Testülei ülés 2023. január 18.
2023.01.13. 11:26
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 18-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

M E G H Í V Ó 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 18-án (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Polgármester előző évi, igénybe nem vett szabadsága mértékének megállapítása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

2.) Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

3.) 2023. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 

4.) A köztisztviselők 2023. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2023. évi Cafetéria Szabályzat elfogadása

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

5.) A Hazai Kommunális Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

6.) Közlekedési létesítmények – közbeszerzés döntés

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

7.) Városőrség megalakítása

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

8.) A többször módosított 3/2009 (I.28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

9.) A Gárdony, Bóné Kálmán és Ady Endre utcák csomópontjában az Ady Endre utcai utcaágon gyalogátkelőhely és járdacsatlakozások egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

10.) Az agárdi Óvoda utca (Mikszáth Kálmán – Bethlen Gábor u. közötti szakasz) és az óvoda környezet útfelújítás és fejlesztés egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja

    Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

Egyebek

 

Gárdony, 2023. január 13.

 

Tóth István

polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 18-án (szerdán) 18:30 órakor

zárt testületi ülést tart

 a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.) Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-vel kötött bérleti szerződések módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 

2.) Fejér Vármegyei Önkormányzati kitüntető címek

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: összes bizottság

  

Egyebek

  

Gárdony, 2023. január 13.


 

Tóth István

polgármester

Fel