• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Testületi ülés 2022. október 12.

2022.10.07. 12:12
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 12-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 12-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1.) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 14/2018 (VII.02.)
       önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
       Bizottság

 

2.) Önkormányzati bérlakás átminősítése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.) A gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

4.) A gárdonyi 3468/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

     Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

5.) Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

6.) Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásra vonatkozó szerződés
      megkötésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

7.) Javaslat a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 projekthez kapcsolódó együttműködési
 megállapodás elfogadására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. október 7.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 12-én (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2022. évi I-II. negyedévi tevékenységéről

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
       Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

3.) „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
      Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

4.) „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális
       Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. október 7.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 
Fel