Testületi ülés 2022. május 25.
2022.05.21. 10:45
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 25-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 19:00 órakor zárt ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.) A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Gárdony város 2021. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről

      Előadó: Budavári Árpád r. ezredes, rendőrkapitány

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.) A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

4.) Beszámoló a TDM Szervezet 2021. évi munkájáról

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

5.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés

      Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

6.) Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentésről

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

7.) Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

8.) Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása  

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

9.) A környezetvédelmi alap 2021. évi felhasználása

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

10.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének új Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

       Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

11.) Javaslat a Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

12.) Agárdi településrészi központ I. ütem (Barnamezős) belső tűzivíz kiépítés vállalkozási szerződés aláírása    

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

13.) Javaslat a Bikavölgyben megvalósítandó hűtő- és látványtavak tervezésére vonatkozó szerződés elfogadására

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

14.) A gárdonyi Határárki kikötőben csónakhelyek kialakítására vonatkozó szerződés elfogadása 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

15.) A 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. sz. ingatlan tűzvédelmi szabványossági hiányosságainak javításával kapcsolatban felmerült pótmunkák

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

16.) A gárdonyi 6582, 6615 hrsz-ú ingatlanokat érintő adásvételi szerződés aláírása      

       Előadó: Tóth István polgármester

        Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

17.) A gárdonyi 0190/3 hrsz-ú, ingatlan belterületbe vonása iránti eljárás megindításának kezdeményezése                  

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

18.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

19.) Javaslat a 2020. évi városi Jótékonysági Bál bevételéből maradt összegből alapítványok támogatására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

20.) Javaslat a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének támogatására – „Agárdi Borpart”

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

21.) Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

22.) Javaslat a 4. sz. felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

23.) A gárdonyi 5426/4 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

24.) A gárdonyi 3468/2 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. május 18. 

 

                                                                                                                                  Tóth István

    polgármester

 


 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25-én (szerdán) 19:00 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Javaslat az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadására

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) Javaslat a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

 3.) Javaslat az Agárdi Zöld Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására

      Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. május 18.

 

                                                                                                                                  Tóth István

   polgármester

 
 
Fel