Testületi ülés 2019. július 31-én
2019.07.30. 15:06
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 31-én (szerdán)  testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:
 

 

 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. július 31-én (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) Bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

2.) IV. Ütős Fesztiválhoz kölcsön folyósítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) A Dinnyésen felállítandó gólya szoborpár elkészítése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.) Földhasználati szerződés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

6.) TOP-1.4.1-19 pályázat - projektterv

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

7.) Óvodai csoportszoba kialakítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2019. július 30.                    

 

                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester

Fel