Testületi ülés 2022. június 8.
2022.06.03. 11:08
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 8-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 18:30 órakor zárt ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. június 8-án (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

2.) Javaslat a 3. sz. felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

3.) Javaslat a 4. sz. felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. június 3.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 


  

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. június 8-án (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra kiírt pályázat – döntés

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

  

Egyebek

 

Gárdony, 2022. június 3.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 

 

 

 

 
Fel