Testületi ülés 2022. július 27.
2022.07.22. 11:52
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 27-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. július 27-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: Tóth István polgármester                                     

    

2.) Ingatlanrész megvásárlása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

3.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan adásvételi szerződés aláírása

     Előadó: Tóth István polgármester                                     

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

4.) A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása        

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 39/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

6.) A gárdonyi 6329/35 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének aláírása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

7.) Javaslat a Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

8.) Önkormányzati rendeletek célellenőrzése

      Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

      Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

9.) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 14/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

10.) Javaslat verseskötet kiadásának támogatására

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

11.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása a Gárdony, Szabadság út 2444/49 hrsz-ú ingatlan területén

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

12.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása a Gárdony, Pisztráng utca, a mellette lévő 6036/59 hrsz-ú strandterület, az 5906/2, 5906/4 hrsz-ú területek, valamint az 5896 hrsz-ú Harcsa utca területén

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

13.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása a Gárdony, Holdfény sétány melletti 6036/56 és 6036/55 hrsz-ú ingatlanok területén

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

14.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd, Balatoni út 3473, 3474, 3477 hrsz-ú ingatlanok területén (SaSa.Com Kft.)

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

15.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd, Gallér u. 6406/9 és 6406/10 hrsz-ú ingatlanok területén (Napsugár Üdülő- és Lakásszövetkezet)

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

16.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása az Agárd, Chernel utca 5373/1 és 5373/2 hrsz-ú ingatlanok területén (Trovet Hungary Kft.)

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

17.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítással összefüggő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

18.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához tervező megbízása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

19.) A Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához készülő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek meghatározása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

20.) Az Agárd 3489/1 hrsz-ú Nádas Étterem és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz-ú területek módosításához az új övezeti besorolással kapcsolatos határozathozatal

Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

21.) Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása, környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntéshozatal és rendeletalkotás  

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2022. július 22.

 

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

 


 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. július 27-én (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) „Gárdony Város Bora” vándordíj – 2022.     

      Előadó: Tóth István polgármester               

      Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.) Tájékoztatás köztartozás mentességről

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

3.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra pályázat kiírása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

4.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra pályázat kiírása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság


Egyebek

 

Gárdony, 2022. július 22.

 

                                                                                                                               Tóth István

polgármester

Fel