Bursa Hungarica 2023. - pályázati kiírás

2022.09.30. 11:35
Gárdony Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 2022. október 3. naptól kiírta 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

-       felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), valamint

-       felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).

Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről

2022.09.30. 10:09

2022. szeptember 21-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

1.     Korábbi döntéseihez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a gárdonyi 2. számú háziorvosi körzet feladat-ellátását Gárdony Város Önkormányzat, mint működtető a 2022. november 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban helyettesítésben látja el Dr. Benkő Eszter háziorvos és Kiss Krisztina szakdolgozó közreműködésével.

2.     A Képviselő-testület július 27-ei ülésén döntött a 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 4. szám alatti ingatlan orvosi rendelőkké történő átalakításáról. Tekintettel arra, hogy az 1. számú háziorvosi körzet ellátását biztosító Dr. Eszenyi Csaba átköltözik ebbe az épületbe, a Képviselőt-testület határozatot hozott az Eszenyi MED Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról. 

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

2022.09.29. 09:27

Tisztelt Lakosság, Érintettek! Gárdony Város Önkormányzat helyi útkezelői döntésének megfelelően a Táncsics utcában, a Kossuth utcában a Táncsics- és Semmelweis utcák közötti szakaszon, valamint a Móricz Zsigmond és Jókai  utca közötti szakaszon, továbbá a Semmelweis utcában 2022. október 3.- ától  forgalmi rend változás lép életbe.       

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN SZÜKSÉGLET FELMÉRÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

2022.09.20. 14:38

Tisztelt Gárdonyi lakosok!

A Belügyminisztérium 2022. szeptember 15. napján küldött levélben lakossági igényfelmérést rendelt el barnakőszén felmérésével kapcsolatban. A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. A lakossági igényfelmérés célja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé. 

Tájékoztatás forgalom korlátozásról és gázvezeték üzemzavar elhárításáról

2022.09.19. 17:52

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. szeptember 20.-án 8.00 órától  a Gárdony Gárdonyi utca 3. szám előtti gázvezeték szakaszon az  E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.  üzemzavar elhárítást végez. A munkák során az út felbontásra és a munkaterület helyén lezárásra kerül. 

Testületi ülés 2022. szeptember 21.

2022.09.19. 17:40
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 21-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022.09.15. 13:55

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Gárdonyi Polgárok segítségét, és számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezését. 

Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről

2022.09.15. 13:51

2022. szeptember 7-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) – 2.) 2022. június 22-ei ülésén a Képviselő-testület arról döntött, hogy Dr. Komáromy Hedvig háziorvos kérelmére a gárdonyi 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződést 2022. szeptember 30. napjával megszűnteti. Ehhez kapcsolódóan augusztus 24-ei ülésén döntött arról, hogy a körzet háziorvosi teendőit 2022. október 1. napjától Dr. Benkő Eszter, háziorvos fogja ellátni, akivel megkötésre kerül a feladat-ellátási előszerződés. Az engedélyező hatóságokkal történt egyeztetés nyomán a Képviselő-testület fenti két határozatának visszavonásáról döntött, és a távozó, illetve az újonnan belépő háziorvos vonatkozásában új határozatokat hozott, így az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt Dr. Komáromy Hedvig október 31-ig, míg Dr. Benkő Eszter november 1-től látja el háziorvosi feladatait.

Testületi ülés 2022. szeptember 07.

2022.09.05. 18:22
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 7-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

Felhívás címek pontos feltünetésése

2022.09.05. 09:23
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében 2022. október 1-i kezdettel tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban – minden lakásra és személyre kiterjedő – népszámlálásra. A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog küldeni a népszámlálással kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. A felkérő levél nem névre szól, ezért csak a lakás címe és a házszám fog szerepelni a címzésen.

Tájékoztatás

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022.09.02. 12:04

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Gárdonyi Polgárok segítségét, és számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezését.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2022.09.02. 11:58

2022. augusztus 24-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

1-2. A Képviselő-testület elfogadta az 1. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában Dr. Lei Attilával, valamint a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában Dr. Benkő Eszterrel megkötésre kerülő felnőtt – ellátási előszerződéseket.

3.   A Szív a Szívért Alapítvány kérelme alapján az ez év szeptemberében megszervezésre kerülő: „Regionális orvos-beteg találkozó költségei fedezetére 100.000 Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a Képviselő-testület.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2022.08.29. 19:25
2022. augusztus 17-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.  A Gárdony városban megvalósítandó geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések pályázati projekt zárásához kapcsolódóan a Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a záró hiteles tanúsítást és záró energetikai szakértői nyilatkozatot elkészítő PVI Energy Kft. kiválasztásáról. Jelen ülésen elfogadásra került az energetikai szakértővel megkötendő megbízási szerződés.

2.   A Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Komáromy Hedvig háziorvos praxisának működtetési joga eladásáról szóló bejelentést, ugyanakkor kinyilvánította azon szándékát, hogy a praxist megvásárolni szándékozó Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvossal feladatellátási-előszerződést köt, amennyiben a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt lehetővé teszi.

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére

2022.08.26. 08:46
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 6036/66 hrsz.-ú ingatlan megvételére. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2022. szeptember 12. 10.00 óráig lehetséges. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent. 
 
 

Testületi ülés 2022. augusztus 24.

2022.08.23. 15:15
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 24-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést, azt követően 18:30 órakor rendkívüli zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
Fel