Vendéglátó üzletek felhívása adatszolgáltatásra
2021.09.08. 13:50

Tisztelt Vendéglátó Üzletet Üzemeltetők!

2021. január 1. napjával módosult a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet. A módosítás értelmében a tevékenységüket már bejelentett vendéglátó üzletet üzemeltető kereskedőknek a vendéglátóhely üzlettípusát 2021. március 31-ig be kellett jelenteni a jegyzőnek.

 A Kormányrendelet 2021. augusztus 19-én hatályba lépett 27. § (11) bekezdése szerint a jegyző fentieket köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget ezen kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal, a kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

Fentiekre tekintettel felhívom az üzemeltetők figyelmét, hogy akik még nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, azt azonnali hatállyal tegyék meg.  

A bejelentés nyomtatványa a https://www.gardony.hu/ oldalról letölthető.

Beküldése: Gárdony Város Önkormányzatának címezve elektronikus úton, hivatali kapun keresztül  https://epapir.gov.hu/, vagy postai úton, illetve a kitöltött nyomtatvány a hivatal bejáratánál lévő postaládába is elhelyezhető, vagy az ügyintézőnél, - 2. emelet 202. iroda -, leadható.


 

Fel