Pályázati kiírás Gárdony 5426/4 hrsz-ú ún. Napsugár strand területén bontási munkákra

2021.09.14. 09:30
 • Gárdony város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gárdonyi 5426/4 hrsz-ú ún. Napsugár strand területén található vas öltöző és napozó terasz épület teljes le- és elbontására.
 • A területen a bontás után teljes tereprendezést kell megvalósítani.
 • A bontási munkálatokkal egyidőben kell végezni az érintett területen lévő összes anyag elbontását, elszállítását is.
 • Az esetleges engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.
 • Előzetes bejárás 2021. szeptember 16. 10:00 – 12:00 között.
 • A bontással kapcsolatos teljes felelősség mind az anyagok, mind a hulladékok, mind az esetleges veszélyes hulladék tekintetében a vállalkozó felelőssége, a hulladék elhelyezését bizonylattal igazolni kell.
 • Ajánlatok beadási határideje: 2021. október 1. 10:00
 • Döntés a beadási határidőt követő első testületi ülés időpontjában.
 • Munkaterület átadása: 2021. október 11.
 • Munkálatok befejezése: 2021. december 1.
 • Kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetében se hirdessen győztest.

Testületi ülés 2021. szeptember 15-én

2021.09.13. 17:10
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 15-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd azt követően 19:00 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:

Lakossági fórum „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” projekthez kapcsolódóan

2021.09.10. 08:24
Tisztelt Érdeklődők!
Gárdony Város Önkormányzata a TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” projekt kapcsán európai uniós támogatásban részesült, melyből geotermikus fűtőmű és napelemes rendszerek telepítése valósul meg városunkban. A projekthez kapcsolódóan lakossági fórumot tartunk, ahol a fejlesztési program részleteiről tartunk tájékoztatást.

Időpont: 2021. szeptember 14. (kedd), 16:00
Helyszín: Városháza, földszinti tanácskozó terem (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.)
Számítunk megjelenésére!

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2021.09.09. 15:29

2021. szeptember 1-én rendkívüli ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.      Az agárdi Napsugár strand új bejárati épülete és az ahhoz kapcsolódó szociális blokk tervdokumentációjának elkészítésével Dányádi Áron építészmérnököt bízta meg a Képviselő-testület és egyben döntött a tervezési szerződés jóváhagyásáról.

2.      Korábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott a vevők személyek változásáról és az adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

3.      A megnövekedett gyermeklétszám miatt a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium kettő osztályának az elhelyezése nem biztosított, így az agárdi Közösségi Házban kell megoldania azt. Ennek érdekében a Képviselő-testület döntött a Közösségi Ház Székesfehérvári Tankerületi Központ részére történő ideiglenes használatba adásáról.

Vendéglátó üzletek felhívása adatszolgáltatásra

2021.09.08. 13:50

Tisztelt Vendéglátó Üzletet Üzemeltetők!

2021. január 1. napjával módosult a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet. A módosítás értelmében a tevékenységüket már bejelentett vendéglátó üzletet üzemeltető kereskedőknek a vendéglátóhely üzlettípusát 2021. március 31-ig be kellett jelenteni a jegyzőnek.

 A Kormányrendelet 2021. augusztus 19-én hatályba lépett 27. § (11) bekezdése szerint a jegyző fentieket köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget ezen kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal, a kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

Fentiekre tekintettel felhívom az üzemeltetők figyelmét, hogy akik még nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, azt azonnali hatállyal tegyék meg.  

A bejelentés nyomtatványa a https://www.gardony.hu/ oldalról letölthető.

Beküldése: Gárdony Város Önkormányzatának címezve elektronikus úton, hivatali kapun keresztül  https://epapir.gov.hu/, vagy postai úton, illetve a kitöltött nyomtatvány a hivatal bejáratánál lévő postaládába is elhelyezhető, vagy az ügyintézőnél, - 2. emelet 202. iroda -, leadható.

Testületi ülés 2021. szeptember 1-jén

2021.08.31. 09:00
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 1-jén (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd azt követően 19:00 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:

Őszi hacacáré

2021.08.26. 11:22

Városunk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy az országban az elsők között láthatja vendégül a több mint 120 állomásból álló "Őszi hacacáré" fantázianevű programsorozatot.

Augusztus 28-án a fesztiválsorozat részeként Gárdonyban, a hivatal és az iskola közötti téren kerül sor Kállay-Saunders Band és az Intim Torna Illegál zenekarok koncertjére. Az első előadás 18:50-kor, a második 20:15-kor kezdődik. Az előadássorozatot a Magyar Kormány támogatja. A Covid19 járvány miatt a szórakoztatóiparban dolgozók másfél éven át nem találkozhattak a közönségükkel, s jelentős veszteségeik halmozódtak fel. A programot egy komoly szervezőiroda készíti elő és bonyolítja le. Nekünk, gárdonyiaknak és a környékbeli települések zenerajongóinak csak részt kell vennünk a rendezvényen. A belépés ingyenes. Jó szórakozást kívánok az eseményen megjelenőknek!

Tájékoztató Popstrand rendezvényeiről

2021.08.18. 10:23
Kedves Gárdonyi Lakosok!
Turbók János, a Popstrand főrendezőjének köszönhetően az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, 21-én szombaton a helyi lakosok számára ingyenes az ISMERŐS ARCOK, KERESZTES ILDIKÓ, BOKA BOOGIE BAND rendezvény, amely hozzájárul állami ünnepünk méltó megünnepléséhez! Védettségi igazolás nem szükséges.
Jó szórakozást kívánunk!

Testületi ülés 2021. augusztus 11-én

2021.08.09. 17:07
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 11-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2021.08.02. 11:37

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 4. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 5-6. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2021.07.23. 11:55
2021. július 14-én rendkívüli ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.–2. A Képviselő-testület korábbi határozataihoz kapcsolódóan döntést hozott önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződések elfogadása tárgyában.

3. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület az „Agárdi településrészi   központ I. ütem” című projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére    költségnövekmény iránti igényt nyújtott be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogatásáról szóló jogszabály alapján.

4.  A Képviselő-testület módosította a „város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti  tulajdonosi jogok gyakorlásáról

5.  Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére gépjárműfecskendőik javítási  költségeire 250.000,- Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a Képviselő-   testület.

6. A Képviselő-testület döntött a Dr. Kalmár József és Társa Családorvosi Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés módosításáról a prevenciós   rendelési időt és a szakdolgozó személyét illetően.

7.  Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület a Fókusz Szociális Szolgálat intézményvezetőjének megválasztásáról. A Képviselő-testület az intézmény vezetőjévé a tisztséget eddig betöltő Molnár Tamást választotta meg.

Jankovics Zoltánné jegyző

Felhívás partnerségi egyeztetésre a Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosítása ügyében

2021.07.23. 11:50

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, illetve a 4/2017 (IV.3.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnereket, hogy Gárdony Város Önkormányzata  módosítja a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet az alábbiak szerint:

Testületi ülés 2021. július 28-án

2021.07.23. 11:27
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 28-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:
 

Tájékoztató fürdőzési tilalom feloldásáról

2021.07.22. 15:08

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Nyaralótulajdonosokat és ideérkező Vendégeinket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az agárdi Napsugár Strandon és Tini Strandon elrendelt fürdőzési tilalmat 2021. július 26-tól feloldotta.

Gárdony város területén található valamennyi kijelölt fürdőhelyen engedélyezett a fürdőzés.

Szeretettel várunk Mindenkit a kifogástalan vízminőségű strandjainkon.

Áramszünet értesítő

2021.07.22. 15:05
Az E.ON Ügyfélszolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatásaik kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható az alábbi tájékoztatókban foglaltak szerint. 
 
Fel