Testületi ülés 2020. január 29-én
2020.01.24. 11:46
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 29-én (szerdán) 17:00 órakor testületi ülést, majd 17.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:

 

M E G H Í V Ó

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. január 29-én (szerdán) 17:00 órakor

testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:    

 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: Tóth István polgármester

 

2.) 2020. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

3.) A köztisztviselők 2020. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2020. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

4.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

5.) Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

6.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

7.) TDM számára biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása    

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

8.) Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület éves tagdíja

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

9.) Járda felújítások    

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

10.) Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

11.) Törvényességi felhívás

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

12.) A gárdonyi strand üzemeltetése

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13.) A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium udvarán kézilabdapálya létesítése  

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

14.) Forgalmi rend változtatás iránti kérelem

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

15.) Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

16.) Javaslat házi gyermekorvosi körzetek kialakítására

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság


Egyebek

Gárdony, 2020. január 24.

  

                                                                                                Tóth István

                                                                                               polgármester


M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. január 29-én (szerdán) 17:30 órakor

zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1.) Kátyúkár  

     Előadó: Tóth István polgármester   

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 

2.) Kátyúkár      

     Előadó: Tóth István polgármester   

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 

Egyebek

 

Gárdony, 2020. január 24.


                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester

Fel