Testületi ülés 2019. május 29-én
2019.05.24. 12:02
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 19.00 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
 
Napirendi pontok:
 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 29-én (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében, 

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend: 

1.) Beszámoló Gárdony város 2018. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről

     Előadó: dr. Sági János rendőrkapitány

    Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2.) A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása   

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása   

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

      Előadó: Tóth István polgármester     

5.) Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6.) A 2018. évi költségvetés IV. módosítása 

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

7.) Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása 

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

8.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása 

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

9.) Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

10.) Igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére pályázat kiírása   

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

11.) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés

       Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

12.) A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása

 

       Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

       Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

13.) Az irodalmi sétányon elhelyezendő kövek elkészítése – vállalkozási szerződés elfogadása   

 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

14.) A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése       

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

15.) Agárdi óvoda felújítása – pályázat     

 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

16.) Uniós pályázatokhoz többletforrás igénylése   

 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

17.) Gárdonyi Óvoda Alapító Okiratának módosítása     

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

18.) Javaslat védőnői körzetek átalakítására   

 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

19.) Javaslat egészségügyi szolgáltatás (labor) áthelyezésére     

 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

20.) A többször módosított 3/2009 (I. 28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési

 

       Szabályzat módosítására irányuló kérelem

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

21.) Ingatlanértékesítés         

 

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Egyebek

 

Gárdony, 2019. május 24.        

 

                                                                                                  Tóth István

                                                                                                polgármester


 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 29-én (szerdán) 19:00 órakor

zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti terve

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2.) Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2018. évi beszámolója    

 

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) Agárdi Zöld Kft. 2019. évi üzleti terve                             

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4.) Az Agárdi Zöld Kft. 2018. évi beszámolója          

 

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5.) A VHG Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló  

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 6.) A VHG Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve  

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

7.) TóParty Rendezvénysorozat Kft. kérelme    

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

8.) Köztartozás mentesség   

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2019. május 24.

 

 

                                                                                                 Tóth István

                                                                                               polgármester

 

Fel