• Gárdony

Testületi ülés 2023. szeptember 6.

2023.09.01. 11:33
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 6-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
 
Napirendi pontok:
 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 06-án (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

    Előadó: Tóth István polgármester

   

2.) Javaslat utca elnevezésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.) Számlavezető hitelintézet változtatása

Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

4.) Napsugár Strand új bejárata előtti téren a szökőkúthoz 3 db bronz teknősbéka elkészítése – szerződésmódosítás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.) Javaslat a Gárdony, Ősz utca 10-12. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

6.) Agárd, Gallér utcából nyíló új lakóterület ivóvíz és szennyvíz beruházásához kapcsolódó szolgalmi jog alapítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

7.) Javaslat „Családi Piknik Parti” rendezvény támogatására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8.) Javaslat a Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 

9.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása a Gárdony Üdülők útja 9 és 11 számú, 5448/1 és 5448/2 hrsz.-ú ingatlanokat tartalmazó telektömb területén

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

10.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd központ 3655/23 hrsz-ú ingatlant és a 6473 hrsz.-ú Mikszáth Kálmán utcát tartalmazó telektömb területén

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

11.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd Szúnyog utca, Horgony utca és 6403 hrsz.-ú közterület között lévő 6404 hrsz-ú ingatlant tartalmazó telektömb területén

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

12.) Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához tervező megbízása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

 

Egyebek

 

Gárdony, 2023. szeptember 01.

 

Tóth István

polgármester

 
 

 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 06-án (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:


1.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2023. szeptember 01.
 

 

Tóth István

polgármester

Fel