Tájékoztató az iparűzési adóról
2021.02.11. 15:52
Tisztelt Ügyfeleink!

Megjelent a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet. Ez alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a későbbiekben Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 1 %-os adómértékkel kiszámolt (községünkben ez 50 %) összeget kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.


Ha a fent megnevezett adózóink élni kívánnak az adófelezés lehetőségével – a 2021. március 16-i előlegfizetés miatt –, legkésőbb 2021. február 25-éig nyilatkozatot kell tenniük a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. A nyilatkozatot 2021. január 1-től kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, a NAV által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon nyújthatja be.  A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A KATA adóalanyoknak nem kell nyilatkozatot benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékelte az adó összegét.

Köszönjük együttműködésüket!

Fel