Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás városi lap elkészítésére és terjesztésére

Beküldési határidő:  2008. június 20. 09:00Gárdony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városi lap elkészítésére és terjesztésére. 
A lap célja az itt élő emberek tájékoztatása a település életéről, az önkormányzat döntéseiről, a kulturális és sporteseményekről, a civil szervezetek és az intézmények működéséről.
A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 20. de. 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., 
II. emelet 208. iroda)
 
Az újság az állandó lakosság számára ingyenes, 3500 példányban jelenik meg, minimum 12 oldal terjedelemben, évente 12 alkalommal (havonta). A lapban szereplő hirdetések nem haladhatják meg a terjedelem 40 %-át.
 
A pályázó feladata: 
 
• a lap szerkesztése, részletes tájékoztatás a testületi ülésekről, cikkek írása, tördelés, nyomdai előállítás, terjesztés, hirdetésfelvétel,
 
• a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a pályázónak kell biztosítania, egyes feladatok (pl. tördelés, nyomtatás, terjesztés) esetén alvállalkozó bevonása lehetséges.
 
A lap megjelenéséhez az önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig hozzájárul. A hirdetési bevételek minimum 25 %-a az önkormányzatot illeti meg.
 
Előnyben részesül az a pályázó:
 
• aki kedvezőbb árajánlatot ad,
• aki a lap megjelenésében magasabb színvonalat válla (pl. színes oldalak),
• aki kötelezettséget vállal a pontos, ütemezett megjelenésre és terjesztésre.
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
• a megjelentetni kívánt lap teljes nevét (címét),
• az újság felépítését, szerkezetét bemutató részletes leírást (témák, rovatok) és megjelenési paramétereit (formátum, terjedelem, szín, gyakoriság),
• a pályázó szakmai hátterét, kapcsolatát Gárdonnyal,
• a kivitelezés munka- és ütemtervét (anyaggyűjtés, szerkesztés, előállítás, terjesztés),
• részletes árajánlatot.
 
A nyertes pályázóval 2008. július 1-től 2009. június 30-ig köt az Önkormányzat megbízási szerződést, azzal, hogy 2009. júniusában testületi meghallgatás is az addigi lapszámok testület általi értékelése után lehetőség nyílik a szerződés 2010. december 31-ig történő meghosszabbítására. 
 
A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 20. de. 10.00 óra.
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., 
II. emelet 208. iroda) 
Letölthető dokumentumok
241_Megbzsi_szerzds__Hrmond_szerk2008.doc


Fel