Védőnői álláspályázat

                       Gárdony Város Önkormányzat                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gárdony Város Önkormányzat

védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben foglalt feladatok ellátása Gárdony II. sz. védőnői körzetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·   Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél),

·       Magyar állampolgárság,

·       Büntetlen előélet,

·       Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·       területi védőnői ellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·       B kategóriás jogosítvány,

·       saját gépkocsi használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

·       Iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata,

·       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről,

·       Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

·       Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen tárgyalható,

·       Működési nyilvántartási igazolvány és MESZK tagság igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Bettina nyújt, a +36-30/718-5860 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·       Postai úton, a pályázatnak a Gárdony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GRD/8845-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

·       Elektronikus úton Tóth István, polgármester részére a onkormanyzat@gardony.hu E-mail címen keresztül

·       Személyesen: Tóth István, polgármester, Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gardony.hu honlapon szerezhet.

 

Oldal nyomtatása
Fel