Testületi ülés 2019. szeptember 18-án
2019.09.17. 15:23
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 18.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:
 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. szeptember 18-án (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

2.) „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” pályázati projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) Agárd, városközpont út- és járdaépítés   

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.) Helyi TDM Szervezet működése érdekében kölcsön folyósítása   

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) A Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6.) A Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő partnerségi egyeztetési szakasz lezárása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

7.) Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde SzMSz-nek és szakmai programjának jóváhagyására  

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

Egyebek

Gárdony, 2019. szeptember 17.

                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester


M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. szeptember 18-án (szerdán) 18:30 órakor

rendkívüli zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozás

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: összes bizottság 

2.) „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: összes bizottság 

3.) „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: összes bizottság 

4.) Szerződés megszüntetés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

Gárdony, 2019. szeptember 17.                        

                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester

 

Fel