• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Testületi ülés 2023. április 19.

2023.04.14. 10:26
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 19-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. április 19-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

2.) A „Gárdony Város Bora” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

3.) Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság


4.) Pákozdi 804 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom törlése

Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.) Forgalmi rend felülvizsgálata a Gárdony Esze Tamás utca, Jókai utca Kossuth utca kereszteződésében

Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

6.) Forgalmi rend felülvizsgálata Agárd, Szigony, Vadász és Pákász utcákban

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság


7.) Forgalomtechnikai eszközök felülvizsgálata a Gárdony Kossuth utca - Semmelweis utca  kereszteződésében és a Semmelweis utca - Bóné Kálmán utca kereszteződésében

    Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság


8.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd Üdülők útja 1-3 számú 5453 hrsz.-ú rendőrségi üdülőt tartalmazó telektömb területén

    Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

9.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához tervező megbízása

    Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

10.) Javaslat utca elnevezésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

11.) Gárdony, Gárdonyi Géza utcai egészségház belső udvar rendezés, parkoló és épület járdakapcsolat tervezés, közterületi járda (sétány) felújítás tervezés és az egészségház előterében közterületi párhuzamos parkolók tervezése, forgalmi rend felülvizsgálat tervezési szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

12.) Agárd-Iskola utca Chernel István Iskola előtti útszakaszon parkoló várakozó sávjainak és a parkolóra jutó csapadékvíz elvezetésének tervezési szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

13.) Gárdony, Határ út I. szakasz felújítása (Vörösmarty utca és Posta utca között), a Határ út II. szakasz felújítása (Ady Endre utca, Géza fejedelem utca és Bercsényi utca között) és a Határ út III. szakasz felújítása (Bercsényi utca és a Halastó folyás között) tervezési szerződése      

Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

14.) Gárdony, Jókai utca végénél a Munkácsy Mihály utca és Határ út közötti sétány tervezési szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

15.) Agárd, Marx György téri utcaszakaszok felújítása (Bethlen Gábor utca és Marx tér között, Hóvirág utca és Kazinczy utca - Pajtás tér között), tervezési szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

16.) Agárd, Szondy utca felújítása a Dinnyési út és a Bethlen Gábor utca között, tervezési szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

17.) Agárd, Üdülők útja és a Napsugár strand melletti kis szigetre vezető híd között sétány tervezési szerződése

Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

18.) Gárdony, Városháza parkolója Bóné Kálmán utca - Szabadság út közötti belső átkötő utcájának lezárásához forgalomtechnikai terv készítése tervezési szerződése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2023. április 14.

 

Tóth István

polgármester

 
 

 
 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. április 19-én (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 2022. I-IV. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2023. évi üzleti terve

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.) Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

4.) Közvilágítás korszerűsítés – közbeszerzés kiírása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

  

Gárdony, 2023. április 17.

 

 

Tóth István

polgármester

Fel