Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2021.10.14. 15:29
2021. október 6-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.     A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót. 

2.     Ugyancsak elfogadásra került a 2020. évi adóztatásról szóló beszámoló. 

3.    Bérleti díj mérséklése iránt benyújtott kérelem tárgyában hozott hozzájáruló határozatot a Képviselő-testület, figyelembe véve a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetet. 

4.  A Képviselő-testület módosította a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendeletet. 

5.   A Képviselő-testület módosította a Fókusz Szociális Szolgálat alapító okiratát, mivel az intézmény tevékenységét egy új telephelyen is ellátja a 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8/A. szám alatt.

MEGHÍVÓ - Első konferencia lakosság részére

2021.10.08. 10:50

Ezúttal meghívom Önt Gárdony Város Önkormányzata rendezésében a KEHOP-1.2.1-18-2018-00053 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdonyban” című projekt keretében megrendezésre kerülő Konferenciára.

Helyszín: Microsoft Teams - Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Időpont: 2021. október 14. 17:25-19:00

PROGRAM:

Üzemszünet értesítő

2021.10.07. 14:40
 Az E.ON Ügyfélszolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatásaik kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható az alábbi tájékoztatókban foglaltak szerint.
 
 
 

Bursa Hungarica pályázati kiírás

2021.10.05. 13:59
Gárdony Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2021. október 5. naptól kiírta 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

- felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), valamint

- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás)

A részletes pályázati kiírás olvasható Gárdony Város honlapján, www.gardony.hu címen, továbbá Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint elvihető a recepcióról.

További információk olvashatók az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján, www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

Információ:   dr. Drdul Emília szervezési munkatársnál a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal I. em. 104. irodában. Telefon: 06-22/570-223

"A" típusú pályázati kiírás letöltése

"B" típusú pályázati kiírás letöltése

MEGHÍVÓ A TÉRSÉG VÁLLALKOZÁSAINAK VEZETŐI ÉS/VAGY A TÉMÁBAN ÉRINTETT/DELEGÁLT DOLGOZÓI RÉSZÉRE MEGRENDEZETT WORKSHOPRA

2021.09.28. 11:22

Ezúttal meghívom önt Gárdony Város Önkormányzata rendezésében a KEHOP-1.2.1-18-2018-00053 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdonyban” című projekt keretében a térség vállalkozásainak vezetői és/vagy a témában érintett/delegált dolgozói részére megrendezésre kerülő workshopra, melyhez online, Microsoft Teams-en keresztül tud csatlakozni.

Időpont: 2021. október 07. 17:30-18:30

Csatlakozási lehetőség: Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

A workshop az alábbi témákat érinti:

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2021.09.24. 08:29

2021. szeptember 15-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.      A Képviselő-testület arról döntött, hogy a vonatkozó „Tisztítsd meg az országot” projektre vonatkozó felhívás alapján pályázni kíván a Gárdony város közigazgatási területén levő illegális hulladéklerakók felszámolására 10.676.146,- Ft összegű támogatás elnyerése céljából.

2.      A Tankerületi Központ megkeresése alapján a Képviselő-testület egyetértő döntést hozott az iskolai felvételi körzetek meghatározása tárgyában, az egyes intézményekben tanuló hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának megállapításával egyidejűleg.

3.      Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Harmónia Művészeti Alapítvány „KúlTúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázata megvalósítása céljából az önkormányzat 2.500.000,- Ft összegű keretet biztosít a pályázati finanszírozás megtörténtéig.

4.      A Képviselő-testület arról határozott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2022. évi fordulójához.

Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések

2021.09.23. 10:30

Tisztelt Érdeklődők!

Mellékelten csatoljuk a „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” projekt kapcsán 2021. szeptember 14-én megtartott lakossági fórumon elhangzott előadás anyagát.

Az előadás anyaga letölthető innen

 

Virtuális Erőmű Program

2021.09.21. 13:59

Fenntarthatósági programjaink megvalósításában szakmai együttműködő partnerünk hazánk legnagyobb és legismertebb energiahatékonysági társadalmi innovációs programját, a Virtuális Erőmű Programot (VEP) működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6 NKft.), amely egyben a zöld gazdasági szakmapolitikai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. A Mi6 partnerségben működik az NFFT-vel, a KEH-el, az ITM-el, a PM-el, az EMMI-vel, a MÖOSz-al, az MJVSz-el és a TÖOSz-al, de több ezer vállalkozással, a megyei önkormányzatokkal, a Fővárossal, a megyei jogú városokkal és számos önkormányzattal is.

Pályázati kiírás Gárdony 5426/4 hrsz-ú ún. Napsugár strand területén bontási munkákra

2021.09.14. 09:30
 • Gárdony város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gárdonyi 5426/4 hrsz-ú ún. Napsugár strand területén található vas öltöző és napozó terasz épület teljes le- és elbontására.
 • A területen a bontás után teljes tereprendezést kell megvalósítani.
 • A bontási munkálatokkal egyidőben kell végezni az érintett területen lévő összes anyag elbontását, elszállítását is.
 • Az esetleges engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.
 • Előzetes bejárás 2021. szeptember 16. 10:00 – 12:00 között.
 • A bontással kapcsolatos teljes felelősség mind az anyagok, mind a hulladékok, mind az esetleges veszélyes hulladék tekintetében a vállalkozó felelőssége, a hulladék elhelyezését bizonylattal igazolni kell.
 • Ajánlatok beadási határideje: 2021. október 1. 10:00
 • Döntés a beadási határidőt követő első testületi ülés időpontjában.
 • Munkaterület átadása: 2021. október 11.
 • Munkálatok befejezése: 2021. december 1.
 • Kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetében se hirdessen győztest.

Lakossági fórum „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” projekthez kapcsolódóan

2021.09.10. 08:24
Tisztelt Érdeklődők!
Gárdony Város Önkormányzata a TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” projekt kapcsán európai uniós támogatásban részesült, melyből geotermikus fűtőmű és napelemes rendszerek telepítése valósul meg városunkban. A projekthez kapcsolódóan lakossági fórumot tartunk, ahol a fejlesztési program részleteiről tartunk tájékoztatást.

Időpont: 2021. szeptember 14. (kedd), 16:00
Helyszín: Városháza, földszinti tanácskozó terem (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.)
Számítunk megjelenésére!

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2021.09.09. 15:29

2021. szeptember 1-én rendkívüli ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.      Az agárdi Napsugár strand új bejárati épülete és az ahhoz kapcsolódó szociális blokk tervdokumentációjának elkészítésével Dányádi Áron építészmérnököt bízta meg a Képviselő-testület és egyben döntött a tervezési szerződés jóváhagyásáról.

2.      Korábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott a vevők személyek változásáról és az adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

3.      A megnövekedett gyermeklétszám miatt a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium kettő osztályának az elhelyezése nem biztosított, így az agárdi Közösségi Házban kell megoldania azt. Ennek érdekében a Képviselő-testület döntött a Közösségi Ház Székesfehérvári Tankerületi Központ részére történő ideiglenes használatba adásáról.

Vendéglátó üzletek felhívása adatszolgáltatásra

2021.09.08. 13:50

Tisztelt Vendéglátó Üzletet Üzemeltetők!

2021. január 1. napjával módosult a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet. A módosítás értelmében a tevékenységüket már bejelentett vendéglátó üzletet üzemeltető kereskedőknek a vendéglátóhely üzlettípusát 2021. március 31-ig be kellett jelenteni a jegyzőnek.

 A Kormányrendelet 2021. augusztus 19-én hatályba lépett 27. § (11) bekezdése szerint a jegyző fentieket köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget ezen kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal, a kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

Fentiekre tekintettel felhívom az üzemeltetők figyelmét, hogy akik még nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, azt azonnali hatállyal tegyék meg.  

A bejelentés nyomtatványa a https://www.gardony.hu/ oldalról letölthető.

Beküldése: Gárdony Város Önkormányzatának címezve elektronikus úton, hivatali kapun keresztül  https://epapir.gov.hu/, vagy postai úton, illetve a kitöltött nyomtatvány a hivatal bejáratánál lévő postaládába is elhelyezhető, vagy az ügyintézőnél, - 2. emelet 202. iroda -, leadható.

Őszi hacacáré

2021.08.26. 11:22

Városunk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy az országban az elsők között láthatja vendégül a több mint 120 állomásból álló "Őszi hacacáré" fantázianevű programsorozatot.

Augusztus 28-án a fesztiválsorozat részeként Gárdonyban, a hivatal és az iskola közötti téren kerül sor Kállay-Saunders Band és az Intim Torna Illegál zenekarok koncertjére. Az első előadás 18:50-kor, a második 20:15-kor kezdődik. Az előadássorozatot a Magyar Kormány támogatja. A Covid19 járvány miatt a szórakoztatóiparban dolgozók másfél éven át nem találkozhattak a közönségükkel, s jelentős veszteségeik halmozódtak fel. A programot egy komoly szervezőiroda készíti elő és bonyolítja le. Nekünk, gárdonyiaknak és a környékbeli települések zenerajongóinak csak részt kell vennünk a rendezvényen. A belépés ingyenes. Jó szórakozást kívánok az eseményen megjelenőknek!

Tájékoztató Popstrand rendezvényeiről

2021.08.18. 10:23
Kedves Gárdonyi Lakosok!
Turbók János, a Popstrand főrendezőjének köszönhetően az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, 21-én szombaton a helyi lakosok számára ingyenes az ISMERŐS ARCOK, KERESZTES ILDIKÓ, BOKA BOOGIE BAND rendezvény, amely hozzájárul állami ünnepünk méltó megünnepléséhez! Védettségi igazolás nem szükséges.
Jó szórakozást kívánunk!

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2021.08.02. 11:37

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 4. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 5-6. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
Fel