„A hulladéktól az energiáig” Használt sütőolaj visszagyűjtők Gárdonyban

2021.05.14. 09:08
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunk három pontján sütőolaj visszagyűjtő konténereket helyezett el díjmentesen a H-Bio Kft.
  • Gárdony, Posta utca, parkoló
  • Gárdony-Agárd, Agárdi Csuka Csarnok
  • Gárdony-Dinnyés, Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ

 A rendszer előnye, hogy nyílt téren is tárolható a konténer, a lakosság könnyen meg tudja közelíteni azokat, ezen kívül a konténerek ürítése a lakosság igényéhez igazodik.

Miért fontos a sütőolaj szelektív gyűjtése?

Tájékoztató a Katlan nyitásáról

2021.05.11. 11:29

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy fél éves kényszerű zárvatartást követően május 10-én hétfőn a gárdonyi „Katlan”-t ismét megnyitottuk. Kérjük, hogy a létesítmény látogatása és használata során szíveskedjenek betartani az alábbi járványügyi rendelkezéseket: A „Katlan” játszótéri részén a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján minden 6 év feletti személy köteles maszkot viselni. Kérjük továbbá, hogy szíveskedjenek a megfelelő távolságtartásra figyelni. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról rendelkező 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint a labdarúgó pályát kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy használhatja, mely okmány a személyi igazolvánnyal együtt érvényes. Ezen okmányok ellenőrzésére a létesítmény gondnoka jogosult. Kellemes időtöltést kívánunk, melynek során kérjük, vigyázzanak Egymás egészségére!

Gárdony Város Önkormányzat

Tájékoztató Sport Alap és Kulturális Alap pályázatokról

2021.05.07. 08:27

Gárdony Város Önkormányzat pályázatot írt ki a 2021. évi költségvetésében biztosított „Kulturális Alap” és „Sport Alap” keretek terhére. A részletes pályázati kiírás olvasható Gárdony Város honlapján www.gardony.hu címen. A pályázati adatlap elérhető Gárdony Város honlapján, www.gardony.hu címen, valamint elvihető a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal recepciójáról. A pályázatról érdeklődni lehet dr. Drdul Emília szervezési munkatársnál. Telefon: 06-22/570-223 A pályázatot írásban, egy példányban, jelen pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani a pályázati adatlapon az ott megjelölt csatolandó dokumentumokkal együtt. A pályázatot 2021. május 21. 12:00 óráig lehet benyújtani postán, illetve személyesen a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal portáján lehet leadni.

Pályázati adatlap

Kulturális Alap pályázati kiírás

Sport Alap pályázati kiírás

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyintézési rendjéről

2021.05.06. 13:27

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban a veszélyhelyzet időtartama alatt is zavartalanul folyik az ügyintézés, a munkatársak telefonon, e-mailben elérhetőek.

A személyes ügyfélfogadás – ellenkező rendelkezésig – továbbra is szünetel.

Az ügyfelek kizárólag az ügyintéző engedélye alapján, előzetes telefonos egyeztetés után léphetnek be az épületbe, ez alatt maszkot kell viselniük. Telefonos elérhetőségeink:   

Tájékoztatás KSH lakossági adatfelvételről

2021.04.22. 14:38
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Gárdony városában önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők

Tájékoztatás gyűjtőedények átvételéről

2021.04.01. 15:09

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ingatlantulajdonosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételére a 2021. április 6-tól – 17-ig terjedő időszakban ismét lehetőséget biztosítunk az Agárdi Zöld Kft. 2484 Gárdony (Agárd) Mester u. 2. szám alatti telephelyén, hétköznap 8.00-15.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig.

Kérjük, aki a gyűjtőedényeket az őszi időpontban még nem vette át az éljen ezzel a lehetőséggel.

Tájékoztatás az általános iskolákba történő beíratásról

2021.04.01. 11:31
A Székesfehérvári Tankerületi Központ közleménye szerint a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 15. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
 A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés alapján – az iskola beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.

Tájékoztatás óvodai beíratásról

2021.03.26. 11:22

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményfenntartó döntésének megfelelően a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe a 2021/2022 nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:

2021. április 26. – 28. napokon 8-15 óra között.

Szigorított védelmi intézkedések a hivatalban

2021.03.10. 11:34

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány által elrendelt szigorított védelmi intézkedések időtartama alatt a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal részéről továbbra is ügyfeleinknek a lehetőségekhez képest történő maximális kiszolgálására törekszünk.

A március 8-tól 22-ig terjedő időszakban ügyfeleink nem léphetnek be a Városháza épületébe, de a már több alkalommal és több felületen közölt módon és elérhetőségeken fel tudják venni velünk a kapcsolatot.

Tájékoztató "év rendőre" díjról

2021.03.10. 09:25

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Év rendőre” díjat az idén is kiadja, amennyiben megfelelő javaslat érkezik. Az „Év rendőre” díj adományozható annak a személynek, aki:

 

Tájékoztatás vízhiányról

2021.03.09. 11:27

Tájékoztatásul közöljük, hogy Agárd településen a Kígyó utcát érintően 2021. március 12-én, pénteken az ivóvízhálózaton fejlesztési munkálatokat végez a DRV Zrt. A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az utcában átmenetileg korlátozásra kerül, ezért vízhiány várható. Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítják.

A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjik bejelenteni!

Rendkívüli szünettel, dikitális oktatással kapcsolatos tájékoztató

2021.03.08. 13:45

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 104/2021. (III. 5.) rendeletével 2021. március 8-tól április 7-ig az iskolákban digitális oktatást, az óvodákban rendkívüli szünetet rendelt el.

A 111/2021.(III. 6.) rendelet alapján ezen időszak alatt a szülő kérelmére – indokolt esetben – biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete. A felügyelet iránti kérelmet az adott intézmények vezetői felé kell telefonon vagy e-mailban benyújtani.

Az önkormányzat a rendkívüli szünet, illetve a digitális oktatás időtartama alatt is biztosítja a szülő kérelme alapján a gyermekek, tanulók étkeztetését, az ebéd elvitelének lehetőségével. Az erre vonatkozó igényeket szintén az intézményvezetőnél vagy az élelmezésvezetőnél kell jelezni.

Kérünk Mindenkit, hogy a fenti rendelkezések alkalmazása során szíveskedjenek a járványügyi előírásokat szigorúan betartani! 

Tájékoztató ügyfélfogadás szüneteltetéséről

2021.03.04. 15:11
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés által meghosszabbított veszélyhelyzet időtartama alatt a koronavírus járványra tekintettel a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Ügyfeleink csak az ügyintézővel történő egyeztetés nyomán, az ő engedélye alapján, maszkban léphetnek be a Városháza épületébe.Ezen időszakban ügyfeleinkkel telefonon, elektronikusan (e-mailben, hivatali kapun) és postai úton tartjuk a kapcsolatot.

Elérhetőségeink az alábbiak:

Áramszünet értesítő

2021.03.04. 15:09
Az E.ON Ügyfélszolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatásaik kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható az alábbi tájékoztatókban foglaltak szerint.  
Tervezett áramszünet elmarad az alábbi tájékoztató szerint:

Tájékoztatás munkavégzésről

2021.03.04. 15:03
„Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően"
 
Kétheti tervezett munkavégzés:

2021. március 03. – március 16.

Fel