennyiben megfelelő javaslat érkezik. Az „Év rendőre” díj adományozható annak a személynek, aki:

 

Tájékoztatás vízhiányról

2021.03.09. 11:27

Tájékoztatásul közöljük, hogy Agárd településen a Kígyó utcát érintően 2021. március 12-én, pénteken az ivóvízhálózaton fejlesztési munkálatokat végez a DRV Zrt. A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az utcában átmenetileg korlátozásra kerül, ezért vízhiány várható. Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítják.

A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjik bejelenteni!

Rendkívüli szünettel, dikitális oktatással kapcsolatos tájékoztató

2021.03.08. 13:45

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 104/2021. (III. 5.) rendeletével 2021. március 8-tól április 7-ig az iskolákban digitális oktatást, az óvodákban rendkívüli szünetet rendelt el.

A 111/2021.(III. 6.) rendelet alapján ezen időszak alatt a szülő kérelmére – indokolt esetben – biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete. A felügyelet iránti kérelmet az adott intézmények vezetői felé kell telefonon vagy e-mailban benyújtani.

Az önkormányzat a rendkívüli szünet, illetve a digitális oktatás időtartama alatt is biztosítja a szülő kérelme alapján a gyermekek, tanulók étkeztetését, az ebéd elvitelének lehetőségével. Az erre vonatkozó igényeket szintén az intézményvezetőnél vagy az élelmezésvezetőnél kell jelezni.

Kérünk Mindenkit, hogy a fenti rendelkezések alkalmazása során szíveskedjenek a járványügyi előírásokat szigorúan betartani! 

Tájékoztató ügyfélfogadás szüneteltetéséről

2021.03.04. 15:11
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés által meghosszabbított veszélyhelyzet időtartama alatt a koronavírus járványra tekintettel a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Ügyfeleink csak az ügyintézővel történő egyeztetés nyomán, az ő engedélye alapján, maszkban léphetnek be a Városháza épületébe.Ezen időszakban ügyfeleinkkel telefonon, elektronikusan (e-mailben, hivatali kapun) és postai úton tartjuk a kapcsolatot.

Elérhetőségeink az alábbiak:

Áramszünet értesítő

2021.03.04. 15:09
Az E.ON Ügyfélszolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatásaik kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható az alábbi tájékoztatókban foglaltak szerint.  
Tervezett áramszünet elmarad az alábbi tájékoztató szerint:

Tájékoztatás munkavégzésről

2021.03.04. 15:03
„Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően"
 
Kétheti tervezett munkavégzés:

2021. március 03. – március 16.

Zoom meeting útmutató lakossági fórumhoz

2021.02.24. 11:25

Gárdony Város Online Lakossági Fóruma az alábbi linken érhető el. A fórumhoz 13:55 perctől lehet csatlakozni, EZEN A LINKEN és 14:00-tól indul el a fórum! 

A Zoom Meeting konferencia rendszer használatához készített útmutató videó az ezen a linken elérhető, amely tartalmazza részben a Lakossági Fórum-hoz kialakított beállítások ismertetését, és fórum lebonyolításának menetét is felhasználói oldalról. 

Tájékoztatás vérvétel helyéről

2021.02.22. 11:29
Tisztelt Lakosok!

2021. 03. 01. naptól várhatóan 2021. 06. 30. napig a dinnyési rendelő felújítása miatt a dinnyési lakosok vérvétele hétfő kivételével 08:00 – 10:30 közötti időben a Gárdony, Szabadság út 12. szám alatti rendelőben történik.

Kiadó lakás

2021.02.17. 15:28
Gárdony Város Önkormányzat bérbe adja a 2483 Gárdony, Bóné K. u. 8. D. épület/1. szám alatti összkomfortos 40 m2 alapterületű lakását havi bruttó 100.000,- Ft bérleti díjért. A bérlőnek a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 100.000,- Ft kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A lakással kapcsolatos rezsi költségek a bérlőt terhelik. A lakás bérbevételével kapcsolatban a 22/570-235 telefonszámon, illetve az onkormanyzat@gardony.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Felhívás partnerségi egyeztetésre és értesítés lakossági fórum tartásáról a Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosítása ügyében

2021.02.15. 17:11

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, illetve a 4/2017 (IV.3.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnereket, hogy Gárdony Város Önkormányzata  módosítja a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet az alábbiak szerint:

 

Tájékoztató a Velencei-tó jégvastagságáról

2021.02.15. 16:49

A Velencei-tó felszínét egybefüggő jég borítja. A jég vastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen 2021. február 19-án 7.00-kor mértek szerint  6,0 cm. A jég sportolásra nem alkalmas.

 

INGYENES JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

2021.02.15. 14:03

25 éve működtet ingyenes jogsegélyszolgálatot Magyarországon az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, olyan emberek számára, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet.

Az elmúlt negyedszázad során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal. De milyen sérelmek történhetnek a pszichiátrián? A leggyakoribb panaszok, amelyekkel az alapítványt felkeresték: jogtalan kényszerbeszállítás a pszichiátriára, túlgyógyszerezés, indokolatlan korlátozás vagy lekötözés, megalázó bánásmód, elfogadhatatlan higiéniás körülmények, de nem egyszer jelentkeztek hozzátartozók haláleset miatt is. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.

Fel