Testületi ülés 2019. július 17-én
2019.07.16. 13:36
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 17-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 18.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 
Napirendi pontok:

 

 

M E G H Í V Ó

  

 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. július 17-én (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.) Utcák felújítása 

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság


2.) Kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 


3.) Védőnő kinevezése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság


4.) Pályázati kiírás igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Ügyrendi Bizottság


5.) Az egységes elektronikus közműnyilvántartás előírásainak megfelelő digitális szakági térkép készítésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

 

6.) Forgalmi rend változtatása iránti kérelem

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

  

7.) Javaslat Könyvtár elnevezésére

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság 


8.) Ingatlanértékesítés – adásvételi szerződés aláírása      

      Előadó: Tóth István polgármester

    Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 

9.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása – Hotel Varsa ügyében

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 

10.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása – Gólya u. 174/2 hrsz. terület a SPAR mellett

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság


11.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési   Szabályzat módosítása – Sportpark melletti területen és tömbben

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 

12.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési   Szabályzat módosítása – Bóné Kálmán utcai „polgári házak” melletti területen és telektömbben

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

13.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési  Szabályzat módosítása – Cerbona Kemping Pisztráng utcai ingatlanok

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

14.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési  Szabályzat módosítása – Határ utcának a Posta és Vörösmarty utcák közötti szakaszán

      Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 

15.) Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

  

16.) A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú  ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  

17.) Közbeszerzési terv módosítása

      Előadó: Tóth István polgármester

 

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

 

Egyebek

Gárdony, 2019. június 16.


 

                                                                                               Tóth István

                                                                                              polgármester


 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. július 17-én (szerdán) 18:30 órakor

rendkívüli zárt testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:


1.) Csongor utca felújítása – közbeszerzés döntés

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

Egyebek

Gárdony, 2019. július 16.        


 

                                                                                                Tóth István

                                                                                                polgármester

 

 

Fel