Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás pénzügyi irodavezető munkakör betöltésére

Beküldési határidő:  2019. október 11. 12:00Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

Pénzügyi irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. 02. 28 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, előreláthatólag 2022. 02. 28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli (1. melléklet 19. pont)

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Pénzügyi Iroda munkájának szervezése, irányítása - éves költségvetés kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, - előirányzat-módosítások előkészítése, nyilvántartásainak vezetése - zárszámadás elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, - az elemi költségvetés, az évközi adatszolgáltatások és az éves beszámoló ellenőrzése, - állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, - pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása, - részvétel a pályázatok kidolgozásában, - belső kontrollfolyamatok működtetése, kapcsolattartás a külső ellenőrzéssel (belső ellenőrzési vezető, könyvvizsgáló), - kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel, - kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságával, - a költségvetés végrehajtásának és az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, - vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, - leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok esetében az ellenőri feladatok ellátása, - ÁFA bevallás benyújtása az adóhivatalnak.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés, emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) * gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

Elvárt kompetenciák:

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ASP rendszer felhasználói szintű ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiemelt szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel),

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gabrovits Eszter nyújt, a +36305286848 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GRD/18651/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető.

és

        Személyesen: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia, jegyző, Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 27.

 Fel