Testületi ülés 2021. október 6-án
2021.10.04. 17:15
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 6-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd azt követően 19:00 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. október 06-án (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról

Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

Előzetesen tárgyalja: összes bizottság

 

2.)    Beszámoló a 2020. évi adóztatásról

Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

3.)    Bérleti díj mérséklése iránti kérelem

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

4.)    A város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.)    Javaslat a FÓKUSZ Szociális Szolgálat alapító okirat módosítására

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

6.)    A Gárdony 074/1/L hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

7.)   Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás Gárdony 8 területet érintő partnerségi egyeztetés lezárása ügyében

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

8.)    „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

9.)    Önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

 

Egyebek

 

Gárdony, 2021. október 1.

                                                                                                 Tóth István

                                                                                                polgármester


 

M E G H Í V Ó

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. október 06-án (szerdán) 19:00 órakor

zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.)    Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2021. I-II. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.)    Önkormányzati ingatlanok egy részének pályáztatása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

3.)    Bontási pályázat – döntés

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság


 

Egyebek

 

Gárdony, 2021. október 1.

 

                                                                                                 Tóth István

                                                                                                polgármester

Fel