Testületi ülés 2021. december 15-én
2021.12.10. 14:51
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 15-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést,  18:30-19:30 óra között közmeghallgatást, majd azt követően 19:30 órakor zárt testületi ülést tart a Nemzedékek Házában (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.).
 
Napirendi pontok:

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 15-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

a Nemzedékek Házában (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) A 2022. évi átmeneti gazdálkodás

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

2.)Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodásáról

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről való tájékoztatás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

4.) 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6.) A többször módosított 3/2009.(I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása 8 területet érintően

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

7.) Városháza földszinti tanácskozó terme hangtechnikai eszközeinek beszerzése és  beszerelése

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

8.) A gárdonyi 3655/1/A önálló ingatlan megszüntetése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

9.) A gárdonyi 7066/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

10.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

11.) Gárdony város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

12.) Parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban közbeszerzési eljárást lebonyolító cég kiválasztása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

13.) Utcaelnevezés

       Előadó: Tóth István polgármester

        Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

14.) A 2022. évi munkaterv elfogadása

       Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

       Előzetesen tárgyalja: összes bizottság 

 

Egyebek

Gárdony, 2021. december 10.

 

                                                                                                                                 Tóth István

                                                                                                                                polgármester

 


 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 15-én (szerdán) 19:30 órakor

zárt testületi ülést tart

a Nemzedékek Házában (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

 
 

Napirend:  

 

1.) Tájékoztatás köztartozás mentesség tárgyában

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

2.) A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megbízása

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

Gárdony, 2021. december 10.

 

                                                                                                                              Tóth István

                                                                                                                             polgármester

 


 

M E G H Í V ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. december 15-én (szerdán) 18:30 – 19:30 óra között

KÖZMEGHALLGATÁST  tart,

 

melyre tisztelettel meghívom.

   

A közmeghallgatás helye: Nemzedékek Háza

      (2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.)

  

 

Gárdony, 2021. december 10.

 

 

                                                                                                                             Tóth István

                                                                                                                            polgármester

 

Fel