Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Beküldési határidő:  2019. július 06. 16:00Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben foglalt feladatok ellátása Gárdony II. sz. védőnői körzetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél)

-          Magyar állampolgárság

-          Büntetlen előélet

-          Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          B kategóriás jogosítvány

-          saját gépkocsi használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

-       részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

-       iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata,

-       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről,

-       Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

-       Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen tárgyalható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 06.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília nyújt, a 06-30/390-1640-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Tóth István Gárdony Város polgármestere részére, az alábbi címre: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Védőnői pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Gárdony Város honlapja (www.gardony.hu)

Kapcsolattartó adatai
nevedr. Drdul Emília
cím2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. I/104
telefon30/390-1640
e-mail címdrdul@gardony.hu


Fel