Tájékoztatás

2021.12.01. 11:11

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok meghosszabbításáról, az új kérelmek benyújtásának határidejéről

A veszélyhelyzetre tekintettel, külön döntés nélkül, a vonatkozó Kormányrendelet erejénél fogva meghosszabbodott jogosultságokkal kapcsolatban tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 2021. december 1-jei hatálybalépését követően, a 96.§ (3) bekezdése alapján, a 2020. november 4-e és 2021. december 31-e között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok meghosszabbításának végső időpontja 2022. február 28.  

"Tisztítsuk meg az országot" projekt

2021.11.29. 16:13
„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2021. évben megvalósítandó illegális hulladékok összegyűjtése

Nagy erőkkel zajlik az illegális hulladékok felszámolása a “Tisztítsuk meg az Országot! pályázat keretében.

Az Agárdi Zöld Kft. és a VHG Nonprofit Kft. munkatársai 14 helyszínen tisztítják meg a területeket az illegálisan elhelyezett hulladékoktól.

Védőoltási tájékoztató

2021.11.29. 11:29
 COVID-19 oltási program november 29. – december 5.

Az országos program részeként november 29. és december 5. között Rendelőintézetünkben is, az előző hét gyakorlatának megfelelően folytatódik az oltási program. Harmadik, második és első oltásra lehet jelentkezni.

Rendelőintézetünkben Pfizer-BioNTech, vagy Sinopharm vakcina közül lehet választani.

Üzemszünet értesítő

2021.11.29. 11:22
  Az E.ON Ügyfélszolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatásaik kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható az alábbi tájékoztatókban foglaltak szerint.
 

Testületi ülés 2021. november 30-án

2021.11.25. 15:19
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 30-án (kedden) 17:00 órakor testületi ülést, majd azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
 
 
Napirendi pontok:

Felhívás

2021.11.25. 14:05

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magas feszültségű vezetékekbe benyúló faágak gallyazását az E.ON által megbízott szakemberek november 25.- ével megkezdik és január 31.-ével befejezik.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy a levágott gallyakhoz (melyet a szakemberek vágtak le, és melyek elszállításáról ők gondoskodnak) a saját zöldhulladékukat NE helyezzék oda. Azt a vállalkozó nem fogja elszállítani és a Polgármesteri Hivatal büntetést fog kiszabni az ingatlan tulajdonosának.

Szíves megértésüket köszönjük!              

Jankovics Zoltánné

jegyző

Eladó önkormányzati telek

2021.11.23. 14:58
Gárdony Város Önkormányzat értékesíti a 491/12 hrsz.-ú 1608 m2 nagyságú ingatlanát 19.600.000,- Ft vételáron. Az ingatlan a Határ utcában található. Szennyvíz közmű csatlakozás az ingatlanon, víz, gáz és villamos áram csatlakozási lehetőség az ingatlan előtti utcában található. A telket gázvezetési szolgalom terheli a mellékelt térkép szerint. 
 
Érdeklődni munkaidőben a +36/30-653-7350-es telefonszámon és e-mailben a fekete.gyorgy@gardony.hu címen lehet.
 
 

Védőoltási tájékoztató

2021.11.22. 14:20
A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben november 2.-tól újra indult a COVID-19 oltási program.
Az országos oltási program részeként november 22. és 28. között Rendelőintézetünkbe is lehet, harmadik oltásra, az alábbi linken időpontot foglalni.

Harmadik oltásra Pfizer-BioNTech, vagy Sinopharm vakcina közül lehet választani.

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Lakossági tájékoztatása

2021.11.18. 14:20
 „Kezdődik a fűtési szezon”

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben országosan több eseményhez is riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen esetekhez pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince- kazánház füsttel telítődött, személy CO- füstmérgezést szenvedett- elhalálozott, melléképület- kazánház teljes terjedelmében égett. A hasonló esetek megelőzése céljából készítettük ezt a rövid megelőző tájékoztatót.

Egyéni gazdaságok összeírása

2021.11.15. 15:45
Tisztelt Mezőgazdasági Gazdálkodók!

A Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. közreműködésével településünkön rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 2021.” elnevezéssel.

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező.

Felhívás házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatban

2021.11.10. 15:09

A Fejér Megyei Közgyűlés részéről megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz a településen található ingatlanok házszámkihelyezésével kapcsolatban.

A Mentőszolgálat jelzése alapján a megyében hatalmas problémát jelent a kivonuló mentőegységek számára az épületeken levő házszámok pontatlansága hiánya. Az ebből adódó késedelmen akár egy beteg élete is múlhat. Ugyanezzel a problémával kerülnek szembe a rendőrök és a tűzoltók is napi munkájuk végzése során.

Ezúton szeretném felhívni a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelete is előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az ingatlan házszámát tartalmazó táblát az utcafronti kerítésre vagy a ház falára elhelyezni.

Kérem, hogy ezen rendelkezésnek megfelelően szíveskedjenek a hiányzó házszámok elhelyezéséről gondoskodni, mivel a fentiekben említett szervezetek pontos tájékoztatása Mindnyájunk közös érdeke!

 

Jankovics Zoltánné

jegyző

 

 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2021.11.08. 17:12
2021. november 3-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.     Az agárdi városközpontban megvalósuló barnamezős beruházáshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött az orvosi rendelőket magába foglaló épületrész elektromos és gyengeáramú hálózatra vonatkozó pótmunkáknak a kivitelező SP Hungary Zrt. részéről történő megrendeléséről.

2.     A Képviselő-testület hozzájárult egy önkormányzati tulajdonú ingatlan határrendezése érdekében szükséges telekalakítási eljárás megindításához.

3.     A településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához kapcsolódóan a Képviselő-testület visszavonta a beépítésre szánt területekről hozott 465/2021. (X.20.) határozatát és e tárgyban új döntést hozott.

Tájékoztatás - Montázs projekt

2021.11.08. 15:38
A MONTÁZS projektet (EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001) a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg Európai Uniós támogatásból. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.
 
 

Tájékoztatás vízhiányról

2021.11.05. 11:54

Tájékoztatásul közöljük, hogy Gárdony-Agárd településen a Bethlen G. u., Szondy Gy. u., Marx K. tér, Hóvirág u., Kazinczy F.u. 21-27. és 16-20. közötti ingatlanokon

2021.11.09 és 2021.11.10-én 

a DRV Zrt. az ivóvíz hálózaton fejlesztési munkálatokat végez. A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg, részlegesen korlátozva lesz, előfordulhat vízzavarosodás, levegős ivóvíz.

Tájékoztató

2021.11.03. 15:14

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány ismételt súlyosbodása miatt ügyfeleink kizárólag az arc és száj eltakarására alkalmas maszkban léphetnek be a Városháza épületébe, melyet itt-tartózkodásuk időtartama alatt folyamatosan viselniük kell.

Az intézkedés Mindannyiunk egészségének védelmét szolgálja.

Megértésüket köszönjük!

                                                                                   Gárdony Város Jegyzője

Fel