Testületi ülés 2022. szeptember 21.
2022.09.19. 17:40
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 21-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 21-én (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

2.) Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés
      megkötésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
      Bizottság

 

3.) Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
      Bizottság

 

4.) Javaslat az 1. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosítására

     Előadó: Tóth István polgármester

 

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
      Bizottság

 

5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2023. évi fordulójához

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

6.) Iskolai körzethatárok véleményezése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

7.) A gárdonyi 3655/1, 3655/3 – 3655/11, 3655/13 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

 

8.) Vagyonrendelet-módosítás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

9.) A gárdonyi 3655/18, 3655/19, 3655/20, 3655/21, 3655/22, 3655/23 hrsz-ú ingatlanokat érintő
   
 adásvételi szerződés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

10.) A gárdonyi 6940/7 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

 

11.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításához az
      Agárd 3489/1 hrsz.-ú (volt Nádas étterem) és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz.-ú
      ingatlanok területét érintő partnerségi véleményezés lezárása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

12.) VHG Nonprofit Kft.-vel kötött adásvételi szerződés módosítása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. szeptember 19.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 


 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 21-én (szerdán) 18:30 órakor

zárt rendkívüli testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Pályázati kiírás - döntés

      Előadó: Tóth István polgármester               

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

2.) Pályázati kiírás - döntés

      Előadó: Tóth István polgármester               

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

3.) Kártérítési igény

      Előadó: Tóth István polgármester               

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

Egyebek

 

 

Gárdony, 2022. szeptember 19.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fel