• Gárdony

Testületi ülés 2022. október 26.

2022.10.24. 17:09
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 26-án (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. október 26-án (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart 

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.) A 2021. évi adóztatásról szóló beszámoló

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.) 2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

4.) Gárdony Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési
     Programtervének elfogadása és a TOP Plusz-1.3.1-21 Felhívás keretében történő
     benyújtása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.) Gárdony, Napsugár Strand bejárati épületek kivitelezés  – közbeszerzés döntés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

6.) A 2485 Gárdony Dinnyés, Gárdonyi Géza u., Hrsz.: 8184/1 alatti Szent György katolikus
     műemlék templom felújítása, rekonstrukciója és környezetrendezése épület villamos
     kiviteli tervdokumentáció tervezési szerződésének módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

7.) Gárdony Agárd – Balatoni út 60. hrsz.: 3489/1, a Nádas Étterem helyén tervezett
     üzletközpont és lakások parkoló igényéhez szükséges terület biztosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

8.) A gárdonyi 6876 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

9.) Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társaság székhelyhasználati jogcím bejegyzése iránti kérelme

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

10.) A gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő módosított adásvételi szerződés elfogadása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 


Egyebek

 

Gárdony, 2022. október 24.

 

Tóth István

polgármester

 
Fel