• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Testületi ülés 2023. május 24.

2023.05.19. 10:51
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 24-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 24-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.) A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Gárdony város 2022. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről

      Előadó: Kovács Zsolt, rendőrkapitány

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.) A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

4.) Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

5.) Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

6.) Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

7.) Beszámoló a TDM Szervezet 2022. évi munkájáról

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés

      Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

9.) A Napsugár Strand elektromos földkábel kiváltása - szerződéskötés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

10.) A Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok érintésvédelmi mérése és villámvédelmi felülvizsgálata – szerződéskötés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

11.) Dinnyés temető, ravatalozó épület karbantartási – kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozó megbízása - szerződéskötés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

12.) Javaslat Egészségügyi Feladat ellátási szerződés módosítására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

13.) Javaslat a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

14.) Agárd Chernel István Általános Iskola és Gimnázium fa felületeinek festése – kivitelezési munkák

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

15.) Agárdi Parkerdőben szabadtéri kosárlabda pálya megvalósítása – kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozó megbízása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2023. május 19.

                                                                                                                      

Tóth István

polgármester

 

 


 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 24-én (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 
 

Napirend:

1.)     Javaslat az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2023. évi I. negyedévi tevékenységéről

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.)   Javaslat az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2023. évi könyvvizsgálójának megbízására

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

4.) Javaslat a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

5.) Javaslat a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. könyvvizsgálói feladatára szóló megbízás elfogadására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

6.) Javaslat az Agárdi Zöld Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására

   Előadó: Tóth István polgármester

   Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

7.) Javaslat az Agárdi Zöld Kft.  könyvvizsgálói feladatára szóló megbízás elfogadására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

8.) Javaslat a VHG Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

9.) Javaslat a VHG Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

10.) Javaslat Gárdony Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladataira szóló megbízás elfogadására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

11.) Az Agárdi Zöld Kft. beszerzési ügye

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2023. május 19.

 

Tóth István

polgármester

 
Fel