Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

2007. ÉVI SPORT ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Beküldési határidő:  2007. április 20.Gárdony Város Önkormányzata Sport Alapot hozott létre a város szabadidő- és versenysportjának támogatására.
 
Célja: Gárdony Város szabadidő- és versenysportjának segítése érdekében a sporttal foglalkozó helyi szervezetek, közösségek (sportegyesületek, klubok) támogatása.
 
Pályázat az alábbi célokra nyújtható be:
 
1.Működési költségekre (pl.: a rendszeres testedzési, sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítására: terembérleti díj, infrastruktúra fenntartása és fejlesztése, nevezési és bírói díj stb.)
2.Kis értékű sporteszközök vásárlása. (max. 50.000 Ft)
3.Sportrendezvények szervezése.
4.Hazai és nemzetközi sportversenyeken a város képviseletére.
 
A pályázat feltételei:
- A támogatás a csoport éves költségeinek felnőttek esetében 80, gyermekek esetében 100%-ig terjedhet (20%-ot tagdíjbevételből vagy egyéb támogatásokból kell fedezni)
- A keret felhasználásáról (a pályázatban megjelölt célok figyelembevételével) a közösség önállóan dönthet, a maradvány a következő évre NEM VIHETŐ ÁT, azt legkésőbb 2008. január 31-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárába vissza kell fizetni.
- A támogatás felhasználásáról a 2008. január 31-ig, ill. a csoport megszűnését követő 30 napon belül kell (a pályázaton nyertes személy, ill. szervezet NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁVAL, azok hitelesített másolati példányainak benyújtásával, és összesítőjével) elszámolni a Jegyzői titkárságon, melyhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy az elszámolt bizonylatot más forrás elszámoláshoz nem használták fel.
 
Az elszámolás határidőre történő elmulasztása a támogatási összeg visszafizetését vonja maga után!
- A gazdálkodás szabályainak betartásáról, az előírt nyilvántartások vezetéséről a csoport vezetője gondoskodik.
- Pályázatot nyújthat be minden sporttal foglalkozó szervezet, vagy magánszemély.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A magánszemély, csoport nevét, létszámát, tevékenységi körét; a vezető neve, címe, (székhelye), telefonszáma;
- A gazdálkodásért felelős, a pénz felvételére jogosult személyek nevét, lakcímét, az esetleges önálló számlaszámát;
- A 2007. évi működési elképzeléseket, gazdasági tervet vagy költségvetést.
- Az igényelt összeget, annak felhasználását;
- A befogadó intézmény vezetőjének nyilatkozatát, ha a csoport saját helyiséggel nem rendelkezik.
 
A pályázatokat 2007. április 20-ig kell benyújtani postán, ill. személyesen ügyfélfogadási időben.
 
GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
 


Fel