Testületi ülés 2019. november 27-én
2019.11.22. 11:17
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 27-én (szerdán) 17:00 órakor testületi ülést, majd 17.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:
 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. november 27-én (szerdán) 17:00 órakor

testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: Tóth István polgármester

 

2.) A 2019. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

3.) A 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

4.) Hóeltakarításra, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés    

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.) Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról    

     Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

6.) 2018. évi adóztatásról szóló beszámoló      

     Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság    

 

7.) Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló   

     Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

     Előzetesen tárgyalja: összes bizottság    

 

8.) Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

9.) Javaslat a Gárdony Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

10.) 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

                                            Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

11.) Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

       Előadó: Tóth István polgármester

        Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

12.) TDM számára kölcsön biztosítása CLLD támogatás előfinanszírozására    

        Előadó: Tóth István polgármester

        Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális

                                              Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

13.) Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra   

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság   

 

14.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság  

 

15.) Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakítására

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

  Ügyrendi Bizottság    

 

16.) A Gárdonyi Református Egyházközség számára CLLD pályázathoz kölcsön folyósítása

        Előadó: Tóth István polgármester

        Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális

   Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

17.) Igazgatási szünet elrendelése

       Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

18.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagsága

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

Gárdony, 2019. november 22.

 

                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester


M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. november 27-én (szerdán) 17:30 órakor

zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

2.) Pavilon vásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés   

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

Gárdony, 2019. november 22.

 

                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester

Fel